fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Opinion

”Beslutet att lämna Precis hedrar Hegeli”

Publicerad: 28 september 2015, 13:56

Frida Blom och Patrik Westander.

När Hegeli lämnar pr-branschföreningen Precis är det inte bara ett ställningstagande mot Sverigedemokraterna och för alla människors lika värde. Det är också en påminnelse om pr-byråernas ansvar för att Sverige ska vara ett öppet land utan främlingsfientlighet, skriver Frida Blom och Patrik Westander på Westander.

Ämnen i artikeln:

HegeliPrecisKreabWestanderSverigedemokraterna

Häromdagen kunde vi läsa i Resumé att Hegeli lämnar pr-branschföreningen Precis. När hände det senast att en pr-byrå valde att lämna Precis i en offentlig protest mot föreningens agerande? "Vi gör det mot bakgrund av den debatt som följt på avslöjandet om Kreabs arbete gentemot Sverigedemokraterna", förklarar pr-byrån i ett öppet brev till Precis.

Helt klart är att Precis, som organiserar större delen av pr-branschen, har hamnat snett i utformningen av sitt etiska regelverk. Reglerna uttrycker ingen som helst ambition att skapa samhällsnytta. Precis skriver att "ingen verksamhet, som är laglig och förenlig med god affärssed, generellt kan nekas rådgivning".

Det ligger nära till hands att jämföra med Sveriges Kommunikationsbyråer, den branschförening som Westander är medlem i. Sveriges Kommunikationsbyråers etiska regelverk säger tvärtom att medlemmarna ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som är "förenligt med sociala, ekonomiska och miljömässiga principer för en hållbar utveckling".

Hur bör man då som lobbyist förhålla sig till Sverigedemokraternas möjliga vågmästarroll i riksdagen? Westanders uppfattning är klar: Sverigedemokraterna är inte ett riksdagsparti bland andra. Deras människosyn är inte förenlig med den grundläggande demokratiska principen om alla människors lika värde.

Mot denna bakgrund rekommenderar vi våra uppdragsgivare att inte ta direktkontakter med Sverigedemokraterna i syfte att påverka politiska beslut. Det kan möjligen ibland vara kortsiktigt effektivt för en lobbyist att påverka Sverigedemokraterna i konkreta sakfrågor för att utnyttja deras position som vågmästare, men på längre sikt är det knappast effektivt.

Ett påverkansarbete riktat mot Sverigedemokraterna riskerar att stärka främlingsfientliga krafter och kan även slå tillbaka mot uppdragsgivarens egen trovärdighet. Däremot ser vi det som rimligt att bjuda in också Sverigedemokraterna till exempelvis en panel med deltagande från alla de övriga riksdagspartierna. I sådana situationer kan en exkludering av Sverigedemokraterna stärka deras offerroll.

Svenskarna är i dag betydligt mer oroade för växande främlingsfientlighet än för ökad invandring. Vi vet att vi behöver invandringen för att klara den demografiska förändring som Sverige nu genomgår med en allt äldre befolkning. Vi måste bli fler som försörjer alla pensionärer och fler som arbetar i äldreomsorgen. Sju av tio svenskar är däremot med all rätt oroliga för ökad främlingsfientlighet, enligt DN/Ipsos senaste mätning.

Sverige är ett land präglat av mellanmänsklig tillit, enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey. En klar majoritet av svenskarna håller med om påståendet att det går att lita på folk i allmänhet. Vi har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet. Den statsvetenskapliga forskningen visar hur viktigt det är att värna förtroendet människor emellan. Tilliten är en nyckel till ett välfungerande samhälle.

Främlingsfientlighet gör därför Sverige till ett sämre land för oss alla. Främlingsfientligheten underminerar förtroendet människor emellan, skapar konflikter och leder till ett slöseri med kompetens. Som pr-byråer kan vi uppmuntra våra uppdragsgivare att bidra till en hållbar utveckling genom att opinionsbilda mot främlingsfientlighet i samhället.

När Hegeli lämnar pr-branschföreningen Precis är det inte bara ett ställningstagande mot Sverigedemokraterna. Det är också en påminnelse om pr-byråernas ansvar för att Sverige ska vara ett öppet land utan främlingsfientlighet. "Det handlar om att stå upp för alla människors lika värde hela vägen", sammanfattar Hegelis vd Richard Hellmark till Resumé. Beslutet att lämna Precis hedrar Hegeli.

Frida Blom, ansvarig för Westanders tjänster inom lobbying
Patrik Westander, vd

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev