torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Spelbranschen: "Otydligt, Shekarabi"

Publicerad: 26 februari 2019, 10:42

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare på Branschföreningen för onlinespel (Bos) och Jenny Nilzon, vd på Spelbranschens riksorganisation (Sper).

Civilminister Ardalan Shekarabi kräver förändring av spelreklamen, som han anser är för omfattande och agressiv. Branschföreningen för onlinespel (Bos) och Spelbranschens riksorganisation (Sper) anser dock att det är otydligt vad ministern konkret förväntar sig av branschens aktörer.


Amanda Törner

amanda.torner@resume.se


Sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden slog igenom den första januari har allmänhetens kritik mot spelbolagens reklam växt, och rekordmånga anmälningar om vilseledande marknadsföring har inkommit till Konsumentverket.

Det har som känt fått civilminister Ardalan Shekarabi (S) att ställa ett ultimatum: spelbolagen har på sig till den sista mars att visa "märkbar förändring" i hur reklamen utformas – annars utesluter han inte att gå vidare med lagstiftning. Enligt ministern är spelbolagens marknadsföring både alltför omfattande och aggressiv.

Det fick cheferna för sju av de största spelbolagen att samlas i krismöte för att diskutera eventuella lösningar.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare på Branschföreningen för onlinespel (Bos), tror att det ligger substans i Shekarabis hot om lagstiftning, och menar att spelbranschens generellt dåliga anseende gör den ömtålig.

– Shekarabi har tidigare visat att han är beredd att driva frågor hårt även om det saknas parlamentariskt stöd, därför kan vi inte utesluta att han kommer driva även det här lika hårt. Oavsett så skadar det spelbranschen, och jag hoppas naturligtvis att det kommer falla i god jord hos Finansdepartementet att branschen nu jobbar med den här frågan, säger Gustaf Hoffstedt till Resumé.

Kommer spelbolagen hinna ändra sin marknadsföring innan den sista mars?
– Det beror på vad Shekarabi låter nöja sig med, vilket bara han kan svara på. Vi ska såklart försöka möta hans krav så gott det går och tar det här uppdraget på allvar. Men självklart kommer det fortfarande efter den 31 mars att finnas spelreklam som i vissa avseenden kommer vara problematisk. Ett skäl till det är att reklampaketen upphandlas långt i förväg. Den reklam vi ser idag är ju inte köpt igår.

Liksom Gustaf Hoffstedt anser Jenny Nilzon, vd på Spelbranschens riksorganisation (Sper), att Shekarabis krav på förändring av spelreklamen är otydlig.

– Civilministern var inte speciellt tydlig med vad han förväntar sig till just den sista mars: är det en konkret plan han förväntar sig eller en faktiskt effekt?, frågar hon sig.

– Det senare tror jag inte att vi kan uppnå till dess tyvärr. Det vi diskuterar i branschen nu är främst hur vi kan förändra innehållet i reklamen. Mängden reklam tror vi blir svårare för oss att justera, för vem kan bestämma var det ska dras ned och av vem? Medierna kan ju påverka mängden och bestämma hur mycket spelreklam som ska få synas i deras kanaler. Å andra sidan kan det vara lika svårt för medierna, för de vill ju inte begränsa den fria konkurrensen eller yttrandefriheten. Just nu försöker vi gemensamt i branschen komma fram till vad vi kan åstadkomma till sista mars, fortsätter hon.

Även Gustaf Hoffstedt anser att medierna bör ta ett större ansvar i frågan än vad de har gjort hittills.

– Mitt intryck av Shekarabis utspel är att han lägger 100 procent av ansvaret på spelbolagen och det menar jag är en orimlig ansvarsfördelning. Medierna behöver fundera ett varv till, för det är ju faktiskt medierna som i vissa extremfall accepterar sex, sju spelbolag i rad. Det är otroligt svårt för både spelbolagen och branschföreträdare som jag själv att veta när det händer, och även om vi visste skulle vi inte kunna reglera det av legala skäl. Det finns bland annat kartellagstiftning som omöjliggör för spelbolagen att begränsa eller dela ut sändningstid mellan varandra, säger han.

Den 2 april kommer ännu ett möte hållas i frågan, då Spelinspektionen och Konsumentverket bjuder in samtliga spelbolag med svensk online-licens att träffa tillsynsmyndigheterna. Syftet med mötet är att skapa en ökad förståelse mellan marknadens aktörer och myndigheterna, vilket i sin tur väntas leda till bättre regelefterlevnad från spelbolagens håll.

– Det är jättebra att Spelinspektionen och Konsumentverket kommer ut på banan. Jag är dock kritisk till Konsumentverket, då diskussionen som nu kommit upp kring reklamen faktiskt inte har ett dyft med omregleringen att göra utan en lagstiftning som har gällt i över två år. Vid det här laget borde vi definitivt ha ett antal prejudicerande domar som visar vad måttfull marknadsföring är. Det är inte rimligt att överlämna helt och hållet till branschen att reglera vad som är måttfull marknadsföring, säger Gustaf Hoffstedt.

Han får medhåll av Jenny Nilzon på Sper.

– Vi på Sper har riktlinjer om måttfullhet i spelreklam, men det är ändå alltid en tolkningsfråga var gränsen går vilket gör det komplicerat. Vi hade hoppats att Konsumentverket och Spelinspektionen hade jobbat fram en praxis kring måttfullhetskravet redan innan omregleringen.

Hur ser ni på Sper på Shekarabis hot om lagstiftning?
– Det är bra att civilministern för en dialog med branschen, men att han kallade till möte så pass kort tid efter att omregleringen slog igenom har vi reagerat på. Vi har inte ens sett effekterna av den nya lagen ännu, det är helt omöjligt efter bara någon månad. Vi tycker istället att fokus bör läggas på att se till att spelbranschens aktörer verkligen följer den nya lagen, exempelvis genom att ansluta sig till Spelpaus och jobba för att minimera riskerna med spelproblem.

Resumé söker civilminister Ardalan Shekarabi.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev