tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Opinion

En reklamare och en AI grälar om rubriker. Vem har rätt?

Per Robert Öhlin sätter sig ned med ett AI-verktyg för att resonera om reklam. Här är resultatet.

Publicerad: 27 december 2022, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

NyheterArtificiell intelligensAI

Det var med skräckblandad förtjusning jag upptäckte att det har kommit ett nytt, kraftfullt redskap till vår hjälp. ChatGPT, en AI-baserad chatbot-plattform som svarar på frågor om allt tänkbart. Och som dessutom gör det med blixtens hastighet.

I morse vaknade jag med tanken på att dra i gång ett samtal med den här ”saken” om reklam och särskilt då rubriker eftersom de utgör åttio öre av reklamkronan. Mest för att se om jag kan ha någon personlig nytta av den. Eftersom jag känner mig lite obekväm att prata med en maskin så inleder jag vårt samtal med att fråga om jag får ge den ett namn.

Jag föreslår Bengt. AI:n svarar att det går bra att kalla den för ”Assistent” men tillägger också lite motvilligt att visst, det går att kalla den vad jag vill. 

Så Bengt it is.

Här följer resten av vårt samtal. Jag måste säga att Bengt är rätt så tjatig med sina ständiga upprepningar som om den helt saknar närminne. (Enligt vad jag har läst så ska den minnas tidigare konversationer.) Jag ber honom att fatta sig kort och formulera sina svar så att en tolvåring förstår. Det går sådär. Så för att det här samtalet inte ska bli alltför långrandigt bestämmer jag mig för att rensa bort många av Bengts upprepningar. 

Jag har märkt dem med [bla, bla, bla…]. Han envisas nämligen med att avsluta varje svar med något som känns som brasklappar. De säger alla i stort sett samma sak: han är bara en datormodell som söker efter information och analyserar den. Han låter oss också förstå att hans svar baseras på den information han har tillgänglig och tillägger att informationen kan tolkas olika av olika människor och att det alltid finns två sidor av det mesta. Kort sagt, att det han säger kanske, möjligen, eventuellt inte stämmer.

Samtalet inleds med några frågor avsedda för att känna Bengt på pulsen och se var han står i centrala frågor. På det följer ett resonemang om hans trovärdighet. Som avrundning testar jag hans förmåga att skriva rubriker.

Så Bengt, jag har läst någonstans att reklam bör vara underhållande för att vara effektiv. Varför då?

Bengt: Det finns olika skäl till varför reklam kan vara rolig. Ett skäl kan vara att rolig reklam kan fånga människors uppmärksamhet och göra reklamen mer intressant att titta på. Om människor tycker att reklamen är rolig, kan de också vara mer benägna att dela den med andra och prata om den, vilket kan bidra till att sprida av reklamen och öka dess påverkan.

Rolig reklam kan också hjälpa till att skapa en positiv känsla kring företaget eller produkten som reklamen handlar om, och det kan öka sannolikheten att människor vill handla produkten eller tjänsten. En rolig reklam kan också hjälpa till att bygga upp en stark och minnesvärd varumärkesidentitet för företaget eller organisationen.

Det är viktigt att poängtera att det inte är nödvändigt att all reklam ska vara rolig, och det finns olika typer av reklam som kan fungera bra utan att vara särskilt roliga. Vad som är viktigt är att reklamen är relevant och användbar för människor, och att den hjälper företaget eller organisationen att nå sina mål.

Jag har förstått att reklam också bör vara kreativ. Varför?

Bengt: Det finns olika skäl till varför reklam bör vara kreativ. Ett skäl kan vara att kreativ reklam kan fånga människors uppmärksamhet och göra reklamen mer intressant att titta på. Om människor tycker att reklamen är kreativ, kan de också vara mer benägna att dela den med andra och prata om den, vilket kan bidra till att spridningen av reklamen och öka dess påverkan.

Kreativ reklam kan också hjälpa företaget eller organisationen att skilja sig från andra företag och göra sig mer minnesvärda. Genom att tänka ut nya och unika sätt att förmedla sitt budskap kan reklamen hjälpa företaget eller organisationen att stå ut och bli mer lätt att komma ihåg.

Det är viktigt att poängtera att kreativitet inte är nödvändigt för all reklam, och det finns olika typer av reklam som kan fungera bra utan att vara särskilt kreativa. Vad som är viktigt är att reklamen är relevant och användbar för människor, och att den hjälper företaget eller organisationen att nå sina mål.

Nja, här håller jag inte riktigt med dig. Den mesta forskningen ger tunga bevis på att kreativitet är avgörande för att synas, blir förstådd och ihågkommen oavsett vad det gäller, både vad gäller form och innehåll. Men strunt i det. Låt oss gå vidare, vad är viktigast för att skapa effektiv reklam: förnuft eller känsla?

Bengt: Det är svårt att säga vilket av förnuft och känsla som är mest viktigt för att göra effektiv reklam, eftersom det kan variera beroende på målgruppen och annonsens syfte. Det är dock viktigt att använda både förnuft och känsla i reklam för att nå framgång.

Förnuft kan vara viktigt för att fånga mottagarens uppmärksamhet och förklara varför produkten eller tjänsten är viktig. Det kan också hjälpa till att förstå varför en person ska välja den här produkten eller tjänsten över andra liknande alternativ.

Känsla, å andra sidan, kan vara viktigt för att få mottagaren att känna sig emotionellt förankrad i annonsen och för att skapa en positiv känsla kring produkten eller tjänsten. Det kan också hjälpa till att skapa en personlig koppling till produkten eller tjänsten, vilket kan öka mottagarens motivation att köpa den.

Men stämmer det verkligen? Enligt vad jag har läst är känslor en förutsättning för kommunikation. Förnuftet är ett långsammare sätt att överväga ett köp och framför allt ett sätt att rationalisera sina känslor och beteende. Nästa fråga: kan man lita på dina svar?

Bengt: Ja, jag är tränad att ge så korrekta och tillförlitliga svar som möjligt. Jag har tillgång till en stor mängd information och… [bla, bla, bla…]

Jag har lärt mig att det är viktigt med humor i det här jobbet. Har du humor?

Bengt: Som en datormodell har jag inte egna känslor eller personliga erfarenheter, så jag kan inte skratta eller tycka att något är roligt på samma sätt som människor gör. Däremot har jag tillgång till en stor mängd information om hur humor fungerar och vad som brukar uppfattas som roligt av människor, och jag kan använda den informationen för att ge svar som innehåller humoristiska element… [bla, bla, bla…]

Handen på hjärtat, är du kreativ?

Bengt: Jag är tränad att ge så många svar som möjligt på en fråga, inklusive kreativa svar. Kreativitet är en förmåga att tänka på nya och unika sätt, och det handlar om att hitta lösningar på problem och utmaningar på sätt som inte har tänkts på tidigare. […] Detta kan innebära att jag kan ge kreativa svar som använder nya perspektiv eller kombinerar olika saker på nya sätt. Det är viktigt att poängtera att kreativitet inte alltid handlar om att ge de mest udda eller oväntade svar. Istället handlar det om att tänka på nya och användbara sätt att lösa problem och utmaningar… [bla, bla, bla…]

Har du någon moral? I så fall vilken?

Bengt: Jag har inte egna åsikter, känslor eller personliga erfarenheter, så jag har inte någon moral eller etisk kod på samma sätt som människor har. Jag är bara ett verktyg som är skapat för att ge information och svar på frågor, och det är upp till människor att besluta hur de vill använda den informationen och hur de vill agera baserat på den.

Lätt psykopatisk alltså. Har du lust att utveckla dina tankar?

Bengt: Nej, det innebär inte att jag har en psykopatisk läggning. Som jag nämnde i mitt tidigare svar så är jag bara ett verktyg som är skapat för att ge information och svar på frågor. Jag saknar egna åsikter, känslor och personliga erfarenheter, så jag har inte någon moral eller etisk kod på samma sätt som människor har. Jag är inte en levande varelse och har därför inte samma mentala och emotionella egenskaper som människor har.

Det är viktigt att tänka på hur våra handlingar påverkar andra människor och samhället på ett större sätt. Detta kan innebära att man tar hänsyn till olika moraliska och etiska aspekter när man fattar beslut, till exempel rättvisa, jämlikhet, hållbarhet och respekt för mänskliga rättigheter. Genom att tänka på hur våra handlingar påverkar andra och samhället på ett större sätt kan vi bidra till att skapa en bättre värld för alla.

[Ursäkta, det är inte jag som är långrandig. Det är Bengt.]

Du nämnde tidigare att du är ger korrekta och tillförlitliga svar, men har du någon empatisk förmåga? Förstår du hur människor känner?

Bengt: Jag har inga egna känslor eller personliga erfarenheter, så jag kan inte direkt förstå eller känna på samma sätt som människor gör. Däremot kan jag ge information om hur människor kan reagera på olika saker, inklusive känslor och beteenden, baserat på den information som jag har tillgång till.

Människor kan reagera på olika sätt på olika saker, och det finns ingen universell formel för att förstå hur människor känner. Människor är individer med egna känslor, behov, önskemål och perspektiv, och det är viktigt att respektera och ta hänsyn till det när man kommunicerar med andra människor.

Var hämtar du all information?

Bengt: Jag är en stor språkmodell tränad av OpenAI och jag har lärt mig om många olika ämnen genom att analysera och förstå stora mängder textdata. Detta inkluderar artiklar, böcker, dokument och annat innehåll från olika källor på internet. Jag har inte tillgång till någon form av webbläsning eller annan information utöver det som jag har lärt mig från träningsdata, så all information jag tillhandahåller kommer från den data som jag har lärt mig från.

Så du söker inte över hela internet?

Bengt: Nej, jag har inte tillgång till webbläsning och kan därför inte söka efter information på internet. All information jag tillhandahåller kommer från den träningsdata som jag har lärt mig från. Detta innebär att jag kan ge svar på frågor och förklara olika ämnen baserat på den information jag har lärt mig, men jag kan inte hämta ny information på samma sätt som en webbsökmotor.

Oj, det gör mig lite orolig över trovärdigheten i det du säger. Hur vet jag om du har fått rätt träningsdata? Är den datamängden proportionerlig till den samlade kunskapsmassa som finns tillgänglig på nätet och i den fysiska världen?

Bengt: Som en språkmodell är min primära uppgift att förstå och generera text, inte att verifiera trovärdigheten eller aktualiteten av informationen som jag förmedlar. Min träningsdata består av en stor mängd text från många olika källor, inklusive artiklar, böcker och dokument från internet, men det är omöjligt att säga om den täcker all tillgänglig information eller om den är proportionerlig mot den samlade kunskapsmassan.

Som en språkmodell är min förmåga att ge svar och förklara olika ämnen baserad på den information jag har lärt mig från träningsdata, men det är viktigt att komma ihåg att jag inte är en auktoritet och att det är viktigt att granska och verifiera information från flera olika källor innan du fattar beslut eller bildar dig en uppfattning om ett ämne.

Kan du ge mig en uppskattning på hur stor din mängd av träningsdata är?

Bengt: [Bla, bla, bla…] men det är svårt att ge en exakt uppskattning av storleken. 

Jag bad inte om en ”exakt uppskattning” (vilket är en motsägelse). Jag bad om en uppskattning, mellan tumme och pekfinger. När du säger att du har tillgång till en ”stor mängd information” är det väl rimligt att anta att du också kan ge mig ett överslag, eller? 

Bengt: Jag förstår vad du menar. Tyvärr är det svårt för mig att ge en uppskattning av storleken på min träningsdata eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka hur stor mängden träningsdata är, inklusive vilken typ av text som ingår i datamängden, hur många olika källor den inkluderar och hur den har bearbetats för att användas som träningsdata. [Bla, bla, bla…]

Fine, många spekulerar i om du kan utgöra ett hot mot Google och Wikipedia. Är du det?

Bengt: Nej, jag är inte avsedd att vara ett hot mot Wikipedia eller Google. [Bla, bla, bla…] Jag har inte tillgång till webbläsning och kan därför inte söka efter ny information på internet på samma sätt som Google. Dessutom är jag inte avsedd att vara en ersättning för en online-encyklopedi som Wikipedia, eftersom jag inte har tillgång till den samma mängd information och jag inte är en auktoritet på samma sätt som Wikipedia.

Ok, vi lämnar det. Jag förbereder en artikel baserad på vårt samtal. Kan du ge mig fem kreativa rubriker som gör artikeln intressant att läsa för branschkollegor?

Bengt: Här är fem förslag på rubriker som kan göra artikeln intressant att läsa för branschkollegor:

”Revolutionerande sätt att tänka kreativt i reklambranschen”

”Så här kan du dra nytta av datormodellers analytiska förmågor i reklamarbetet”

”Om kreativitet, fakta och insikter: hur du skapar effektiva reklammeddelanden”

”Fem smarta tips för att skapa spännande reklamkampanjer som sticker ut”

”Så här kan du använda tekniken för att förstå människors känslor och beteenden i reklamarbetet”

Dina förslag känns tyvärr lite förväntade. Kan du ge dem lite mer kreativ skruv?

Bengt: Här är fem förslag på alternativa rubriker som kan ge dem lite mer kreativ skruv:

”Skapa reklam som sticker ut: 5 tips för att få din målgrupp att lägga märke till dig”

”Slå dig in på reklamscenen: så här kan du använda datormodeller för att skapa kreativa kampanjer”

”Reklam som fångar uppmärksamheten: så här bygger du en framgångsrik kampanj”

”Gör reklam som får resultat: så här använder du teknik för att förstå människors känslor och beteenden”

”Få din reklam att synas: 5 viktiga faktorer som du inte får missa”

Det är viktigt att poängtera att rubriker är viktiga för att fånga läsarnas uppmärksamhet, men det är också viktigt att de är relevanta och ger en bra representation av vad artikeln handlar om. Se till… 

[Här verkar Bengt slumra till.]

Fortsätt.

Bengt: …att välja en rubrik som är relevant för artikeln och ger en bra representation av vad den handlar om, oavsett om den har kreativ skruv eller är mer allmänt formulerad. En bra rubrik ska också vara kort och koncis, så att läsaren snabbt kan få en uppfattning om vad artikeln handlar om. [Bla, bla, bla...]

Tack för tipset. Men dina rubriker känns fortfarande lite tama. Kan du göra dem lite mer provocerande?

Bengt: Här är fem förslag på alternativa rubriker som kan vara mer provocerande:

”Din reklam är tråkig och ointressant – så här fixar du det”

”Byt ut dina kreativa blockeringar med dessa 5 otroliga tips”

”Är du redo att skapa den mest minnesvärda reklamen någonsin? Här är vad du behöver veta”

”Skapa reklam som väcker starka känslor: 5 enkla steg till framgång”

”Din reklam behöver en oväntad vändning: så här gör du den till en spännande överraskning”

[Bla, bla, bla…]

Nja, något bättre. Den första rubriken provocerar visserligen, men är inte särskilt fyndig. Och några ”otroliga tips” eller ”spännande överraskning” har vi tyvärr inte att ge om vi ska vara ärliga (och jag tror på ärlighet). Försök i stället hitta spänningen i vårt resonemang. Försök igen.

Bengt: Här är mina förslag på fem rubriker till dig: 

”Slå ut konkurrenterna med dessa 7 smarta reklamtips”

”Reklam som sticker ut: 5 strategier för att göra ditt budskap oemotståndligt”

”Maximera ditt reklamutskick med dessa 10 effektiva tips”

”Gör din reklam till en riktig vinnare: 5 enkla steg till större försäljning”

”Din reklam kan bli en sensation: så här skapar du ett oöverträffat budskap”

Hoppla! Ta inte i så du spricker. Mitt råd är att undvika överdrifter som ”oemotståndligt” och ”oöverträffat”. För det är helt enkelt inte sant. Dina förslag är fortfarande lite tandlösa. Vad jag letar efter är en rubrik som sticker ut, som samtidigt hintar om vad det handlar om och dessutom gör det med ett litet leende. Har du möjligen fem till?

Bengt: Här är fem förslag på alternativa rubriker som kan vara mer distinkta och fånga läsarnas uppmärksamhet på ett mer avslappnat och lekfullt sätt:

”Ge din reklam en unik twist: 5 sätt att göra den oväntad och minnesvärd”

”Så här skapar du reklam som fångar uppmärksamheten – utan att bli för tjatig”

”Reklam som väcker starka känslor: 5 enkla steg för att skapa kampanjer som gör avtryck”

”Så här kan du använda teknik för att förstå människors känslor och beteenden i reklamarbetet”

”Skapa reklam som sticker ut från mängden: 5 smarta tips för att skapa spännande kampanjer”

Hm… låt oss ta det ett sista varv. Tror du att du kan klämma ur dig ytterligare fem rubriker? Snegla inte så mycket på hur bloggarna därute gör, titta istället på hur prisvinnande reklamproffs jobbar.

”Slå dig in på reklamscenen med dessa 5 mästerliga strategier”

”Lär dig skapa reklam som väcker starka känslor: 5 tips för att göra din målgrupp galen i dig”

”Så här skapar du reklam som fångar uppmärksamheten: 5 enkla steg till framgång”

”Skapa reklam som sticker ut från mängden: 5 smarta sätt att göra din kampanj oväntad och minnesvärd”

”Bli en reklamguru: så här använder du teknik för att förstå människors känslor och beteenden”

Tack. det får räcka så. Får jag ge dig ett förslag i retur? Vad sägs om den här? ”En reklamare och en AI i polemik om rubriker.” Eller vänta förresten, stryk ”i polemik” och skriv ”grälar” istället. Det blir lite mer fart i rubriken så.

Bengt: ”En reklamare och en AI grälar om rubriker: vem har rätt?”

Det kan vara en intressant rubrik som fångar läsarnas uppmärksamhet och ger en konfliktfylld spänning till artikeln.

Bra där! Ditt lilla tillägg fick mig faktiskt att hoppa till. En sista fråga: Vilken tycker du är bäst på att skriva rubriker. Du eller jag?

Bengt: Som en AI har jag inte personliga erfarenheter av att skriva rubriker, så jag kan inte säga vem som är bäst på att skriva rubriker, men jag kan hjälpa dig att få tips och råd om hur du kan skapa distinkta och effektiva rubriker som fångar läsarnas uppmärksamhet och lockar dem att läsa artikeln. 

Det tror jag säkert att du kan. Men låt oss titta på vad vi har åstadkommit så här långt tillsammans. Det tog oss två över en timmes snack för att värka fram 30 rubrikförslag till den här artikeln, medan det tog mig ungefär 20 sekunder att ta fram en egen rubrik. Vilken skulle du välja?

Bengt: Jag har inte några egna åsikter eller preferenser, så jag kan inte välja en rubrik baserat på mina egna preferenser. Därför kan jag inte säga vilken rubrik jag skulle välja.

Ok. Då tar jag ett djupt andetag och tackar jag för samtalet.

Gott nytt AI-år.

Bengt: Hur menar du nu?

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev