Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Opinion

”Så ser framtidens ledare ut”

Publicerad: 1 juni 2015, 09:33

John Mellkvist spanar om framtidens ledare.

Hur ser framtidens ledare ut och vad kommer att krävas av dem? John Mellkvist tecknar en bild i 15 punkter utifrån rådande omvärldstrender i en spaning.

Ämnen i artikeln:

John Mellkvist

Under en förhoppningsvis solig stund av årets Almedelsvecka ska jag diskutera framtidens ledarskap med en grupp tongivande svenska företagsledare. Det ska bli spännande att få deras bild av vart vi är på väg och vad som krävs för att göra skillnad under åren som kommer. För egen del hoppas jag kunna bidra med ett och annat omvärlds- och varumärkesperspektiv.

Baserat på rådande omvärldstrender har jag satt ner 15 punkter med värderingar, egenskaper och beteenden som jag tror kommer att känneteckna framtidens ledargestalter. Se det som riktningar och en hybrid mellan kravspec och önskelista.  

1. Visionsdriven
Förmågan att beskriva verkligheten, utmaningarna och att sätta företaget och den enskilda medarbetaren i ett tydligt sammanhang blir en allt viktigare ledaregenskap när konkurrensen om människors uppmärksamhet bara växer. Alla kan inte vara visionärer men visionsdrift handlar om att förstå vikten av- och kraften i att måla upp en ny bild att gravitera mot. De företagsledare som sätter agendan kommer allt oftare från snabbväxande företag med rötterna i den digitala världen, vilket gör att normen för hur ett företag fungerar successivt förändras. När e-handelsföretagen Zappos.com och OrderWithMe tillsammans öppnade en dygnet runt-öppen butik i Las Vegas 2014 var det med visionen om en fysisk butik med digitala spelregler. Mer sådant att vänta.  

2. Hållbar
Hållbarhet är den kanske mest övergripande globala omställningen just nu som innebär nya krav på, men också en rad möjligheter för den moderna ledaren. Man brukar dela in hållbarhet i tre delar.

1) Social hållbarhet: Jämställdheten har fått ny kraft av en ny samförståndsinriktad feminism, som även inkluderar männen. Exempel på detta är projektet HeForShe med skådespelaren Emma Watson i spetsen, samt den svenska stiftelsen Allbright som arbetar för att få fler kvinnor på ledande positioner i samhället.

2) Ekologisk hållbarhet: En strävan mot sundare liv, med träning och hälsa som en fortsatt stark trend. Obligatorisk friskvård och meditationssalar på företagen är exempel på detta.

3) Ekonomisk hållbarhet: Medan välgörenhet länge varit något som kommit efter att företaget funnits en tid och börjat generera vinst, så vill den yngre generationen hellre starta företaget med välgörenhet som grundidé och sedan – i transparenta organisationer – skapa lönsamheten genom att göra gott.

3.Är en kreativ ledare, snarare än anställer en sådan
Innovation och kreativitet är idag de viktigaste redskapen för såväl överlevnad som tillväxt – för vilket nystartat eller etablerat företag som helst. Creative director har länge varit namnet på den med ansvar för det kreativa arbetet för ett företag – oftast utanför företagets egen lönelista. Kreativ ledarskap (creative leadership) handlar istället om att ge kreativa personer förutsättningar att leda hela företaget, vilket exempelvis är vad MBA-utbildningen på Berlin School of Creative Leadership har som mål.

4. Har ansvar för uppgifter snarare än människor
Insikten om att den linjära organisationen inte är optimal för att möta en allt snabbrörligare verklighet blir tydlig för alltfler. Kritiken går till exempel ut på att linjeorganisationen är tidsödande och gärna gömmer- eller skjuter problemen framför sig i långa möten och analysprocesser. I takt med den digitala utvecklingen har behoven ökat av alternativa arbetsmodeller som exempelvis Holacracy, vars idé enklast beskriven går ut på att
1) formulera ett mål
2) identifiera eventuella hinder för att nå dit samt
3) koncentrera ansvaret på att röja dessa hinder.  

5. Genomskinlig, men inte färglös
Transparens nämns så ofta att det blivit en klyscha. Trots det läser vi så ofta om etiska konflikter mellan företagets hållning och ledningens agerande, ofta följt av öppenhetsbristens favoritmantra "inga kommentarer". Men – i takt med att företagen alltmer styrs av visionsdrivna ledare kommer etikhaverier successivt bli mer sällsynta. Den långsiktiga poängen med en stark vision: Ju tydligare den förra ledaren för ett företag lyckades beskriva dess syfte, desto mer givet att efterträdaren ser samma horisont och fortsätter resan mot denna.

6. Allt oftare en kvinna
Kvinnliga ledare är på frammarsch både i politik och näringsliv. Undersökningar visar (lite generaliserat men ändå) att kvinnor och män definierar makt på olika sätt. Kvinnor använder betydligt oftare horisontella begrepp som inflytande och genomslag, medan män gärna har ett vertikalt perspektiv som inte sällan handlar om att få andra att utföra saker de själva inte vill göra, liksom olika nivåer av framgång. Tilltron till kvinnligt ledarskap ökar.

7. Har en ny drivkraft
I linje med punkt 5 efterlyser medieentreprenören Arianna Huffington i sin bok "Thrive" från 2014 ett tredje framgångsmått – balans (mellan hälsa och effektivitet) – att lägga till de gamla uttjänta, makt och pengar. En utgångspunkt som bekvämt möter upp den nu så utbredda hälsotrenden.

8. Har en filantropisk agenda
Vi förväntar oss alltmer att företagen och dess ledare har en världsförbättrande agenda och alltfler företag startas med en välgörenhetsinriktad affärsmodell, där kunderna bidrar vid varje köp. "Människor köper inte VAD du säljer, de köper VARFÖR du gör det", som författaren Simon Sinek skriver i boken Start With Why. Oron i världen ger bränsle åt karismatiska tankeledare, som är skickliga på att kommunicera sin inre drivkraft med sikte på ett angeläget högre mål. Blake Mycoskie, grundare av skoföretaget TOMS är ett sådant exempel.   

9. Möter sina utlandskontakter genom ett par Virtual Reality-glasögon
Lite tillspetsat, men något som faktiskt håller på att hända, bland annat genom företaget Oculus, som vill krympa världen med sina cyklopliknande Oculus Rift-glasögon. Vinsterna är minskad klimatpåverkan, mer effektiv arbetstid men också en ny typ av fördjupad samverkan mellan människor som tillsammans kan skapa och utforska nya världar och scenarion.

10. Tänker här och nu, eller hundra år framåt snarare än i kvartal
Många företag sätter upp innovationsavdelningar för att hålla sig relevanta i nutid och möta en föränderlig omvärld – samtidigt som det finns ett ökat intresse för att diskutera de riktigt långsiktiga perspektiven. Det brittiska trendföretaget The Future Laboratory kallar denna utveckling The Age of the Long Near. Ett tidigt exempel var när Google beräknade att det skulle ta cirka 300 år att organisera världens information, vilket från start varit företagets övergripande målsättning.  

11. Har stark karaktär
I den nyutkomna boken "Return on Character" av Fred Kiel jämförs den rättfärdiga (virtuoso) ledaren med den självcentrerade dito. En studie av författarens eget konsultföretag KRW visade hur företag vars ledare fått höga betyg i karaktärsstyrka (integritet, ansvarstagande, förlåtande, medkänsla) av sina anställda, i genomsnitt uppvisade hela 5 gånger så hög avkastning på sina tillgångar som bolag vars ledare tillskrevs en svagare karaktär.  

12.Är som folk är mest
Ledande personer idag har ett helt annat granskande tryck på sig än tidigare. Att upprätthålla en perfekt offentlig fasad är inte bara ointressant, utan helt enkelt omöjligt. Ett effektivt vaccin mot framtida kriser är istället att visa sårbarhet, vara öppen med sina brister och erkänna och reflektera över sina egna misstag. Empati är vägen till sympati, men sympati är lika mycket vägen till empati. Det finns ett starkt ökande intresse för denna attityd som vi kan kalla "beautiful failure".

13. Har själv en mentor
En mentors uppgift är inte att fatta besluten, utan att ställa kritiska frågor som adepten behöver reflektera över för att utvecklas i sin roll. Undersökningar visar att den rättfärdiga ledaren är mer självreflekterande än den egocentriska dito. Den rättfärdiga ledaren berättar gärna om sina egna erfarenheter för att stärka andra. Att jämföra med den egocentriska dito som ofta besvarar karaktärsfrågor med ett "Det har jag inte tänkt på".  

14. Är mer positiv till äldre arbetskraft
Vi blir både äldre och friskare. Hälften av alla som föds idag beräknas bli över 100 år och en forskargrupp har påvisat att dagens 70-åring är lika kärnfrisk som 70-talets 50-åring. Det kommer bli vanligare med arbete längre upp i åldrarna och det pågår just nu en attitydförändring som handlar om att yngre och äldre har olika styrkor och svagheter. Företag har redan börjat anpassa sin verksamhet efter detta.  

15. Litar på andra
Förtroende är vad som får den duktiga medarbetaren att stanna trots ett bättre erbjudande från någon annan. Förtroende är också vad som krävs för att acceptera en uppsägning när tiderna är sämre. Den egocentriska ledaren tenderar att vara mer cynisk med utgångspunkten att alla bara rår om sig själva. Den rättfärdiga ledaren däremot, litar på sina medarbetare tills motsatsen är bevisad och har utgångspunkten att både skapa lönsamhet och göra världen bättre.

John Mellkvist
Design- och varumärkesstrateg

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev