Dela sidan:

Byråerna allt bättre på proaktivitet, kreativitet, strategisk kompetens och affärsnytta

”Hur utvecklar man ett givande byrå- och kundsamarbete?” Det var temat för morgonens frukostseminarium, som Sveriges Annonsörer bjöd in till idag ihop med oss på Regi och Komm.

Seminariet inleddes med att jag berättade om insikter från Årets Byrå-studien, om vilka områden som utvecklas väl i samarbetet mellan kund och byrå och var utmaningarna ligger. Bland annat berättade jag om att vi har identifierat vissa nyckelfaktorer som är centrala för ett långt och framgångsrikt samarbete.

När det gäller kundnöjdhet går utvecklingen åt rätt håll. Landets kommunikationsköpare är allt mer nöjda med sina byråer. Det visar Nöjd Kund Index (NKI) i Årets Byrå-studien tydligt, där landets byråer får allt bättre omdömen från sina kunder.

Proaktivitet, kreativitet, strategisk kompetens och affärsnytta alla är kompetensområden där kundnöjdheten ökar. Samtidigt minskar bytesbenägenheten bland landets kommunikationsköpare. När vi frågar kunderna ”Har du under det senaste året funderat på att byta ut din byrå” så svarar 14% av kunderna ja på den frågan. Bara förra året var den siffran 18% och 2016 var den 20%.

Men vi har också identifierat att det finns ett kompetensområde, som kunderna anser behöver förbättras hos de flesta byråerna – digital kompetens.

Vi ser också andra utmaningar som påverkar samarbetet mellan byrå och kund. Ett exempel på det är att inhousebyråerna växer sig allt större och starkare och att nya aktörer som de stora konsultjättarna blir en allt viktigare aktör.

Jag avslutade min del av seminariet med att sammanfatta det vi på Regi menar är byråernas allra största utmaning de kommande åren är den digitala transformationen, den påverkar allt och alla – och största grad samarbetet mellan byrå och kund. Det är också ett område som vi kommer att fördjupa oss i ytterligare i Årets Byrå-studien.

Max Apéria, byråvalskonsult på Sveriges Annonsörer, berättade sedan om en del av sina erfarenheter kring byråval och framgångsrika samarbeten. Max och jag är rörande överens i många frågor och har båda sysslat med detta i många år. Det är inte bara vad byrån kan som är avgörande, utan också hur byrån agerar och hur byrån är. Ett framgångsrikt kund-byrå-samarbete är en relation man behöver vårda.

Max sammanfattade klokt några hållpunkter, som är viktiga egenskaper i ett givande samarbete:
– Partnerskap
– Engagemang
– Öppenhet
– Affärsdrivande
– Mål & Mätning

Sedan tog en paneldebatt vid, där Silla Levin, vd Forsman & Bodenfors, David Orlic, vice vd på Prime och ordförande i Komm, representerade byråsidan och Thomas Gibson, kommunikationsdirektör på Stockholm Exergi representerade kundsidan.

Många kloka tankar och åsikter kom fram under diskussionen, bland annat sa Thomas Gibson att man som kund idag behöver bli en slags generalist i sin egen organisation eftersom varumärkes- och kommunikationsfrågorna genomsyrar och påverkar så många olika delar av ett företag idag.

Silla Levin betonade också detta – att vara generalist eller specialist – är en av de stora utmaningarna även på byråsidan. Som byrå vill man kunna hjälpa en kund med alla olika delar och då måste man bredda sin verksamhet, samtidigt som man måste kunna ha specialistkunskap inom en rad olika områden i sin verksamhet och med det tillkommer en del nya utmaningar.

En sak verkade alla eniga om – ansvaret för ett bra och givande samarbete mellan kund och byrå ligger på båda parter. Men problem tenderar ändå att uppkomma, och där har David Orlic ett mycket bra råd:

”Ta de jobbiga samtalen tidigt. Det gäller i alla relationer, även med kunderna.”

Dela sidan:

Välkommen till Årets Byrå 2019: Digital kompetens – vad handlar det om egentligen?

Hej igen och välkommen till en härlig, händelserik höst då även Årets Byrå 2019 kör igång på allvar.

För mig är det tredje året som jag är med och jobbar med denna branschstudie, som nu även finns i Norge och Finland. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra både regelverket, frågeområdena, teman, kategoriindelningarna och allt annat som är viktiga delar för att vi ska kunna spegla branschen på ett bra sätt.

I år har vi också för första gången någonsin tagit fram vår första nordiska rapport, där vi kan analysera och lyfta fram likheter och skillnader mellan våra nordiska grannländer. Det är möjligt då vi nu har exakt samma frågor i alla länder, samma tema och samma dedikerade team som jobbar med studien i alla länder.

I 2018-års studie utvärderades cirka 270 byråer av närmare 5 000 kommunikationsköpare. Det ger oss en hel del intressanta insikter om skillnader och likheter mellan de nordiska kommunikationsköparna.

I den nordiska undersökningen har vi bland annat har vi fått reda på varför kunder ibland byter ut sin byrå, vad de letar efter när de väljer sina byråer – och vad de vill att deras befintliga byrå ska bli bättre på.

Visste du till exempel att engagemang är det viktigaste kriteriet vid val av byrå i både Sverige och Norge. I Finland är det personkemi. En slutsats man kan dra av det är att det snarare är byråns personlighet och sätt att agera, än faktisk kompetens inom ett specifikt område, som är avgörande vid byråval i alla tre länder.

Behovet av ökad digital kompetens är stort över gränserna. Det ligger högt på listan över vad kunderna vill att deras byråer ska förbättra i alla länder. Men vi har också insett att begreppet ”digital kompetens” är så pass brett, att byråer och kommunikationsköpare allt för ofta pratar förbi varandra.

Därför har vi i årets studie – som för övrigt kör igång nästa vecka både i Sverige och Finland – tagit fram ett antal fördjupande frågor just kring ”digital kompetens”. Där ber vi kommunikationsköparna förtydliga vad just de menar med digital kompetens och mer exakt beskriva vad de önskar se mera av hos sina byråer.

Vi tror att detta kommer att ge en massa intressanta insikter för hela vår bransch, men också för alla deltagande byråer som får se vad deras kunder har behov av inför kommande år. Vi tror att dessa frågor kommer att skapa möjlighet, för deltagande byråer, att lättare förstå vad uppdragsgivaren menar är digital kompetens.

Vi har även tre andra nyheter för årets studie:

”Tillväxt och affärsutveckling” är temat för årets studie. Där vi ska titta närmare på möjligheter till tillväxt och breddat samarbete med befintliga uppdragsgivare. Vi kommer även, som sagt, att be kommunikationsköparna förtydliga vad de menar när de säger att de efterfrågar högre digital kompetens hos sina byråer.

Förbättrat regelverk: En viktig faktor för att vi ska kunna utveckla studien och förvalta dess värde är att de deltagande byråerna följer de uppsatta reglerna. I år har Regi utvecklat regelverket ytterligare inte minst med tanke på GDPR. Norstat är dessutom vår undersökningspartner i samtliga länder, vilket säkerställer metodiken för intervjuandet per telefon.

Fortsatt nordisk samordning: Vi fortsätter vårt arbete för att synkronisera Årets Byrå i de nordiska länderna, både vad gäller frågor, men även tema och rapporter.

Vi är ständigt ute i olika forum och berättar om nya spännande insikter från Årets Byrå och om hur man kan förbättra relationen mellan byråer och kommunikationsköpare.

Redan om några veckor, den 4 oktober, håller vi ett seminarium på detta tema hos Sveriges Annonsörer i Stockholm, ihop med KOMM, där vi kommer att diskutera detta ytterligare.

Så varmt välkomna till ett nytt år med Årets Byrå. Nu kör vi!

PS. Och som sagt: Nästa vecka kör själva undersökningen igång. Men det finns fortfarande möjlighet för intresserade byråer att delta.

Dela sidan:

Tre byråer toppar Årets Byrås ”marathonlista”: Åkestam Holst, Gullers Grupp och Maxus

Imorgon är det äntligen dags att offentliggöra vinnarna i Årets Byrå Sverige 2018, där landets kommunikationsköpare har fått svara på en rad olika frågor om deras befintliga byråer. Totalt ingår 154 byråer i årets omgång av Årets Byrå.

Många tror att Årets Byrå är ytterligare en ”reklamtävling”. Visst, vi korar årets vinnande byråer dvs de byråer som har de nöjdaste kunderna. Men Årets Byrå är så mycket mer än så.

Jag brukar säga att Årets Byrå är som ett kinderägg. Och ja, en viktig och självklar del är själva tävlingsdelen där vi korar årets vinnande byråer.

Resultatet i tävlingsdelen baseras på att landets kommunikationsköpare utvärderat sina befintliga byråer utifrån ett antal givna kriterier. Utifrån detta material korar vi sedan de byråer som sammantaget har de mest nöjda kunderna.

I år handlar det om byråer inom 15 olika kategorier som imorgon kväll kommer att stå som vinnare på scenen på Münchenbryggeriet.

Men kinderägget innefattar också en branschstudie som lyfter fram och belyser ett antal intressanta områden som vi väljer att årligen ta tempen på.

Här ingår frågor kring bytesbenägenhet, byråernas styrkor och utvecklingsområden, digitaliseringens framfart, de viktigaste utmaningarna inför kommande år och en rad andra centrala frågor för vår bransch.

I detta material upptäcker vi varje år en massa matnyttig information och kunskap, som många av byråerna och kommunikationsköparna sedan kan få ta del av. Imorgon, på ”Framtidens Byrå” – seminariet som Resumé och vi gör ihop – kommer jag att berätta om en del av dessa insikter från årets studie.

Den sista och kanske viktigaste delen av Årets Byrå är alla de byråspecifika rapporter som byråerna får ta del av efter att vinnarna har offentliggjorts. I denna rapport får varje byrå en årlig rapport på vad just deras kunder tycker om samarbetet i stort och om dem som byråpartner. Byråns kunder berättar om styrkor och utvecklingsområden och om utmaningarna framöver.

Rapporten blir därmed en årlig temperaturmätare för byrån att ta del av och jobba med, både internt och med sina kunder. Jag har själv, som byråledare, använt mig av denna rapport och vet vilket värdefullt verktyg det kan vara.

Kinderägget Årets Byrå är ju dessutom nordiskt. För snart två veckor sedan korade vi årets vinnare i Årets Byrå Finland 2018 (Vuoden Toimisto 2018), där 56 byråer ingick. Ungefär lika många byråer – möjligen några fler – ingår i Årets Byrå Norge 2018, som vi arbetar med som bäst. Det är tredje året som vi genomför studien i Norge och prisgalan är den 8 maj i år.

I Sverige har vi totalt 154 byråer som har kvalificerat sig i år. Det innebär att vår studie – bara i år – totalt innefattar ca 270 byråer och ca 4500 bedömningar från kommunikationsköpare. Det gör vår studie unik, inget motsvarande görs i Norden.

I Sverige har vi genomfört Årets Byrå-studien i 18 år och många byråer har varit med nästan lika länge. Vissa ända från starten för 18 år sedan.

Flera av vinnarna genom tiderna har lyckats att vinna två tre gånger under dessa 18 år men det finns också ett antal byråer – en handfull – som faktiskt har vunnit ännu fler gånger. För arbetar man aktivt med studien, så blir man ständigt bättre på att ta hand om sina kundrelationer, och utan att nämna något om vinnarna imorgon, så är det redan nu intressant att se vilka byråer som hittills har vunnit flest gånger.

Vi har nämligen en sk Årets Byrå Marathonlista med byråer som vunnit flest gånger i Sverige sedan starten 2000.

Och hittills är det 3 byråer som alla har vunnit sin kategori flest gånger – hela sju gånger var.

Det är Åkestam Holst i den stora reklambyråkategorin, Maxus bland mediebyråerna och Gullers Grupp i den stora pr-byråkateorin.

I år är både Gullers och Åkestam Holst åter nominerade, i år i kategorin kommunikationsbyråer 100+ och har därmed chansen att ta hem segern en åttonde gång.

Det finns dessutom två byråer som har vunnit 6 gånger var. Boden & Co i event/brand experience-kategorin och Westander i pr-byråkategorin. Chiffer och Forsman & Bodenfors har bägge vunnit sin kategori fem år vardera. Både Westander och Forsman & Bodenfors är nominerade även i år.

Det visar att det visserligen händer en hel del i vår härliga byråbransch, men vissa byråer ligger ständigt i topp.

Det ska bli en intressant och rolig kväll imorgon på Münchenbryggeriet, jag hoppas att vi ses där!

Dela sidan:

Miska Rajasuo, vd Bob The Robot: ”Vi är en familj”


Grattis Miska Rajasuo, vd för Bob The Robot i Helsingfors. Ni vann kategorin ”Stora Reklambyråer” i torsdags vid Vuoden Toimisto 2018-galan i Helsingfors, det vill säga den finska versionen av Årets Byrå. Hur gick det till?

– Tack! Vi är väldigt glada och stolta! Vi har varit så nervösa och spända. Vi har ett bra år bakom oss. Vi har vuxit väldigt mycket under det gångna året och har fått nya kunder. Alla som driver en byrå vet att i ett så expansivt skede är det ingen självklarhet att lyckas behålla och utveckla byråns kultur, kvaliteten på byråns jobb, nöjdheten bland de egna medarbetarna och bland kunderna.

– Så att vi vann i Vuoden Toimisto 2018 betyder alldeles enormt mycket för oss. Detta är inte bara en belöning för ett team, utan varje enskild medarbetare på byrån har varit delaktigt i att bygga en vinnande kundupplevelse.

Årets Byrå Finland har nu hållits för andra året i rad – och ni vann er kategori även förra året. Vad betyder en vinst i Årets Byrå för er?

– Att vi vann vår kategori förra året och även i år är ett bevis på att förra årets vinst inte bara var en tillfällig höjdpunkt just då. Vi har lyckats bygga en unik kultur och ett unikt koncept. Och samtidigt har vi lyckats behålla och rekrytera de bästa människorna, som är engagerade och ambitiösa.

– För mig personligen betyder det att jag ödmjukt och tacksamt fortsätter att ta hand om denna familj och vår öppna och jämställda kultur. Vi kommer aldrig att tro att vi nu är tillräckligt bra. Redan dagen efter galan förra veckan, satte vi oss i skolbänken med Hyper Island för deras Master Class-utbildning. Hela gänget!

Har ni ett hemligt recept?

– Det är inte hemligt och det är barnsligt enkelt: om du vill vara bäst, så måste du hitta de bästa människorna och ta väl hand om dem. De vill ha en miljö där de kan få möjlighet att förverkliga sina drömmar och ambitioner, där de ka få utvecklas och växa. Att vara konsekvent och rättvis tycker jag är oerhört viktigt när man leder en byrå.

Hur involverad är resten av byrån i detta arbete? Hur involverade är kunderna?

– En av våra viktigaste värderingar som byrå är att vi är en familj. I vår familj ingår både ”Bob-gänget” och kunderna. Detta synsätt tvingar oss till ärlighet och transparens och till att våga lyfta upp även jobbiga saker. Vi är starkt engagerade i våra kunders framgång och det uppskattar de. Det innebär samtidigt att våra kunder kräver mycket av oss.

Du och representanter för alla sju finska vinnande byråer kommer till Årets Byrå-galan i Stockholm nästa vecka, den 21/2. Har du koll på byråerna i Sverige?

– Ja, självfallet följer vi många svenska byråers framfart och aktiviteter. Den svenska marknaden och de svenska byråernas utveckling ligger före oss i Finland. Jag vet också att Årets Byrå har en betydligt längre historia i Sverige än i Finland och att studien värderas högt. Det ska bli roligt att få vara med på galan nästa vecka i Stockholm, känna av stämningen och få tillfälle att prata med svenska kollegor.

Årets Byrå-studien fokuserar ju på kundnöjdhet. Har du några enkla tips på hur man kan förbättra relationen till sina kunder?

– Vi värderar våra kunder väldigt högt och därmed värderar vi också vårt eget kunnande högt. Det betyder inte att vi är överlägsna och kaxiga. Snarare är vi ärliga och ifrågasätter och utmanar varandra ständigt för att åstadkomma bättre resultat ihop med våra kunder.

Tack Miska!

– Tack Pia!

Dela sidan:

Mårten Boman, vd för Winston: ”Relationen kommer alltid först”

Grattis Mårten Boman, vd för Winston, ni vann Årets Byrå-kategorin ”Digitalbyråer, byråintäkt 7-25 mkr” vid galan förra året. Hur gick det till?

– Våra kunder gillar oss, helt enkelt. Så jag får väl svara att det beror på att vi har rätt kunder – och rätt medarbetare såklart. Som vanligt har de levt upp till kundernas förväntningar och lite till.

Ni har deltagit i Årets Byrå i flera år, och även i år är ni nominerad. Vad betyder en vinst i Årets Byrå för er? Vad innebär detta för er i vardagen?

– Stolthet förstås, över att kunderna tycker så bra om oss. Och så är det kul att få bekräftat att vi håller hög kvalitet och gör ett bra jobb. De fina betygen leder dessutom till fler kundförfrågningar samtidigt som vi får ännu lättare att rekrytera kompetenta medarbetare.

Har ni ett hemligt recept?

– Börja jobba hos oss så får du se… Det är inga hemligheter annat än att relationen alltid kommer först, både internt hos oss och med kunderna. Vi kommer fram till resultaten tillsammans med kunderna, inte hemma på kammaren. En annan viktig ingrediens är att vi löpande följer upp arbetet i dialog med kunden – hur går det? Finns det något att förbättra?

Hur involverad är resten av byrån i detta arbete? Hur involverade är kunderna?

– Jag skulle vilja påstå att medarbetarna och kunderna faktiskt är lika delaktiga. De är deras förtjänst att vi har fått den här utmärkelsen. Vi och våra kunder kan närmast beskrivas som en gemensam projektgrupp, som jobbar tillsammans för att hela tiden bli mätbart bättre.

Årets Byrå-studien fokuserar ju på kundnöjdhet. Har du några enkla tips på hur man kan förbättra relationen till sina kunder?

– Genom att vara transparent, lyhörd och ödmjuk. Och våga föra en rak och prestigelös dialog, vilket innefattar att även kunna säga ifrån när det behövs för att resultatet ska bli bra. Det är så du bygger en långsiktig relation, och vi har många sådana.

Tack Mårten!

– Tack själv, kul att vara med