Dela sidan:

Hej Byråledare – nu är det dags för Byråledarstudien!

”Våra kunder kräver av oss att vi tänker kanaloberoende – traditionella disciplinindelningen kommer att bli mindre rigid. Vi förväntas kunna mer och göra flera saker.”

Det är en av de anonyma kommentarer vi fick in från en byrå-vd i Byråledarstudien 2017, den årliga studien vi genomför parallellt med Årets Byrå. I den tar vi tempen på vad ni byråledare tycker och tänker inom en rad olika områden, vad gäller samarbetet med era kunder, i arbetet att driva byrån och kommunikationsbranschen i stort.

De senaste åren har vi sett att det finns en allt större behov och önskan att byrån ska kunna erbjuda just bredd i kombination med spetskompetens, och gärna digital spetskompetens – oavsett vilken typ och storlek av byrå man är. Kan byrån bygga upp och förstärka en sådan position kan man stor konkurrensfördel.

Många byråledare ser också detta både som en utmaning och en möjlighet, vilket en annan byråledare har kommenterat så här, i Byråledarstudien 2017:

”Kunderna kräver att vi börjar arbeta i multidisciplinära team och strävar efter nya typer av lösningar.”

Denna vecka går vi ut med vår årliga Byråledarstudie till byråledare i Sverige, Finland och Norge. Det är en parallell studie till Årets Byrå-studien, där era kunder och uppdragsgivare utvärderar ert samarbete, men där de även svarar på en rad frågor om kommunikationsbranschen i stort.

Årets Byrå-studien fokuserar ju på kundnöjdhet, på att utvärdera och utveckla samarbetet mellan kund och byrå. Alla svar är anonyma och årligen samlar vi ihop värdefulla och viktiga insikter som vi sedan berättar om bland annat i olika typer av rapporter och på seminarier.

I Sverige genomför vi nu detta för 19:de året. I Norge för fjärde året och i Finland för tredje året. Sammantaget genomför vi en rätt unik studie, där vi årligen kan hjälpa till med att utvärdera och utveckla befintliga kund-byrå-samarbeten, men även identifiera och analysera insikter och trender i kommunikationsbranschen i Norden.

I år har vi också för första gången någonsin tagit fram vår första nordiska rapport, där vi kan analysera och lyfta fram likheter och skillnader mellan våra nordiska grannländer. Det är möjligt då vi nu har exakt samma frågor i alla länder, samma tema och samma dedikerade team som jobbar med studien i alla länder.

Bara under det gångna årets studie utvärderades cirka 270 byråer av närmare 4.500 marknads- och informationschefer och andra kommunikationsköpare. Det ger oss en hel del intressanta insikter om skillnader och likheter mellan de nordiska kommunikationsköparna.

Och vi vill även veta vad ni byråledare tycker och tänker – it takes two to tango – och ett framgångsrikt samarbete handlar ju om båda parter får komma till tals.

Temat är ”Tillväxt och Affärsutveckling”. Frågorna i de två olika studierna speglar varandra för att möjliggöra jämförelser och ge intressanta, värdefulla insikter. Det handlar om behov, utmaningar och möjligheter ni står inför i era yrkesroller men även om trender i kommunikationsbranschen inför kommande år.

Denna Byråledarstudie genomför vi i år samtidigt i alla tre länder med start denna vecka – och vi hoppas kunna få in en hel del intressanta och värdefulla insikter som vi sedan gärna delar med oss av.

För två år sedan svarade de svenska byråledarna bland annat så här:

7 av 10 byråledare uppger att de upplever ökad konkurrens från andra typer av konsultföretag.

Och vidare:

9 av 10 byråledare upplever att byråer inom angränsande discipliner ”inkräktar på deras domäner”.

Då uppgav man att det är främst dessa byråer som konkurrerade om uppdrag:
PR-byråer 61%
Reklambyråer 49%
Contentbyråer 46%
Digitalbyråer 39%
Mediebyråer 39%

En byråledare kommenterade detta såhär:
”Vi kommer att behöva ha ett bredare spektra av kompetenser för att kunna hjälpa våra kunder. ”Hybridbyrån” kommer att bli mer vanlig.”

Nu när årets Byråledarstudie kör igång ser vi med spänning fram emot era svar och de insikter vi kommer att kunna få från er byråledare i Sverige, Finland och Norge.

Självfallet svarar ni anonymt på denna enkät – av erfarenhet vet vi att detta är extra viktigt för att få så bra och ärliga svar som möjligt.

Välkommen med!

Dela sidan:

More Biz vs New Biz?

När jag jobbade på byrå (McCann, H+K Strategies bland annat) var pitchandet något av det roligaste jag visste. Få saker får en byrå att bubbla av energi och kämparanda som när man arbetar ihop inför en stor pitchpresentation – allt fokus går till att vinna den nya kunden.

Jag har jobbat på byrå i närmare 10 år och framför allt som säljande vd har tillväxt och nykundsbearbetning varit en central del. På McCann var detta mitt huvudsakliga jobb under några år, då jag var Nordisk Growth Director. Och jag vet vad en stor ny kundvinst kan innebära för en byrå – i glädje, stolthet och i rena pengar och tillväxt.

Men jag vet också hur mycket tid nya pitcher tar. Hur mycket gratisjobb man måste leverera och hur befintliga kunder allt för ofta blir nedprioriterade på bekostnad av jakten på nya.

Detta är många byråers stora dilemma. Att behålla, ta hand om och utveckla de befintliga kunduppdragen. Och samtidigt ständigt arbeta med att få in nya.

Därför skulle jag vilja ta tillfället i akt och slå ett slag för more biz, istället för new biz. Det är en smart och mer konstruktiv väg till tillväxt och affärsutveckling för din byrå.

”Gräv där du står” och jobba nära din kund för att se hur du kan hjälpa och utveckla din befintliga uppdragsgivares affär, istället för att ständigt jaga helt nya.

Enligt Årets Byrå-studien är detta ett område med stor potential. För två år sedan frågade vi landets kommunikationsköpare om de var intresserade att köpa fler tjänster från sin befintliga byrå.

Och hela 68% svarade ja!

Kunder som svarar på det sättet är mycket nöjda med sina byråer!

Men varför köper inte dessa kunder redan fler tjänster från sin byrå? Uppenbarligen vill de köpa mer – men har byrån missat dessa signaler? Har man inte ens pratat om detta?

Här verkar det finnas ett glapp – ett kommunikationsglapp kanske – mellan kunder och byråer.

Byrån kanske inte vill vara ”för säljig” medan kunden kanske inte vet exakt vad byrån kan erbjuda utöver det man redan gör ihop. Reklambyrån kanske kan erbjuda PR-tjänster, eventbyrån reklam, contentbyrån varumärkesutveckling och designbyrån innehåll till sociala medier.

Här missar man helt klart möjligheter till nya uppdrag och ett utökat samarbete. Men kanske är det helt nya pitcher som stjäl byråns tid och fokus.

Så, för att fokusera lite extra på tillväxt och affärsutveckling, så har vi valt detta som tema i årets studie för Årets Byrå 2019.

Vi frågar er kommunikationsköpare ifall ni skulle vara intresserade av att köpa fler tjänster från er befintliga byrå. Och om ni svarar ja på den frågan, ber vi er att specificera vilken typ av tjänster ni har behov av.

Vi kommer även att be er kommunikationsköpare förtydliga vad ni menar när ni säger att ni efterfrågar högre digital kompetens hos era byråer. För just digital kompetens är ett stort och ganska komplicerat område och då vinner både kund och byrå på en ökad tydlighet kring detta.

Vi hoppas att detta ska hjälpa till att utveckla och fördjupa er redan goda relation och leda till ett breddat samarbete.

More biz istället för new biz, alltså.

Dela sidan:

Byråerna allt bättre på proaktivitet, kreativitet, strategisk kompetens och affärsnytta

”Hur utvecklar man ett givande byrå- och kundsamarbete?” Det var temat för morgonens frukostseminarium, som Sveriges Annonsörer bjöd in till idag ihop med oss på Regi och Komm.

Seminariet inleddes med att jag berättade om insikter från Årets Byrå-studien, om vilka områden som utvecklas väl i samarbetet mellan kund och byrå och var utmaningarna ligger. Bland annat berättade jag om att vi har identifierat vissa nyckelfaktorer som är centrala för ett långt och framgångsrikt samarbete.

När det gäller kundnöjdhet går utvecklingen åt rätt håll. Landets kommunikationsköpare är allt mer nöjda med sina byråer. Det visar Nöjd Kund Index (NKI) i Årets Byrå-studien tydligt, där landets byråer får allt bättre omdömen från sina kunder.

Proaktivitet, kreativitet, strategisk kompetens och affärsnytta alla är kompetensområden där kundnöjdheten ökar. Samtidigt minskar bytesbenägenheten bland landets kommunikationsköpare. När vi frågar kunderna ”Har du under det senaste året funderat på att byta ut din byrå” så svarar 14% av kunderna ja på den frågan. Bara förra året var den siffran 18% och 2016 var den 20%.

Men vi har också identifierat att det finns ett kompetensområde, som kunderna anser behöver förbättras hos de flesta byråerna – digital kompetens.

Vi ser också andra utmaningar som påverkar samarbetet mellan byrå och kund. Ett exempel på det är att inhousebyråerna växer sig allt större och starkare och att nya aktörer som de stora konsultjättarna blir en allt viktigare aktör.

Jag avslutade min del av seminariet med att sammanfatta det vi på Regi menar är byråernas allra största utmaning de kommande åren är den digitala transformationen, den påverkar allt och alla – och största grad samarbetet mellan byrå och kund. Det är också ett område som vi kommer att fördjupa oss i ytterligare i Årets Byrå-studien.

Max Apéria, byråvalskonsult på Sveriges Annonsörer, berättade sedan om en del av sina erfarenheter kring byråval och framgångsrika samarbeten. Max och jag är rörande överens i många frågor och har båda sysslat med detta i många år. Det är inte bara vad byrån kan som är avgörande, utan också hur byrån agerar och hur byrån är. Ett framgångsrikt kund-byrå-samarbete är en relation man behöver vårda.

Max sammanfattade klokt några hållpunkter, som är viktiga egenskaper i ett givande samarbete:
– Partnerskap
– Engagemang
– Öppenhet
– Affärsdrivande
– Mål & Mätning

Sedan tog en paneldebatt vid, där Silla Levin, vd Forsman & Bodenfors, David Orlic, vice vd på Prime och ordförande i Komm, representerade byråsidan och Thomas Gibson, kommunikationsdirektör på Stockholm Exergi representerade kundsidan.

Många kloka tankar och åsikter kom fram under diskussionen, bland annat sa Thomas Gibson att man som kund idag behöver bli en slags generalist i sin egen organisation eftersom varumärkes- och kommunikationsfrågorna genomsyrar och påverkar så många olika delar av ett företag idag.

Silla Levin betonade också detta – att vara generalist eller specialist – är en av de stora utmaningarna även på byråsidan. Som byrå vill man kunna hjälpa en kund med alla olika delar och då måste man bredda sin verksamhet, samtidigt som man måste kunna ha specialistkunskap inom en rad olika områden i sin verksamhet och med det tillkommer en del nya utmaningar.

En sak verkade alla eniga om – ansvaret för ett bra och givande samarbete mellan kund och byrå ligger på båda parter. Men problem tenderar ändå att uppkomma, och där har David Orlic ett mycket bra råd:

”Ta de jobbiga samtalen tidigt. Det gäller i alla relationer, även med kunderna.”

Dela sidan:

Välkommen till Årets Byrå 2019: Digital kompetens – vad handlar det om egentligen?

Hej igen och välkommen till en härlig, händelserik höst då även Årets Byrå 2019 kör igång på allvar.

För mig är det tredje året som jag är med och jobbar med denna branschstudie, som nu även finns i Norge och Finland. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra både regelverket, frågeområdena, teman, kategoriindelningarna och allt annat som är viktiga delar för att vi ska kunna spegla branschen på ett bra sätt.

I år har vi också för första gången någonsin tagit fram vår första nordiska rapport, där vi kan analysera och lyfta fram likheter och skillnader mellan våra nordiska grannländer. Det är möjligt då vi nu har exakt samma frågor i alla länder, samma tema och samma dedikerade team som jobbar med studien i alla länder.

I 2018-års studie utvärderades cirka 270 byråer av närmare 5 000 kommunikationsköpare. Det ger oss en hel del intressanta insikter om skillnader och likheter mellan de nordiska kommunikationsköparna.

I den nordiska undersökningen har vi bland annat har vi fått reda på varför kunder ibland byter ut sin byrå, vad de letar efter när de väljer sina byråer – och vad de vill att deras befintliga byrå ska bli bättre på.

Visste du till exempel att engagemang är det viktigaste kriteriet vid val av byrå i både Sverige och Norge. I Finland är det personkemi. En slutsats man kan dra av det är att det snarare är byråns personlighet och sätt att agera, än faktisk kompetens inom ett specifikt område, som är avgörande vid byråval i alla tre länder.

Behovet av ökad digital kompetens är stort över gränserna. Det ligger högt på listan över vad kunderna vill att deras byråer ska förbättra i alla länder. Men vi har också insett att begreppet ”digital kompetens” är så pass brett, att byråer och kommunikationsköpare allt för ofta pratar förbi varandra.

Därför har vi i årets studie – som för övrigt kör igång nästa vecka både i Sverige och Finland – tagit fram ett antal fördjupande frågor just kring ”digital kompetens”. Där ber vi kommunikationsköparna förtydliga vad just de menar med digital kompetens och mer exakt beskriva vad de önskar se mera av hos sina byråer.

Vi tror att detta kommer att ge en massa intressanta insikter för hela vår bransch, men också för alla deltagande byråer som får se vad deras kunder har behov av inför kommande år. Vi tror att dessa frågor kommer att skapa möjlighet, för deltagande byråer, att lättare förstå vad uppdragsgivaren menar är digital kompetens.

Vi har även tre andra nyheter för årets studie:

”Tillväxt och affärsutveckling” är temat för årets studie. Där vi ska titta närmare på möjligheter till tillväxt och breddat samarbete med befintliga uppdragsgivare. Vi kommer även, som sagt, att be kommunikationsköparna förtydliga vad de menar när de säger att de efterfrågar högre digital kompetens hos sina byråer.

Förbättrat regelverk: En viktig faktor för att vi ska kunna utveckla studien och förvalta dess värde är att de deltagande byråerna följer de uppsatta reglerna. I år har Regi utvecklat regelverket ytterligare inte minst med tanke på GDPR. Norstat är dessutom vår undersökningspartner i samtliga länder, vilket säkerställer metodiken för intervjuandet per telefon.

Fortsatt nordisk samordning: Vi fortsätter vårt arbete för att synkronisera Årets Byrå i de nordiska länderna, både vad gäller frågor, men även tema och rapporter.

Vi är ständigt ute i olika forum och berättar om nya spännande insikter från Årets Byrå och om hur man kan förbättra relationen mellan byråer och kommunikationsköpare.

Redan om några veckor, den 4 oktober, håller vi ett seminarium på detta tema hos Sveriges Annonsörer i Stockholm, ihop med KOMM, där vi kommer att diskutera detta ytterligare.

Så varmt välkomna till ett nytt år med Årets Byrå. Nu kör vi!

PS. Och som sagt: Nästa vecka kör själva undersökningen igång. Men det finns fortfarande möjlighet för intresserade byråer att delta.

Dela sidan:

Tre byråer toppar Årets Byrås ”marathonlista”: Åkestam Holst, Gullers Grupp och Maxus

Imorgon är det äntligen dags att offentliggöra vinnarna i Årets Byrå Sverige 2018, där landets kommunikationsköpare har fått svara på en rad olika frågor om deras befintliga byråer. Totalt ingår 154 byråer i årets omgång av Årets Byrå.

Många tror att Årets Byrå är ytterligare en ”reklamtävling”. Visst, vi korar årets vinnande byråer dvs de byråer som har de nöjdaste kunderna. Men Årets Byrå är så mycket mer än så.

Jag brukar säga att Årets Byrå är som ett kinderägg. Och ja, en viktig och självklar del är själva tävlingsdelen där vi korar årets vinnande byråer.

Resultatet i tävlingsdelen baseras på att landets kommunikationsköpare utvärderat sina befintliga byråer utifrån ett antal givna kriterier. Utifrån detta material korar vi sedan de byråer som sammantaget har de mest nöjda kunderna.

I år handlar det om byråer inom 15 olika kategorier som imorgon kväll kommer att stå som vinnare på scenen på Münchenbryggeriet.

Men kinderägget innefattar också en branschstudie som lyfter fram och belyser ett antal intressanta områden som vi väljer att årligen ta tempen på.

Här ingår frågor kring bytesbenägenhet, byråernas styrkor och utvecklingsområden, digitaliseringens framfart, de viktigaste utmaningarna inför kommande år och en rad andra centrala frågor för vår bransch.

I detta material upptäcker vi varje år en massa matnyttig information och kunskap, som många av byråerna och kommunikationsköparna sedan kan få ta del av. Imorgon, på ”Framtidens Byrå” – seminariet som Resumé och vi gör ihop – kommer jag att berätta om en del av dessa insikter från årets studie.

Den sista och kanske viktigaste delen av Årets Byrå är alla de byråspecifika rapporter som byråerna får ta del av efter att vinnarna har offentliggjorts. I denna rapport får varje byrå en årlig rapport på vad just deras kunder tycker om samarbetet i stort och om dem som byråpartner. Byråns kunder berättar om styrkor och utvecklingsområden och om utmaningarna framöver.

Rapporten blir därmed en årlig temperaturmätare för byrån att ta del av och jobba med, både internt och med sina kunder. Jag har själv, som byråledare, använt mig av denna rapport och vet vilket värdefullt verktyg det kan vara.

Kinderägget Årets Byrå är ju dessutom nordiskt. För snart två veckor sedan korade vi årets vinnare i Årets Byrå Finland 2018 (Vuoden Toimisto 2018), där 56 byråer ingick. Ungefär lika många byråer – möjligen några fler – ingår i Årets Byrå Norge 2018, som vi arbetar med som bäst. Det är tredje året som vi genomför studien i Norge och prisgalan är den 8 maj i år.

I Sverige har vi totalt 154 byråer som har kvalificerat sig i år. Det innebär att vår studie – bara i år – totalt innefattar ca 270 byråer och ca 4500 bedömningar från kommunikationsköpare. Det gör vår studie unik, inget motsvarande görs i Norden.

I Sverige har vi genomfört Årets Byrå-studien i 18 år och många byråer har varit med nästan lika länge. Vissa ända från starten för 18 år sedan.

Flera av vinnarna genom tiderna har lyckats att vinna två tre gånger under dessa 18 år men det finns också ett antal byråer – en handfull – som faktiskt har vunnit ännu fler gånger. För arbetar man aktivt med studien, så blir man ständigt bättre på att ta hand om sina kundrelationer, och utan att nämna något om vinnarna imorgon, så är det redan nu intressant att se vilka byråer som hittills har vunnit flest gånger.

Vi har nämligen en sk Årets Byrå Marathonlista med byråer som vunnit flest gånger i Sverige sedan starten 2000.

Och hittills är det 3 byråer som alla har vunnit sin kategori flest gånger – hela sju gånger var.

Det är Åkestam Holst i den stora reklambyråkategorin, Maxus bland mediebyråerna och Gullers Grupp i den stora pr-byråkateorin.

I år är både Gullers och Åkestam Holst åter nominerade, i år i kategorin kommunikationsbyråer 100+ och har därmed chansen att ta hem segern en åttonde gång.

Det finns dessutom två byråer som har vunnit 6 gånger var. Boden & Co i event/brand experience-kategorin och Westander i pr-byråkategorin. Chiffer och Forsman & Bodenfors har bägge vunnit sin kategori fem år vardera. Både Westander och Forsman & Bodenfors är nominerade även i år.

Det visar att det visserligen händer en hel del i vår härliga byråbransch, men vissa byråer ligger ständigt i topp.

Det ska bli en intressant och rolig kväll imorgon på Münchenbryggeriet, jag hoppas att vi ses där!