måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Opinion

Syftesdrivet är ett värdefullt begrepp. I brist på annat.

”När jag läser Mats Georgsons artikel slås jag av hur svårt det verkar vara att förstå begreppet syftesdrivet. Inte så konstigt kanske eftersom det används vidlyftigt av både koncernchefer, marknadsförare och alla däremellan. Tyvärr bidrar artikelförfattaren till förvirringen. Det här är mitt försöka att skapa klarhet”, skriver Make Thrives vd, varumärkesstrategen Martin Behm.

Publicerad: 30 mars 2023, 07:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

NyheterSyftesdrivet

 

Det var då, detta är nu

Vid tidpunkten då Henry Ford revolutionerade bilindustrin var det vanligt att företag tog hand om samhället där de verkade. Men med Milton Friedmans artikel i The New York Times 1970 ändrades spelreglerna. En kortsiktig, vinstmaximerande form av kapitalism där aktieägarnas intressen prioriteras före alla andra intressenter infördes. Dessutom är omständigheterna i dag omvända jämfört med då - vi har nu ett överflöd av kapital och en brist på naturresurser. Därför kan vi inte längre lösa dagens utmaningar med gårdagens doktrin. Att vara syftesdriven i dag syftar således till att verka långsiktigt, skapa värde för företaget och dess intressenter och tillsammans lösa utmaningar som påverkar samhället i en positiv riktning.

Syftesdrivet är innovation

Att vara syftesdriven är inte att vara flummig. Det handlar om att vara målinriktad, ihärdig och innovativ. Utan ett tydligt syfte är det svårt att lösa de utmaningar som vi står inför idag. För att lyckas måste syftesdrivna företag ifrågasätta sanningar och tänka nytt inom allt från hållbara affärsmodeller och leverantörskedjor till ledarskap och organisationsutveckling. Idag ser vi tydligt att människor är benägna att vilja arbeta på företag som har en positiv påverkan på omvärlden och att många väljer att säga upp sig om så inte är fallet.

Syftesdrivet är inte filantropi

Att vara syftesdriven handlar inte om att bedriva välgörenhet eller att donera pengar. Syftesdrivna företag genererar vinst genom att lösa meningsfulla utmaningar och skapa värde för sina intressenter på ett ansvarfullt sätt, vilket är själva kärnan i begreppet.

Det är skillnad på korrelation och kausalitet

Artikelförfattaren försöker göra en koppling mellan välgörenhet och undergång och listar en rad bolag som gått döden eller öden till mötes. Problemet är att korrelation och kausalitet inte är samma sak. Tror han på fullt allvar att till exempel Blockbusters gick i konkurs för att de donerade pengar till lokala skolor och välgörenhetsorganisationer? På samma premisser skulle jag vilja påvisa motsatsen. ExxonMobil donerar stora summor till välgörenhet samtidigt som de redovisade en vinst på 55,7 miljarder dollar förra året. En korrelation mellan välgörenhet och undergång verkar dock finnas även i detta exempel.

Syftedrivet är logiskt, om man tänker annorlunda

Som ett syftesdrivet bolag är vinsten en förutsättning, precis som för vilket annat bolag som helst. Men skillnaden är att vinsten inte är det enda slutmålet, utan även ett medel för att uppnå ett högre syfte. För att förtydliga logiken bör syftet ha en mätbar påverkan på samhället (significance) även om detta möjligen inte är uppnåeligt (aspiration). Denna målbild (direction) ger en konsistens i strategiska beslut så att personer både inom och utanför organisationen kan se kopplingen – den röda tråden (unification). Tillsammans utgör detta källan för energi för medarbetarna så att hjärnan och hjärtat drar åt samma håll i deras vardag (motivation)(van Ingen et al., 2021).

Syftesdrivet kan vara cyniskt

Att benämna ett företag som syftesdrivet samtidigt som man fortsätter med ”business as usual”, missbrukar begreppet och leder till purpose-washing. Ett syftesdrivet företag tar sitt ansvar att lösa samhällsproblem och skapa hållbara lösningar på allvar, i stället för att bara använda det som ett verkningslöst påstående för att öka sin attraktionskraft.

Är det lönsamt att vara syftesdriven?

Enligt Harvardprofessorn Robert G Eccles är företag med bra hållbarhetsarbete mer lönsamma och levererar mer avkastning till sina aktieägare. Det konstateras efter nästan 40 år av forskning. Det råder även konsensus om att hållbarhet är bra för affären. Dessutom kan det antas blir kostsamt att tjäna pengar genom att skapa problem. Bolag och branscher som inte ställer om riskerar att få en begränsad livslängd. Så i stället för att fråga om det är lönsamt att vara syftesdriven kanske vi borde fråga hur länge det är lönsamt att inte vara det.

Så vad är egentligen syftet med att vara syftesdriven? Till slut handlar det om att ta hand om varandra och våra ändliga resurser och inte utnyttja dem för kortsiktig vinning. Den senaste IPCC-rapporten och Living Planet Report är tydligare än någonsin: kraftfull handling behövs fort. Det är därför självklart att även företag måste ta ansvar och dra sitt strå till stacken. Oavsett om det kallas syftesdrivet eller något annat borde det vara en prioritet för alla.

Martin Behm, varumärkesstrateg och nationalekonom
Grundare och vd på Make Thrive

LÄS OCKSÅ: Mats Georgson: ”Syftesdrivet är ett värdelöst begrepp”

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

NyheterSyftesdrivet

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev