Dela sidan:

Så kan PR stävja ojämställdhet

Idag är det måndag, ny vecka och nya möjligheter. En vecka där pr-proffs kan fundera på om de främjar eller förändrar en mansdominerad dialog. En vecka att identifiera kvinnliga experter och förändra samhällsbilden.

Att kvinnor är underrepresenterade i media är ett problem. Ett ojämställt innehåll i media bekräftar maktstrukturen där kvinnor underordnas och män överordnas. Kvinnors erfarenheter och perspektiv riskerar att hamna i skymundan – eller helt enkelt saknas. Fler kvinnor behövs citeras i berättelser, och speciellt lyftas i nyheter kring företagande, sport och politik. Enligt Statens Medieråd är fördelningen mellan män och kvinnor som syns i media 70 mot 30, trots att det råder nästan jämn könsfördelning på politiska poster.

Det är sällan sant att det inte finns kvinnor som kan tala med media. Men det är sant att de inte alltid utnyttjas. Det vill jag vara med att ändra på och jag har ett ansvar som pr-ansvarig att lyfta fram kvinnornas röst.

Hur kan du i din yrkesroll göra en förändring?
Se till att identifiera olika röster inom bolaget och undersök samtidigt om du kan hitta ännu fler. Har du ett ämne som du har i uppdrag att kommunicera kan du med en mångfald av personer belysa olika perspektiv. Lyft också frågan internt och externt då det är allas ansvar att sträva efter ett jämställt samhälle. Många tänker inte på att de är fast i gamla hjulspår, men det är allas ansvar att se till att komma ur dem.

johanna.lindskog@lindell.org