Dela sidan:

Hur värderar man en andel av en reklambyrå?

Fråga

 En av delägarna i vår reklambyrå vill sälja sin andel. De senaste årens stålbad i reklambranschen har drabbat även oss och vi har i princip visat nollresultat. Nu ser framtiden ljusare ut och vi fundera på att nyanställa igen. Hur räknar man ut ett rättvist värde på byrån?

Svar

Det är verkligen inte det lättaste. Om man säljer en hel byrå brukar byrån varderas efter genomsnittlig omsättning/vinst under visst antal år och kombineras med incitament för nyckelpersoner att stanna under viss tid. När en person lämnar en byrå är det dock annorlunda. Personen som lämnar tar ju ofta med sig värdet av sig själv i form av kunder, personlig good-will mm. I samband med att personen lämnar byrån kan alltså byråns värde minskas i motsvarande mån.

Er byrå verkar vara en mindre byrå med kanske 5-10 delägare. I första hand bör ni tala med er revisor som kan ge er ett råd utifrån bolagets substans och avkastning. Resultatet kan mycket väl blir att den som lämnar inte ska ges annan ersättning än aktiernas nominella värde.

För att undvika framtida problem bör ni kvarvarande delägare dock snarast möjligt teckna ett aktieägaravtal där ni kan reglera hur skilsmässor av den här karaktären och andra tvister mellan delägare ska hanteras.

Dela sidan:

Vem har rättigheter till webblayout?

Fråga

En webbdesigner har gjort vår hemsida. Han har använt profilen i det profilprogram som vår reklambyrå tagit fram och fotografier och texter som vi har gett honom. När vi ville lägga in nya texter och bilder och ta bort andra sa han att vi inte får göra några ändringar eftersom han har upphovsrätten till hemsidan. Har han rätt?

Svar

Nej, han har antagligen inte rätt. Såvitt jag förstår har han enbart skapat layouten till hemsidan och inte formgivit något mer avancerat. Upphovsrättsskyddet för webblayout är mycket snävt för att inte säga obefintligt om formgivaren inte skapat något som är originellt och egensinnigt, det tycks dock inte vara fallet här.

Dela sidan:

Vad kan ett företag göra när en tidning publicerar illvillig och oriktig information som lämnas av en tidigare anställd

Fråga

En av våra tidigare anställda har vänt sig till olika tidningar och baktalat och ljugit om vår verksamhet. En tidning har också publicerat informationen som han har lämnat utan att kolla med oss först. Vi vill inte gärna bråka med tidningen. Hur kan vi få honom att sluta. Kan vi stämma honom för något?

Svar

Er tidigare anställde verkar ha vänt sig direkt till pressen. Det är tidningen, i egenskap av den ansvarige utgivaren, som bestämmer om det han informerat om ska publiceras eller inte.  Publiceringen omfattas därför av den ansvarige utgivarens ensamansvar. Ni kan därför inte stämma er tidigare anställde för att han sprider illvillig information till pressen. Ni kan inte heller stämma den ansvarige utgivaren eftersom förtal av juridiska personer inte är ett brott i Sverige. Det som återstår är att vända sig till tidningen och begära rättelse eller genmäle enligt de pressetiska reglerna. Skulle tidningen mot förmodan vägra så kan man vända sig till Pressombudsmannen. Jag föreslår alltså att ni kontaktar den aktuella tidningen och begär genmäle eller rättelse. Vidare föreslår jag att ni kontaktar de tidningar som kan vara aktuella och informerar dem om problemet och ber dem kontakta er i framtiden om de får nya påstötningar från den tidigare anställde.

 

Dela sidan:

Frilans/anställd – vad kan hända?

Fråga

Hej,

Du skrev häromveckan om hur man ska hantera idéer när man är både anställd och frilansare. Nu undrar jag vad som kan hända om jag skulle sälja en idé som frilansare som min arbetsgivare tycker att jag skulle ha gett till min arbetsgivares kund istället.

Svar:

Det som kan hända är att din arbetsgivare tappar förtroendet för dig. I och med att du är anställd antar jag att det dessutom är en idé du kommit på i anslutning till anställningen. Det kan anses vara ett så pass grovt brott mot lojalitetsplikten mot din arbetsgivare att det föreligger grund för uppsägning. Du ska alltså tänka på att du dels kan få sparken och dels få dåligt rykte som en illojal medarbetare.

Dela sidan:

Vad kommer Konsumentverket att göra med hälsoprodukterna?

Fråga:

Det har stått i pressen de senaste dagarna att Konsumentverket tänker kontakta företag, bloggare mm som marknadsför hälsoprodukter. Vad betyder det? Vad är det egentligen Konsmentverket kommer att göra?

Svar:

I ett första skede kommer Konsumentverket (KV) i maj att kontakta en större grupp som på olika sätt marknadsför hälsoprodukter för att sprida information om hur verket ser på reglerna. Skälet är att verket tror att det finns kunskapsbrister på det här området. De som blir kontaktade behöver inte nödvändigtvis göra något som strider mot några regler.

Efter det kommer KV under hösten att göra en uppföljning. Om det då finns de som inte följer reglerna eller har missuppfattat dem så kommer KV att påpeka fel och brister och ge tid för rättelse eller motargumentering. Om KV efter det upptäcker att det fortfarande finns de som enligt verkets uppfattning inte följder reglerna så kommer KV antagligen att utfärda föreläggande vid vite att ändra marknadsföringen. Ett alternativ för KV är att vända sig till Patent- och marknadsdomstolen och begära att de som KV anser fortfarande bryter mot reglerna ska förbjudas vid vite att fortsätta med det.

*Den marknadsföring som KV kommer att granska är vitaminer, mineraler, proteinpulver, energidrycker och liknande produkter som ger intryck av att de har hälsobringande egenskaper.