Dela sidan:

Riksrevisionen botten på ett isberg

Otroligt bra rapportering av Dagens Nyheter om politiseringen av Riksrevisionen! Men. Hur kommer det sig att journalister och kommentatorer på Sveriges största medier är så förvånade över att höga myndighetschefer, som Riksrevisionens Susanne Ackum, har egna prioriteringar och agendor, grundade i den miljö som fostrat dem? I Ackums fall är miljön Finansdepartementet under Anders Borgs tid som finansminister.

Jag kommer ihåg en kollektiv flämtning när jag en gång höll ett föredrag på Journalistförbundet om lobbying och PR. Jag nämnde i förbigående just att myndigheter är ivriga och penningstarka lobbyister och att man använder lobbyingfilurer bland annat för att se till att myndigheten får tillräckliga anslag, att myndigheten ser ut som en attraktiv arbetsgivare, att man slipper flytta myndigheten till Västerbottens inland och – det viktigaste – att myndighetscheferna ser ut som smarta och bra personer.

Ursäkta, men hur kan man vara journalist och leva i föreställningen att människor i en viss sektor i samhället är totalt annorlunda än människor i andra samhällssektorer? Oavsett om man jobbar som riksrevisorer eller som murare, så vill man bli bekräftad, älskad, sedd, beundrad, respekterad – och man vill mura som man vill eller riksrevidera som man vill. Don´t mess med min riksrevision!

Så här ser samhället ut och det är därför hela min bransch – PR och lobbying – har så mycket att göra. Jag har inga moraliska problem med det. Det finns regleringsbrev som beskriver myndigheters mål och övergripande funktion i samhället. Det är ungefär som en uppdragsbeskrivning för en VD i ett företag. Men givet detta ramverk så har du som myndighetschef – eller VD – åtskilliga frihetsgrader, exempelvis att bestämma vad du ska revidera. Ska vi granska skattenivåer eller immigrationspolitik? Det bestämmer Susanne Ackum. Eller bestämde, i just hennes fall, tack vare DN.

Beträffande drivkrafter och agendor – är medier och journalister annorlunda än myndigheter? Näh. Vi är alla oss själva närmast. Journalister har också egna agendor, drivkrafter, rädslor, mål. Detta överskuggar våra officiella uppdrag och arbetsbeskrivningar.
Om man vill skapa opinion för sin egen sak så måste man ta hänsyn till detta. Makthavarens (myndighetschefens, journalistens) personliga agenda, drivkraft och rädsla är mycket viktigare än regleringsbrevet eller arbetsbeskrivningen. Det är där en duktig lobbyist skapar värde. Vem som helst kan kolla upp vad Riksrevisionens uppdrag är. Men det är bara initierade lobbyister som vet vad som får igång Susanne Ackum.