Dela sidan:

Gäller marknadsföringslagen för all reklam på Internet?

Fråga:

Gäller marknadsföringslagen för all reklam på Internet?

Svar:

Nej det gör den inte. Marknadsföringslagen gäller bara reklam som riktar sig mot svensk publik och svensk marknad. Reklamen anses rikta sig mot svensk publik och marknad om den är på svenska, priset anges i SEK mm. Reklam kan dock rikta sig mot den svenska marknaden också om den är exempelvis på engelska. Det får avgöras i det enskilda fallet hur man ska se på frågan.

Inte heller gäller marknadsföringslagen reklam som har internationell karaktär och vänder sig till en bred publik.

Reklam på Internet som inte är på svenska eller på annat sätt kan konstateras vända sig mot svensk publik omfattas alltså inte av marknadsföringslagen och kan inte lagföras i Sverige.