Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SVT fälls i Granskningsnämnden

Publicerad: 8 november 2007, 12:21

Granskningsnämnden fäller SVT:s Sydnytt för osaklighet. Samtidigt fäller nämnden Radio Göteborg för partiskhet för en debatt om våldet på Västbanken. Dessutom riskerar kabelkanalen TV Åre böter för upprepade fall av otillbörligt gynnande.


De fällda inslagen i Sydnytt visades i januari i år och handlade om ett överklagande som en äldre man i Malmö gjort genom sin son. Mannen överklagade Malmö kommunstyrelsens beslut att efterskänka 13 miljoner kronor i fordringar i konkursen efter BO 01-mässan. Han ska ha sagt till Svt:s Sydnytt att han inte visste något om BO01-affären utan att det var hans son som stod bakom överklagandet. I programmet uppges också att sonen inte har någon anknytning till Malmö utan bara använt sig av faderns namn för att kunna överklaga. De berörda ansåg att inslaget gav det felaktiga intrycket att fadern inte kände till att överklagandet hade inletts i hans namn och att sonen därför skulle ha gjort sig skyldig till oegentligheter.Granskningsnämnden konstaterar att SVT i yttrande uppgivit att fadern hade sagt att han var "föga insatt i BO-01-affären". Nämnden anser dock inte att detta uttalande bevisar att fadern inte kände till överklagandet eller att sonen använt sig av hans namn. SVT har inte kunnat visa någon annan grund för sitt antagande. Mot den bakgrunden framstod uppgifterna i inslaget som missvisande och nämnden finner därför att det strider mot kravet på saklighet.Även Radio Göteborg får bakläxa av Granskningsnämnden. Programmet Göteborg Direkt fälls av Granskningsnämnden för ensidighet i ett inslag om Västbanken. Programmet strider mot kravet på opartiskhet. I inslaget tog man upp det ökande våldet på Västbanken. Två gäster hade bjudits in. Den ena presenterades som en man med rötter i Palestina och Libanon och den andra som en göteborgare av judisk börd. De var båda mycket kritiska mot Israel och beskrev våldet mot palestinierna med jämförelser till nazisternas förbrytelser och koncentrationsläger. Bland annat påstod de att människor i hela världen i dag kan se hur tusentals människor förs till koncentrationsläger.En anmälare ansåg att inslaget var ensidigt Israel-kritiskt och att det stred mot kravet på opartiskhet.Granskningsnämnden konstaterar att de båda gästerna var mycket kritiska mot Israel och våldet som den israeliska militären utövar på Västbanken.Nämnden reagerar på den starka kritiken som gästerna framförde - jämförelserna med nazisternas krigsförbrytelser och koncentrationsläger. Nämnden noterar att programledaren inte på något sätt ifrågasatte de inbjudnas uttalanden. På dessa grunder anser nämnden att inslaget blev så ensidigt att det stred mot kravet på opartiskhet.Nämnden har också synpunkter på kabelkanalen TV Åre, som nu riskerar böter på 100 000 kronor. Detta sedan Granskningsnämnden på eget initiativ sett över företagets kabel-tv-sändningar. I Livets Goda, som sändes i januari i år, exponerades både produkter och varumärket Milko, som var sponsor för programmet. Programmets namn, Livets Goda, är också namnet på en receptsamling sammanställd av just Milko.Eftersom TV Åre vid tidigare tillfällen brutit mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande fann Granskningsnämnden skäl att hos Länsrätten ansöka om påförande av särskild avgift.

Jessica Claesson

Dela artikeln: