Dela sidan:

Distribution eller innehåll, det är frågan?

När dagstidningarna i begynnelsen av internet la ut sitt innehåll på webben tänkte de nog inte på att de parallellt påbörjat processen att ge bort sin intäkt för prenumerationer och lösnummerförsäljning (till telekomindustrin).

Och än mindre att de skulle äventyra annonsaffären (på grund av minskat antal tidningsläsare samt konkurrens från helt nya verksamheter).

På den tiden var den stora frågan bland medieföretagen om man skulle satsa på att vara ”distribution” eller ”innehåll”.

I enlighet med ”gräset-är-grönare-på-andra-sidan-principen” ville distributörer satsa på innehåll medan de som var starka på innehåll ville bli bättre på distribution.

Vi spolar fram tiden 5 år och video-/DVD-uthyrningsbutiker bommar igen i samma takt som Svenssons barn lär sig ordet BitTorrent och vad det är bra till.

Fulstreamingens förlaga: fulnedladdning – blir ganska stort tills lagens långa arm slutligen får ett skapligt grepp om grundarna av The Pirate Bay ytterligare 5 år senare.

Folk har dock vid det här laget fått rejäl smak på att nyheter och film ska vara gratis. Och tämligen fritt från reklam.

Vi spolar fram 5 år ytterligare och nu finns bokstavligen hela internet i var kvinnas och mans ficka, fullt tillgängligt när man vill var man vill.

Med detta skulle man kunna tro att mediemarknaden har krympt hos såväl konsumenter som annonsörer, vilken den alltså inte har gjort.

Tvärtom.

IRMs rapport ”Hushållens medieutgifter” som kom i fredags visade att vi i genomsnitt lägger 20.500kr per hushåll på medierelaterade utgifter. Det finns en bra artikel i DN Kultur om rapporten.

Det ger en marknad på nära 100 miljarder, jämfört med 78 miljarder 2011 vilket är en tillväxt med ungefär 28%.

Under samma period har medieinvesteringarna vuxit från 32,6 till 37,8 miljarder, dvs 16%.

Att tillväxten i mediebranschen (och mer än så) sedan har gått till telekom- som teknikföretag kanske inte är mer än rätt då det är dessa som stått för den stora utvecklingen i medieindustrin de senaste 25 åren?

Men när kraven på kvalitativt innehåll åter ökar kanske vi får se de traditionella medieföretagens krökta ryggar resas räta igen.

Distribution eller innehåll, det är frågan?