måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Opinion

Kommunikatörers kapacitet – en nödvändig del av totalförsvaret

Publicerad: 16 april 2020, 07:42

Jacob Birkeland: ”Kommunikatörer har en avgörande roll att spela” Foto: Kristoffer Marchi

Spridning av desinformation och påverkansoperationer genom falska nyheter och narrativ utgör verktyg för krafter som vill destabilisera vårt land. Är du kommunikatör har du en viktig roll att spela gällande att bygga motståndskraft och medvetenhet, skriver Jacob Birkeland i ett debattinlägg.

Ämnen i artikeln:

CoronavirusetKommunikation

I SÄPO:s, MUST:s och MSB:s årsrapporter för 2019 framhålls att påverkansoperationer drastiskt ökar i Sverige. Påverkansoperationer definieras som ett verktyg för främmande makt att genom vilseledande eller oriktig information påverka beslut, uppfattningar eller beteenden hos statsledning eller utvalda målgrupper. Något som sker mitt ibland oss via sociala och traditionella medier. Konfliktytor underblåses, gemensamma utmaningar i samhället vinklas och etablerad medierapportering eller myndighetsutövande ifrågasätts osakligt. Syftet är att destabilisera och skapa osäkerhet i samhället. Detta eftersom en politisk och geografisk intressesfär som saknar förtroende för myndigheter och etablerade auktoriteter är lättare att påverka ytterligare vid senare tillfällen.

Ett relativt färskt exempel på detta är att Försvarsmakten på sin hemsida den 6:e april i år meddelade att: ”Utbrottet av coronaviruset har orsakat en omfattande spridning av falska uppgifter. Kritiskt tänkande och säkerhetsmedvetenhet är därför viktigare än någonsin”. Den 24:e mars skriver försvarsministern alarmerande att det pågår en ”tydlig global desinformations-pandemi” i spåren av coronautbrottet. Återigen, främmande makt ser ett tillfälle att påverka i syfte att destabilisera vårt samhälle.

Läser du denna skrift är chanserna goda att du arbetar med någon form av kommunikation. Kanske arbetar du med att påverka målgrupper till att fatta en viss typ av beslut, eller att skapa användarmiljöer som underlättar att göra komplexa val, eller möjligen så är grunden i din profession att med ord eller bild skapa publicitet, förmedla känslor eller delge råd. Oavsett vilket, är du på ena eller andra sättet van vid att skapa budskap. Vi kan kommunikation men vi kan också kritiskt granska den. Vilket uppstartsmöte, brief eller kreativt möte går inte ut på att ifrågasätta och förbättra? Hantverket och kunskapen gällande att kritiskt granska budskap är avgörande för att som samhälle bygga nödvändig motståndskraft när massiva flöden av desinformation når våra skärmar.

Deepfakes, skapandet av strategiska narrativ, och spridning av falska nyheter, dvs icke linjär krigföring där målet snarare är att påverka än att eliminera, är här för att stanna. Din kompetens som kommunikatör är avgörande för att bygga motståndskraft. En diskussion i kölvattnet efter coronakrisen bör därför också handla om hur vi som samhälle bygger motståndskraft mot desinformation. Kommunikatörers förmåga inom ramen för totalförsvaret, dvs det militära försvaret och civilförsvaret, bör ses som avgörande. Uppgiften är tydlig. Genom ökad kunskap i dessa frågor bygger vi motståndskraft i samhället.

Ansvaret för vårt lands trygghet och säkerhet är ett delat ansvar. Mellan det civila och det militära och alla vi som lever i landet. Givet den utveckling vi kunnat se i samband med den senaste tidens konflikter och kriser så har du som kommunikatör en avgörande roll att spela.

Jacob Birkeland,

Undertecknar i egenskap av privatperson men arbetar dagligen som presschef på ett
byggbolag. Tidigare arbetandes med Psykologiska operationer i Afghanistan

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev