Dela sidan:

Kreativ reklam, vad är det att fira?

En gång om året har reklamarbetare anledning att klä sig lite extra snajdigt. Guldägget samlar branschen till fest. Det vi uppmärksammar och i festliga former belönar ska vara årets bästa, mest nyskapande och smartaste reklam.

Varför? Varför håller vi på med detta? Ett svar är att bra, smart och nyskapande – kreativ – reklam är det vi försöker åstadkomma på dagarna; nu vill vi veta om vi varit duktiga. Ett annat svar är att Guldägget, bortom festen och själva tävlingsmomentet, innebär nätverkande och tillfällen att inspireras och utvecklas. Ett tredje svar är att vi som bransch får anledning att prata om det vi gör, med oss själva och med andra. Till exempel resonera om vår roll i samhället.

Som komplement till dessa och andra utmärkta svar kommer här tre enkla punkter för den som vill föra Guldäggets talan i termer av affärsnytta:

1. Kreativ reklam hjälper företag att växa

Reklam som är kreativ är mer effektiv än annan reklam. Den uppmärksammas lättare och gör större avtryck. Den signalerar dessutom att företaget är lite smartare och har större förmåga att utveckla produkter med högre kvalitet. Företag med kreativ reklam får därför ut mer av sina investeringar i att nå potentiella kunder. Genomlysningar på tvärs över kampanjer och branscher indikerar att företag som vunnit erkännande för kreativ reklam får ut ungefär sex gånger så mycket tillväxt av sina marknadsandelar i förhållande till sin investering, som företag utan samma kvitto på kreativ reklam.

2. Kreativ reklam hjälper företag blir mer lönsamma i längden

Kreativ reklam formas typiskt för att väcka känslor och bli omtalad. Det är egenskaper som lägger grunden för långsiktig affärsnytta. Mer än reklam som bara informerar, lämnar kreativ reklam spår hos mottagaren; spår som stärker varumärket och gör det mer konkurrenskraftigt. Det är reklam som gör varumärket mer intressant och lättare att välja vid ett framtida köptillfälle, även när det inte är allra billigast. Pressen på företaget att trycka marginalerna i botten och rabattera för att vinna affären minskar. Reklamens förmåga att väcka känslor styr chanserna till långsiktig lönsamhet.

3. Kreativ reklam hjälper företag att behålla en publik

Reklamstrategen Martin Weigel har formulerat det väl: ”Just because there’s a market for what you make doesn’t mean there’s an audience for what you say”.

Att bli hörd när du tycker dig ha något att säga är inte en rättighet, det är ett privilegium som måste förtjänas. Det har alltid varit så, men idag är kontrasten mellan det som accepteras och det som klickas bort eller blockeras omisskännlig.

Den som bevisar sig och förtjänar sin publiks intresse, bygger också upp en tillgång med ekonomiskt värde. Reklamkapital (”advertising equity”) gör det lättare att nå människor även framöver. Bra, kreativ reklam tar sin publik på allvar men inte för given.

Fira!

Guldäggets uttalade syfte är att ”höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt”. Om vi lyckas med det som bransch över tid skapar vi mer affärsnytta. Det är värt att fira.