Dela sidan:

Odigital ledare största hotet mot företagets överlevnad

Nu när vi är i den digitala revolutionen, och det har vi varit ett bra tag, så ser vi nu att organisationer och byråer tvingas att arbeta ”utifrån-in” för att hänga med i den digitala transformationen, då kunderna ofta har kunskap om vilka möjligheter digitaliseringen ger. Resultatet blir att organisationer tvingas omvandla sina processer och sina affärsmodeller.

För att möta kundernas behov behöver därför byråer och organisationer stärka upp sin digitala kompetens. Men vad händer om ledningen är rädd för det digitala? Kanske inte rädda för vad de kan åstadkomma, utan rädda för att se dumma ut, vilket i sin tur resulterar i bristande ledarskap och negligerande av sin personals digitala kompetens. En blind leder en blind är kanske en alltför magstark liknelse, men jag kan inte komma på något mer katastrofalt när organisationer famlar i mörker.

Digital omvandling kräver en förmåga att agera snabbt och beslutsamt. Morgondagens ledare måste därför hänga med i digitaliseringen och vad det innebär för dynamiken mellan processer och affärsbeslut. Ett blint företag kommer tappa sina starkaste anställda som besitter viktig digital kompetens, något som är ett modernt företags kraftfullaste tillgång.

Ledare måste släppa taget om sin rädsla för att tappa ansiktet. För när de inte lyfter eller lyssnar till den digitala kompetensen som faktiskt finns i företaget, kommer ledaren istället för att vara den viktigaste inom bolaget, bli det största hotet mot företagets överlevnad.

johanna.lindskog-lindell@hyperisland.se