Dela sidan:

Välkommen till Årets Byrå 2019: Digital kompetens – vad handlar det om egentligen?

Hej igen och välkommen till en härlig, händelserik höst då även Årets Byrå 2019 kör igång på allvar.

För mig är det tredje året som jag är med och jobbar med denna branschstudie, som nu även finns i Norge och Finland. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra både regelverket, frågeområdena, teman, kategoriindelningarna och allt annat som är viktiga delar för att vi ska kunna spegla branschen på ett bra sätt.

I år har vi också för första gången någonsin tagit fram vår första nordiska rapport, där vi kan analysera och lyfta fram likheter och skillnader mellan våra nordiska grannländer. Det är möjligt då vi nu har exakt samma frågor i alla länder, samma tema och samma dedikerade team som jobbar med studien i alla länder.

I 2018-års studie utvärderades cirka 270 byråer av närmare 5 000 kommunikationsköpare. Det ger oss en hel del intressanta insikter om skillnader och likheter mellan de nordiska kommunikationsköparna.

I den nordiska undersökningen har vi bland annat har vi fått reda på varför kunder ibland byter ut sin byrå, vad de letar efter när de väljer sina byråer – och vad de vill att deras befintliga byrå ska bli bättre på.

Visste du till exempel att engagemang är det viktigaste kriteriet vid val av byrå i både Sverige och Norge. I Finland är det personkemi. En slutsats man kan dra av det är att det snarare är byråns personlighet och sätt att agera, än faktisk kompetens inom ett specifikt område, som är avgörande vid byråval i alla tre länder.

Behovet av ökad digital kompetens är stort över gränserna. Det ligger högt på listan över vad kunderna vill att deras byråer ska förbättra i alla länder. Men vi har också insett att begreppet ”digital kompetens” är så pass brett, att byråer och kommunikationsköpare allt för ofta pratar förbi varandra.

Därför har vi i årets studie – som för övrigt kör igång nästa vecka både i Sverige och Finland – tagit fram ett antal fördjupande frågor just kring ”digital kompetens”. Där ber vi kommunikationsköparna förtydliga vad just de menar med digital kompetens och mer exakt beskriva vad de önskar se mera av hos sina byråer.

Vi tror att detta kommer att ge en massa intressanta insikter för hela vår bransch, men också för alla deltagande byråer som får se vad deras kunder har behov av inför kommande år. Vi tror att dessa frågor kommer att skapa möjlighet, för deltagande byråer, att lättare förstå vad uppdragsgivaren menar är digital kompetens.

Vi har även tre andra nyheter för årets studie:

”Tillväxt och affärsutveckling” är temat för årets studie. Där vi ska titta närmare på möjligheter till tillväxt och breddat samarbete med befintliga uppdragsgivare. Vi kommer även, som sagt, att be kommunikationsköparna förtydliga vad de menar när de säger att de efterfrågar högre digital kompetens hos sina byråer.

Förbättrat regelverk: En viktig faktor för att vi ska kunna utveckla studien och förvalta dess värde är att de deltagande byråerna följer de uppsatta reglerna. I år har Regi utvecklat regelverket ytterligare inte minst med tanke på GDPR. Norstat är dessutom vår undersökningspartner i samtliga länder, vilket säkerställer metodiken för intervjuandet per telefon.

Fortsatt nordisk samordning: Vi fortsätter vårt arbete för att synkronisera Årets Byrå i de nordiska länderna, både vad gäller frågor, men även tema och rapporter.

Vi är ständigt ute i olika forum och berättar om nya spännande insikter från Årets Byrå och om hur man kan förbättra relationen mellan byråer och kommunikationsköpare.

Redan om några veckor, den 4 oktober, håller vi ett seminarium på detta tema hos Sveriges Annonsörer i Stockholm, ihop med KOMM, där vi kommer att diskutera detta ytterligare.

Så varmt välkomna till ett nytt år med Årets Byrå. Nu kör vi!

PS. Och som sagt: Nästa vecka kör själva undersökningen igång. Men det finns fortfarande möjlighet för intresserade byråer att delta.