Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Opinion

Nya tjänster från SR, SVT och UR ska godkännas på förhand

Publicerad: 16 december 2010, 12:38

Regeringen fattar i dag beslut om att införa ett system med förhandspröv­ning av nya tjänster från SR, SVT och UR. Det är viktigt att hitta en balans mellan bolagens utvecklingsbehov och skyddet för övriga aktörer på medie­marknaden, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Ämnen i artikeln:

Lena Adelsohn LiljerothSVTUtbildningsradionSveriges Radio

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skärper reglerna för SVT, SR och UR om de vill lansera nya tjänster. Foto: Stefan Borgius.

Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio verkar på en mediemarknad i snabb förändring. Medieaktörer närmar sig var­andra och publicerar innehåll på flera olika distributionsplattformar.

Inom EU har en diskussion förts under en längre tid om i vilken utsträckning radio och tv i allmänhetens tjänst ska få verka på dessa nya plattformar. Tidningsutgivare och radio- och tv-företag i Europa har lobbat hårt för att försvara sina andelar på en alltmer konkurrensutsatt marknad. De offentligt stödda bolagen vill å andra sidan inte hindras i sin utveckling. De vill göra mer än bara sända traditionell radio och tv.

SR, SVT och UR har genom radio- och tv-avgifterna en stabil och säker finansiering. Samtidigt konkurrerar de på en marknad där andra företag måste klara sig på kommersiella villkor. Allt statligt stöd innebär förstås en snedvridning, vilken kan motiveras så länge företagen håller sin verksamhet inom ramarna för uppdraget. Men snedvridningen av marknaden får inte bli oproportionerlig.

Frågan om förhandsprövning har sin grund i ett meddelande från kommissionen om statsstödsreglernas tillämpning på radio och tv i allmänhetens tjänst. Radio- och tv-avgiften räknas som statligt stöd enligt EU:s regelverk.

Regeringen beslutar därför i dag att ge i uppdrag till Myndigheten för radio och tv att förhandspröva de tjänster som anmäls från bolagens sida. Prövningen ska ske genom öppna konsultationer där till exempel andra medieföretag kan säga sin mening. Myndigheten ska lämna sitt yttrande över tjänsterna till regeringen, som fattar beslut om godkännande.

Anslagsvillkoren till SR, SVT och UR för 2011 innehåller anvisningar om vad företagens anmälningar av nya tjänster ska innehålla. Anmälningskravet gäller nya permanenta programtjänster – ­eller andra tjänster av större betydelse – inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande verksam­heten. Anmälan ska innehålla en motivering som utgår från tjänstens värde för publiken och relevans för uppdraget i allmänhetens tjänst, men också dess påverkan på marknaden.

För att uppnå transparens i systemet införs krav på att företagen varje år ska redogöra för nya programtjänster eller andra tjänster av större betydelse som lanserats, oavsett om tjänsterna har anmälts för godkännande eller inte.

Med denna modell för förhandsprövning vill vi skapa ett enkelt och tydligt system, som är anpassat efter styrningsinstrumenten för radio och tv i allmänhetens tjänst.

Jag anser att vi har hittat en väl balanserad lösning, som tar hänsyn till olika önskemål. Det behövs ett skydd för de kommersiella medieföretag som måste dra in sina egna intäkter. Men det är också så att SR, SVT och UR spelar en central roll för nyhetsförmedling, kultur och samhällsdebatt. Bolagen behövs på mediemarknaden och ska ha en stark ställning men också utvecklingsmöjligheter. Hur stark denna ställning ska vara, hur behovet egentligen ser ut i dag och hur uppdraget ska se ut i framtiden, är frågor som vi återkommer till.

Nästa år tillsätter regeringen en utredning för att ta fram förslag till de nya sändningstillstånd som ska börja gälla 2014.

Lena Adelsohn Liljeroth

Emmeli Prevorsek

Dela artikeln:


Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.