Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

ByråLiv

Efter 20 år på byrå jobbar Liv Sandberg nu med byråerna från plattformarnas perspektiv i sin roll som nordisk chef på Tiktok. Här skriver hon om trender, utmaningar och lärdomar som hon ser att byråerna möter, och ger sitt perspektiv på hur digitaliseringen förändrar branschen, både inifrån och utifrån.


Publicerad 12 oktober 2020

Test and (L)Earn

Peter Drucker’s citat ”If you can’t measure it, you can’t improve it” har många år på nacken men känns mer relevant än någonsin. I och med digitala kanalers möjlighet att på riktigt följa konsumenten genom köpresan har marknadsföring blivit ännu mer mätbar. Det har ritat om kartan för marknadsförare för alltid. Att datadriven marknadsföring är här för att stanna är ingen kioskvältare precis. Självfallet kommer kommunikation alltid till stor del vara en konstform och ett hantverk, men idag behöver vi även se på marknadsföring ur ett mer vetenskapligt perspektiv för att vara framgångsrika och skapa affärsnytta.

En väg att göra detta på är att etablera en test and learn approach i samarbetet mellan kund, byrå och övriga partners. En process som bygger på hypoteser och iterationer snarare än på en färdig  genomarbetad lösning som ska hålla över tid. En process där data är kittet mellan alla parter och beslut och förändrade prioriteringar sker löpande. Fördelarna med det här angreppssättet är flera. 

  • Bättre beslutsunderlag för kund och byråer genom transparens
  • Högre  relevans för konsumenten – mindre reklamtrötthet
  • Bättre effektivitet på kampanjer
  • Mindre subjektivitet i processer och lösningar

Men för att få detta att funka behövs mer än en omorganisation. Nya processer, nya kompetenser, större plattformskunnande, en samsyn kring mätnings-ramverk,KPIer och inte minst en kultur där alla parter förstår vikten av att mäta och lära – där experimentlust är en ledstjärna och där misslyckanden ses som nyttiga och viktiga lärdomar. 

Mätning berör allt i alla skeden av kommunikations- och planeringscykeln, och måste i större utsträckning styra de beslut som fattas i alla stadier. Mätning måste brytas ut ur data science- eller insight-teamen och genomsyra allt. Datadrivet på riktigt. Att arbeta på rätt sätt med kontinuerlig mätning och tester som omsätts i handling löpande kan inte längre ses som ett arbete som kostar tid och pengar – det är en eftertraktad tjänst som ger bättre affärsresultat för kund. Vem är inte beredd att betala för det?

Jag skulle vilja gå så långt som att säga att anamma ett mer vetenskapligt synsätt på marknadsföring och kommunikation inte är en ‘nice to have’ utan en fråga om överlevnad för vår bransch.  Vd:n på Brainlabs, Daniel Gilbert, förslår att ta bort “L” i learn och prata om vad detta faktiskt innebär – Test and Earn… 

Genom att länka traditionella marknadsförings-KPIer till riktiga affärsmål bidrar vi inte bara till att skapa mer effektiva lösningar för våra kunder utan vi bevisar också att kreativitet och marknadsföring är en investering. En investering som ska ses som en tillgång på balansräkningen snarare än en kostnad på resultaträkningen. Målet är att  CMOs redovisningen ska vara lika robust som CFOs! 

Först när kunder och uppdragsgivare förstår detta fullt ut kommer de att värdera och lägga tillräckligt mycket resurser bakom hantverket – det är en förutsättning för branschens fortlevnad.

Dela blogginlägget:

Mer från ByråLiv

Till bloggen >

Partnerskap det nya ledarskapet

När tanken på den här bloggen dök upp hade få av oss hört begrepp som Corona eller Covid-19, än mindre gick det att tro att världen skulle se ut som...

23 september 2020