Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Opinion

Så har pandemin förändrat kommunikationsstrategin (för alltid)

Publicerad: 17 februari 2021, 10:21

Många är företagen och branscherna som fått se hela eller delar av sin verksamhet raseras det senaste året. Lika många kommer behöva resonera annorlunda när krisen väl är över. Ricki Petrini har identifierat några nyckelkomponenter som skiljer vinnarna från förlorarna i det digitala kommunikationskriget.


RP

Ricki Petrini


Låt mig få börja med att klargöra vad jag menar med en kommunikationsstrategi, eftersom den inte ska förväxlas med en marknadsföringsstrategi. Oavsett om du jobbar för ett mindre företag eller en större organisation bör det finnas en röd tråd igenom all typ av kommunikation som ni ägnar er åt.

Det inkluderar givetvis er marknadskommunikation, organisationskommunikation och även kriskommunikation. Inte lika ofta pratar man i dessa sammanhang om den peer-to-peer kommunikation som också ingår under paraplyet strategisk kommunikation, och här gäller det att värna om den informella kommunikation som sker (i allt större utsträckning via en mängd olika plattformar) kollegor emellan, branschkollegor emellan och så vidare.

Syftet med att sträva efter en någorlunda sammanhängande kommunikationsstrategi, är att dessa olika delar tillsammans ska hjälpa företaget att uppnå sina övergripande verksamhetsmål.

Så nu när vi rett ut det tänkte jag att vi ska gå in på fyra huvudkomponenter som jag menar att pandemin har förändrat (för alltid). Dessa fyra delar är branschöverskridande och kan ha en betydande effekt för vilken verksamhet som helst, förutsatt att man förfinar och ställer om efter en post-corona-värld.

💠💠💠

Scenariobaserad kommunikation

Hur förebygger man och förbereder sin kommunikation på ett scenario som man inte ens vet namnet på innan det inträffar? Det var allas vår verklighet i början av 2020. Och vad är det som säger att vi ska kunna sia om framtiden nästa gång?

Redan tidigare har den snabbföränderliga digitala kontexten kortat ner planeringshorisonterna på de flesta marknadsavdelningarna. Pandemin, menar jag, har ändrat ytterligare en faktor i det planeringsarbetet.

Inte bara kommer den vinnande kommunikationsstrategin bädda för eventuella förändringar inom en snar framtid, den kommer dessutom redan i sitt första utförande urskilja olika scenarion som strategin anpassas utefter.

Så istället för att försöka sia om det är ett virus eller klimathot som sätter foten på bromsen nästa gång, förutsätter ett scenariobaserat kommunikationsdokument för en plan A och en plan B (kanske till och med en plan C), som ger olika vägvisande kommunikationsgrepp tillhanda.

💠💠💠

Trygga konsumenten

I många sammanhang där jag konsulterar varumärken kring hur man bäst ska kommunicera till sin utvalda publik, kommer ofta konsumentens makt på tal. För även här har digitalisering gjort produktjämförelser, recenserande, referrals, prispress och digital window-shopping varit till konsumenternas fördel.

Genom att bekräfta ovan nämnda verklighetsbeskrivning kan det också vara ett bra tillfälle att se över alltifrån sina köpvillkor, privacy policies, produktinformation och medarbetarinformation. Notera att den strategiska kommunikationsaspekten alltid innefattar all kommunikation, extern och intern.

Att göra business med er ska vara roligt, lustfyllt, betryggande och flexibelt. Att jobba hos er/för er ska kännas inkluderande, värderingsstyrt och meningsskapande. Förstår du vart jag är på väg? Ingen i 20-talets individualiserade värld (och framför allt ingen under eller efter århundradets största kris) vill känna sig bunden, förpliktigad eller osäker i sin roll som privatperson, som konsument eller som anställd.

Framöver sitter individen mer än någonsin tidigare i förarsätet och ni som varumärke har allt att vinna på att bekräfta det. Redan nu ser man hur företag som vågar släppa på sina boknings-policies och kunders returrätt är de som lyckas vinna över förtroendet igen bland kunder som kommersiellt övervintrat corona.

💠💠💠

Iterativ kommunikation

Mina kära branschkollegor på techsidan har sedan länge haft den goda smaken att ödmjukt erkänna för sig själva att man egentligen aldrig bestämt kan veta vad folk vill ha, och därför måste man jobba iterativt. Vad betyder det då?

Se det som hypoteser man jobbar efter, hypoteser som man iscensätter för att sedan utvärdera den inhämtade informationen. Det ska leda till en förfining av den utrullade implementationen alternativt ett omtag, eftersom man fått sin ursprungliga tes antingen bevisad eller motbevisad.

Iteration, eller upprepning, som det också innebär, kan ses som slingor man jobbar efter (eng. loops). Efter varje runda måste man utvärdera och justera eftersom man inte från början med säkerhet visste hur en kundgrupp skulle reagera eller hur tekniken skulle fungera irl. Feedback-loopar blir här avgörande, liksom korta beslutsprocesser för att snabbt kunna ställa om arbetet, tekniken eller kommunikationen.

Fler kommunikations- och marknadsavdelningar skulle gynnas av detta synsätt eftersom det skiljer sig åt från att vara agil, vilket egentligen bara säger att vi är snabbrörliga. Iterativ kommunikation kommer hjälpa oss att sluta se vår konsument som målgrupp, eftersom vi redan här på förhand gjort en avgränsning och bestämt vilka de är. Att istället se sin önskade konsument som publik kan innebära ett liberalare perspektiv, där värdefulla insikter inhämtas även i de fall där den ursprungliga strategin var fel.

Läs fler blogginlägg från Ricki Petrini här! 

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev