Dela sidan:

Så skapar du en datadriven strategi

Det är ingen hemlighet att dagens kunder har tillgång till ditt varumärke i realtid. De tar emot en otrolig mängd information om ditt företag och produkter, även dina konkurrenters data. På ett ögonblick kan dina kunder, och potentiella sådana, få tillgång till det de letar efter. Att vara stringent är avgörande för att bygga ett varumärke. Detta innebär att du behöver vara konsekvent i alla led, upplevelsen i kundsupport, försäljningen, marknadsföringen och dina digitala plattformar. Värdegrunder ska sträcka sig från styrelsen och ledningsgruppen till IT-avdelningen och kundservice. Varför måste du se till att ditt företag levererar samma värdesättning inom varje avdelning? Jo, för när folk vet vad som väntar, kommer de att lita på dig, och när de litar på dig, är de mer benägna att rekommendera dig till sina vänner, familj och kollegor. Förringa inte word-of-mouth-effekten, den är mycket värdefull.

Likt ditt företag, lämnar dina kunder efter sig digitala fotspår. Kunderna förväntar sig att du vet och förstår deras intressen och preferenser. Med varje interaktion dina kunder har med ditt bolag, blir de mer och mer öppna med sina beteenden och önskemål. Ta hand om dessa insikter så de blir en viktig grundsten för affärsnyttan.

Så hur skapar du en datadriven strategi?

1. Samla data
Kombinera din organisations data för att driva det strategiska beslutsfattandet, kundförståelse och upplevelsen av varumärket. För att stärka ditt varumärke, måste du kunna förstå din position på marknaden och känna ditt varumärke utan och innan.

2. Lyssna
Nyckeln till framgång är att identifiera och förstå dina kunder genom att låta deras data berätta sin historia. Det handlar inte bara om ditt varumärke och vad du vill säga. Genom att lyssna kommer du förstå vilka problem personer försöker lösa och vad som intresserar dem. De här insikterna kan vara ovärderliga för affärsutvecklingen.

3. Strategiska aktiviteter
Genom att lyssna kommer du lära dig vad det är som driver dina kunder, vad deras engagemang handlar om och hur de upplever ditt företags varumärke. Utifrån detta kommer du kunna skapa strategiska aktiviteter som går att applicera på hela företaget.

4. Optimera och förbättra och gör om det igen!
Optimera dina kampanjer genom att förstå informationen som dina kunder delar med sig, och behåll fokus på kunddriven marknadsföring. De flesta företag och människor vill se siffror efter vald tidsperiod. Jag gillar att jämföra data med gårdagens data. Allt för se att hur väl jag har presterat, vad jag kan optimera och vad jag kan bli bättre på.