söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Storförlust för Appelberg

Publicerad: 25 juni 2019, 12:04

Petra Malm är tf vd på Appelberg.

Appelbergs vinst dalade under 2018. En storsatsning på rörligt ska vända den negativa utvecklingen.

Ämnen i artikeln:

ScaniaAppelbergABBTeknikföretagen

Amanda Törner

amanda.torner@resume.se


I februari tidigare i år kunde Resumé berätta att contentbyrån Appelberg som följd av den digitala omställningen och en minskad efterfrågan på printuppdrag var tvungna att varsla en del av sin personal, främst på printsidan. Elin Sahlström, vd på Appelberg, sade vid tillfället att varslen var en följd av en planerad omorganisation.

Nu visar det senaste bokslutet för 2018 att vinsten dök under året – från 5 miljoner kronor till -435 000. Samtidigt minskade omsättningen till 55 miljoner kronor, att jämföra med 68 miljoner kronor året dessförinnan. Byråintäkten landade på 41 miljoner kronor.

I förvaltningsberättelsen skriver bolaget att förflyttningen från tryckta till digitala kanaler accelererat under året, samtidigt som de digitala uppdragen i allmänhet är av mindre volym än printuppdragen vilket innebär att antalet kunder måste bli fler för att öka eller behålla omsättningsnivån. Samtidigt mötte Appelberg under året en ökad konkurrens från nystartade contentbyråer, pr- och reklambyråer samt från företag som bygger upp egen content-kompetens.

Petra Malm, som är tf vd för Elin Sahlström som är på föräldraledighet, säger till Resumé att man under förra året tog ut personalkostnader av engångskaraktär på cirka 2 miljoner kronor, vilket även det påverkade resultatet.

– Under 2018 förlorade vi några printuppdrag. Omställningen där vi gått från flera större printprojekt till mer digitalt baserade uppdrag påverkade naturligtvis både omsättning och vinst. Det vi har gjort utifrån förra årets resultat är att vi har anpassat oss utefter den efterfrågan vi ser hos våra kunder.

LÄS MER: "Digitala omställningen slår mot Appelbergs omsättning"

Det har framförallt handlat om att stärka upp inom rörligt, där efterfrågan ökat
starkt de senaste två-tre åren.

– För att möta upp den utvecklingen har vi bland annat byggt en stor filmavdelning som blivit som ett bolag inom bolaget. Där har vi medarbetare med lång erfarenhet och kompetens inom olika delar av det rörliga mediet.

Kan ni komma att styra om helt och hållet mot film?
– Nej, print kommer finnas kvar och motsvarar fortfarande en tredjedel av vår verksamhet. Däremot är vi agila på det sättet att vi hela tiden lyssnar in och ställer om utefter vad våra kunder behöver. Önskar ett företag någonting annat av oss än det vi levererat hittills kan vi ställa om eftersom vi idag har den kompetens som krävs, både vad gäller rörligt, digitalt men även inom design. På vår designavdelning har vi stärkt upp med kompetens som vi nu ser en växande efterfrågan på.

Kommer det vända ekonomisk under 2019?
– Jag är försiktigt optimistisk utan att kunna redogöra för några siffror ännu. Men vi ser i alla fall hittills att den satsning vi gör framåt är rätt väg att gå. De åtgärder vi har varit tvungna att vidta under 2018 har på ett sätt känts motigt för alla inblandade, det har varit fina personer som varit tvungna att lämna. Men rent ekonomiskt och företagsmässigt har det varit rätt beslut att fatta.

Enligt Petra Malm har Appelberg inga planer på fortsatta neddragningar.

– I dagsläget ser vi att vi står väl rustade för det som våra kunder efterfrågar, snarare ser vi nu över nya rekryteringar framåt inom digitalt och rörligt.

I bokslutet framgår även att Appelbergs dotterbolag A Publishing Partner i Stockholm har ansökt om frivillig likvidation till följd av avslutat kunduppdrag.

– Vi hade A Publishing Partner för renodlade journalistiska uppdrag, den typen av uppdrag gör vi i dag i stället inom ramen för Appelbergs verksamhet. Det finns ingen anledning administrativt att sitta med två bolag, säger Petra Malm.

Appelberg jobbar idag med kunder såsom Scania, ABB och Teknikföretagen.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev