Dela sidan:

Hej Byråledare – nu är det dags för Byråledarstudien!

”Våra kunder kräver av oss att vi tänker kanaloberoende – traditionella disciplinindelningen kommer att bli mindre rigid. Vi förväntas kunna mer och göra flera saker.”

Det är en av de anonyma kommentarer vi fick in från en byrå-vd i Byråledarstudien 2017, den årliga studien vi genomför parallellt med Årets Byrå. I den tar vi tempen på vad ni byråledare tycker och tänker inom en rad olika områden, vad gäller samarbetet med era kunder, i arbetet att driva byrån och kommunikationsbranschen i stort.

De senaste åren har vi sett att det finns en allt större behov och önskan att byrån ska kunna erbjuda just bredd i kombination med spetskompetens, och gärna digital spetskompetens – oavsett vilken typ och storlek av byrå man är. Kan byrån bygga upp och förstärka en sådan position kan man stor konkurrensfördel.

Många byråledare ser också detta både som en utmaning och en möjlighet, vilket en annan byråledare har kommenterat så här, i Byråledarstudien 2017:

”Kunderna kräver att vi börjar arbeta i multidisciplinära team och strävar efter nya typer av lösningar.”

Denna vecka går vi ut med vår årliga Byråledarstudie till byråledare i Sverige, Finland och Norge. Det är en parallell studie till Årets Byrå-studien, där era kunder och uppdragsgivare utvärderar ert samarbete, men där de även svarar på en rad frågor om kommunikationsbranschen i stort.

Årets Byrå-studien fokuserar ju på kundnöjdhet, på att utvärdera och utveckla samarbetet mellan kund och byrå. Alla svar är anonyma och årligen samlar vi ihop värdefulla och viktiga insikter som vi sedan berättar om bland annat i olika typer av rapporter och på seminarier.

I Sverige genomför vi nu detta för 19:de året. I Norge för fjärde året och i Finland för tredje året. Sammantaget genomför vi en rätt unik studie, där vi årligen kan hjälpa till med att utvärdera och utveckla befintliga kund-byrå-samarbeten, men även identifiera och analysera insikter och trender i kommunikationsbranschen i Norden.

I år har vi också för första gången någonsin tagit fram vår första nordiska rapport, där vi kan analysera och lyfta fram likheter och skillnader mellan våra nordiska grannländer. Det är möjligt då vi nu har exakt samma frågor i alla länder, samma tema och samma dedikerade team som jobbar med studien i alla länder.

Bara under det gångna årets studie utvärderades cirka 270 byråer av närmare 4.500 marknads- och informationschefer och andra kommunikationsköpare. Det ger oss en hel del intressanta insikter om skillnader och likheter mellan de nordiska kommunikationsköparna.

Och vi vill även veta vad ni byråledare tycker och tänker – it takes two to tango – och ett framgångsrikt samarbete handlar ju om båda parter får komma till tals.

Temat är ”Tillväxt och Affärsutveckling”. Frågorna i de två olika studierna speglar varandra för att möjliggöra jämförelser och ge intressanta, värdefulla insikter. Det handlar om behov, utmaningar och möjligheter ni står inför i era yrkesroller men även om trender i kommunikationsbranschen inför kommande år.

Denna Byråledarstudie genomför vi i år samtidigt i alla tre länder med start denna vecka – och vi hoppas kunna få in en hel del intressanta och värdefulla insikter som vi sedan gärna delar med oss av.

För två år sedan svarade de svenska byråledarna bland annat så här:

7 av 10 byråledare uppger att de upplever ökad konkurrens från andra typer av konsultföretag.

Och vidare:

9 av 10 byråledare upplever att byråer inom angränsande discipliner ”inkräktar på deras domäner”.

Då uppgav man att det är främst dessa byråer som konkurrerade om uppdrag:
PR-byråer 61%
Reklambyråer 49%
Contentbyråer 46%
Digitalbyråer 39%
Mediebyråer 39%

En byråledare kommenterade detta såhär:
”Vi kommer att behöva ha ett bredare spektra av kompetenser för att kunna hjälpa våra kunder. ”Hybridbyrån” kommer att bli mer vanlig.”

Nu när årets Byråledarstudie kör igång ser vi med spänning fram emot era svar och de insikter vi kommer att kunna få från er byråledare i Sverige, Finland och Norge.

Självfallet svarar ni anonymt på denna enkät – av erfarenhet vet vi att detta är extra viktigt för att få så bra och ärliga svar som möjligt.

Välkommen med!