Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Opinion

Dick Fredholm: ”Inte en quickfix att få folk till valurnorna”

Publicerad: 6 oktober 2022, 09:46

Dick Fredholm är senior konsult och ansvarig för Malmökontoret på kommunikationsbyrån Prime Weber Shandwick.

Foto: Pressbild

Sverige översvämmades med valbudskap under augusti och september. Men det är inte en quickfix att få medborgarna till valurnorna, utan det är med långsiktighet och kontinuerlig närvaro som det blir möjligt, skriver Dick Fredholm från kommunikationsbyrån Prime Weber Shandwick.

Ämnen i artikeln:

NyheterOpinionDebattPrimePolitisk kommunikationValet 2022

Framtidstro. Att kunna påverka sin verklighet och bli lyssnad på. Att rösta och påverka. Tre centrala delar av att vara en aktiv samhällsmedborgare. Men i Sverige i dag är inte det en självklarhet för alla. Inte minst när det kommer till att rösta vid de allmänna valen. Vi på Prime/United Minds har nyligen genomfört en undersökning och en sammanställning av faktorer som påverkar valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande i Malmö. Och det som blir väldigt tydligt är att tilltron till samhället och myndigheter i stor utsträckning påverkar valdeltagandet.

Förtroendet för politiker har sjunkit de senaste åren bland allmänheten generellt i Sverige och nästan hälften av de som bor i socioekonomiskt utsatta områden har lågt förtroende för politiker. Vår undersökning – där vi intervjuat personer som är verksamma i dessa områden – visar att det finns en utbredd upplevelse av att gapet mellan politiker och medborgare är för stort.

LÄS MER: Laura Ingemarsson: ”Därför förstår ingen de unga”

Det blir också väldigt tydligt att både myndigheter och politiska partier saknar verktygen för att nå ut till människorna som bor i dessa områden. Nätverken saknas, den kulturella kompetensen saknas, kommunikationskompetensen saknas, och framför allt kontinuiteten saknas. För det finns en korrelation mellan att gå till vallokalerna och hur närvarande politiska partier är över tid, men också hur väl myndigheter kommunicerar i vardagen. Självklart är det fler faktorer som påverkar om man röstar eller inte, men just närvaron i vardagen är en nyckelfaktor.

Inte helt överraskande är det gemensamt för områden där det är ett lågt valdeltagande att arbetslösheten är hög, utbildningsnivån är låg och de socioekonomiska förutsättningarna är svaga. Intressant att notera är att i områden med lågt valdeltagande är vaccinationsgraden kopplat till covid-19 mycket lägre än snittet. Detta trots omfattande kommunikationsinsatser, ytterligare ett tecken på myndigheternas misslyckade kommunikationsstrategi.

I vår undersökning har vi identifierat framgångsfaktorer för att öka valdeltagandet, där den viktigaste handlar om att minska gapet mellan politiker och medborgare, och stärka tilliten och väcka engagemanget genom lokal förankring. ”Fokus på den lokala kontexten gör politiken konkret och öppnar upp ögonen för hur ens röst gör skillnad,” är en röst från vår undersökning.

LÄS MER: Därför dominerar budskapet ”Sverige åt svenskarna” i valkampanjerna 2022

En annan viktig faktor är att använda fler och alternativa kanaler (influencers, digitalt, lokal kommunikation, valambassadörer etc) för att nå ut till medborgarna. Att utnyttja kraften i social påverkan, att kommunicera så att det väcker känslor och engagemang. Slutligen handlar allt om att tänka långsiktigt, det vill säga att vara på plats kontinuerligt och inte bara under valkampanjer eller när man som myndighet vill informera om något specifikt. Därför är det av yttersta vikt att säkerställa att initiativen blir en del av en långsiktig demokratisk ambition som lever och känns hos medborgarna även mellan valen.

Detta kräver hårt kontinuerligt arbete – så tvärtemot det intensiva kampanjandet månaden före valet är det viktigt att lyfta blicken och börja titta på nästa val redan nu för att öka valdeltagandet i framtida val.

För detta är inte en quickfix.

Dick Fredholm

Dick Fredholm är senior konsult och ansvarig för Malmökontoret på kommunikationsbyrån Prime Weber Shandwick och har under hela sin karriär arbetat med samhällskommunikation, senast som kommunikationsdirektör i Helsingborgs stad, men också under fyra år i Rosengård i Malmö som kommunikationschef.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev