Dela sidan:

Hur ska Instagraminlägg reklammarkeras?

Fråga:

Hur ska man reklammarkera Instagraminlägg för att inte bryta mot lagen?

Svar:

Patent och Marknadsdomstolen har i en dom i januari lagt fast några principer.

  1. Det bör ställas relativt höga krav på att det vid marknadsföring i sociala medier går att genom utformningen eller presentationen skilja betalda inlägg från redaktionella inlägg
  2. Någon form av reklammarkering på framträdande plats krävs
  3. Läsaren ska redan efter en flyktig kontakt kunna skilja mellan reklam och annan information. Markeringen måste därför ligga i början av inlägget.
  4. Det är fullt tillräckligt att det framgår tydligt genom t.ex. layouten på ett reklammedelande. Det är dock ofta svårt på Instagram där Influencern inte kan påverka lay-outen nämnvärt
  5. Det måste framgå på ett tydligt sätt vems produkter eller tjänster som det görs reklam för.

 

Det är enligt domstolen inte tillräckligt att i slutet av ett Instagraminlägg skriva #samarbete. Däremot godtog domstolen ”sponsored post” i början av ett blogginlägg.

 

Jag har tittat på olika varianter och den som jag själv rekommenderar är ”Betalt samarbete med XXX” att läggas där platsangivelsen normalt ligger på Instagraminlägget dvs precis under namnet på kontot. Det har dock inte prövats om detta är tillräckligt men min bedömning är att man vart fall avsevärt minskar risken att bli angripen