Dela sidan:

Har din nya arbetsplats en giftig organisationskultur?

Att jobba som pr-ansvarig på ett bolag kan vara utmanande på flera sätt, även om man är ny på positionen eller har flera års erfarenhet av att leda ett pr-arbete. Är du just i färd att börja jobba för ett nytt varumärke? Ta reda på vad som hände med den som du ersatte. Har bolaget avverkat en hel drös med pr-personer? Här kommer några varningstecken som du kan luska lite djupare i, och som kan hjälpa dig strategiskt ta dig an pr-uppgiften.

Mikrokontroll. Fastnar arbetsgivaren i att minutiöst kontrollera alla aspekter av pr-arbetet? Visar de en benägenhet att omarbeta och revidera saker i onödan?
Dålig kommunikation. Kan arbetsgivaren ge dig transparenta svar, eller är de vaga och du får känslan av att de undanhåller information från dig?
Överskattar bolaget sin kompetens och expertis? Arbetsgivaren tror sig veta allt som finns att veta om alla aspekter av pr och marknadsföring, och har inte tidigare velat ta emot råd från pr-experter.
Orealistiska förväntningar. Din arbetsgivare har en alldeles för liten budget för att åstadkomma vad de vill uppnå, eller har orimliga krav på genomslag i media.
Giftig organisationskultur. När en organisations interna dynamik är ohälsosam och kontraproduktiv, kan det innebära problem, inte bara för ditt arbete på kort sikt. Det kan också skada ditt professionella rykte långt framöver (t.ex. som den potentiella syndabocken). Hur ser du då om det är en dysfunktionell organisation? Det finns många tecken, men detta är två stycken:

  • Dåligt ledarskap. Det finns inga tydliga roller och ansvarsområden och det finns inga rutiner att säkerställa ansvarsskyldighet. Ledningsgruppen är avskild från verkligheten och ogillar förändringar.
  • Bristande öppenhet. Det finns en allmän ovilja att dela information, både inom organisationen och med dig som är pr-ansvarig. Det försvårar ditt jobb eftersom du behöver veta allt för din proaktivitet.

Alla vet att det krävs en viss färdighet för att hantera svåra varumärken, och det är något som behöver behärskas. Dock är det viktigt att komma ihåg att alla varumärken kan förändras. Var inte rädd för att hantera något som känns jobbigt vid första anblicken! Att se ett varumärke utvecklas på nära håll, samt vetskapen om att det är din pr-hand som har skapat och stärkt varumärket kan betyda mycket för din karriär! Ha det i åtanke när pr-jobbet känns tungt.

johanna.lindskog@lindell.org