Dela sidan:

Obalans i PR-branschen

En ny studie visar att medan kvinnor representerar två tredjedelar av den globala PR-industrin, är 78 procent av vd:arna i de trettio största företagen runt om i världen över män. De har också 62 procent av platserna runt PR-styrelsebordet.

Den globala datan kommer från Global Woman in PR:s årliga undersökning och visar att få kvinnor kommer till toppen i PR-branschen samt att lönerna var lägre än männens.

28 procent av de tillfrågade männen förväntade sig definitivt nå toppen inom branschen, medan 18 procent av kvinnorna trodde det om sig själva. När kvinnorna fick frågan om vad som höll dem tillbaka från att gå högre i karriären menade 34 procent att de skulle få det svårt att balansera familjen och den tyngre arbetsbördan som kommer med en högre tjänst. 83 procent av kvinnorna uppgav att det är en utmaning att axla PR-arbetet och samtidigt vara förälder.

Frågor om arbetsplatsen avslöjade en tydlig önskan om ett mer flexibelt arbete. Över hälften sa sig att de kunde göra jobbet lika effektivt även om de inte satt framför PR-byråns skärmar. En rungande skara (81 procent) sa att de skulle jobba mer effektivt om de fick planera sina arbetstimmar mer flexibelt.

Det är nu 2017 och vi främjar inte kvinnor i PR-branschen, genom att straffa dem för att de har bildat familj och har ett livspussel som inte går att lägga. Det exkludera kvinnor från en yrkeskarriär.

Det är inte givet att folk arbetar optimalt under traditionell kontorstid. Det som anställda inte kan göra inom 9-17, tar de igen med råge på dygnets övriga timmar. Låt folk forma sin egen tid. Friheten lönar sig troligen. Jag har sagt det förr, att sitta klistrad framför en skärm betyder inte att man arbetar effektivt, även om vissa verkar tror det.

Jag träffar många kvinnor i branschen som inte har samma förutsättningar som jag. Tidigare har jag skrivit om en bekant som måste vara på PR-byrån i exakt åtta timmar. Behöver hon gå klockan 14:00 så måste hon vara på kontoret kl 06:00. Åtta timmar ska hon befinna sig på kontoret. Punkt.

johanna.lindskog@lindell.org