Dela sidan:

Välj chefen istället för jobbet

När Tomas de Souza, innovationschef på Sydsvenskan, skrev om vad han lärt sig under sin Executive MBA-utbildning var det speciellt en sak jag fastnade vid. Nämligen vilken roll företagskulturen spelar i bra ledarskap. Allt det som sällan finns på papper, men som genomsyrar livet på ens företag eller organisation. Tomas ställer sig frågan om varför någon ska följa honom som ledare, en intressant utgångspunkt för alla ledare, och kanske ger svaret nyckeln till att också skapa en bra företagskultur.

Omorganisationer handlar om synliga förändringar, som går att visa på powerpoints och i dokument. Enheter går att beskriva som boxar och det går att dra linjerna mellan dem på nya sätt, eller slå samman flera till en enda. Men det är svårare att göra fem bullet points som på riktigt förändrar en företagskultur (även om vissa försöker), samtidigt som det är just kulturen som kan hjälpa eller stjälpa eventuella planer på organisationsförändringar.

”Organisationsplanen är det mest konkreta vi har att jobba med när något inte fungerar, men att omorganisera är resurskrävande och det kan ta lång tid för medarbetare att hitta sina nya roller och varandra. Företagskulturen är ett helt annat slags djur och den ges ofta alldeles för lite tid i relation till vilka krafter den besitter.” skriver Tomas de Souza.

Mina egna erfarenheter efter att varit yrkesverksam i nästan 20 år på privata och offentliga företag, tidningsredaktioner och i byråvärlden, är precis det som Tomas är inne på i sitt inlägg. Det som avgör hur man trivs på jobbet är inte det som står i verksamhetsplanen eller strategidokumenten. Det är ibland inte heller superviktigt exakt vad ens arbetsuppgifter är. Det är snarare sammanhanget, kollegorna, stämningen, upplevelsen av att kunna bidra på ett värdefullt sätt, men också att det som företaget eller organisationen gör har en större mening.

När det gäller ledarskap så handlar det mycket riktigt om att vilja följa sin ledare eller chef, men också om att bli anspråkstagen på en nivå som utmanar utan att vara destruktiv. En bra ledare är den som medarbetarna vill vara bra för. En ledare som du inte vill göra besviken, inte på grund av konsekvenserna, utan kopplat till den lojalitet du känner med både ledaren och den gemensamma uppgift ni har.

För den som har medie- eller kommunikationsbranschen som arbetsmarknad är det inte alltid lätt att ställa krav på sin arbets- eller uppdragsgivare enligt ovanstående, men att välja sin chef, snarare än att välja sitt jobb, kan vara ett bra tankesätt. Dina egna uppgifter är antagligen lättare att förändra än din chef.