Dela sidan:

Swedbank – kostsamt att inte kunna kommunikation

Uppdaterad 2019-03-29

En ledare som inte förstår – eller kan ta råd om – hur kommunikation fungerar år 2019 är bevisligen väldigt dyr och farlig för stora börsbolag. När Birgitte Bonnesen fick sparken i dag har banken förlorat 70 miljarder i börsvärde sedan Uppdrag Granskning sände sitt första avsnitt och banken riskerar – i alla fall teoretiskt – att förlora sitt tillstånd att bedriva bank medan aktien är handelsstoppad och polisen gjorde en razzia på kontoret igår. Dessutom funderar åklagaren på om vd:n ska åtalas för svindleri.  Allt på grund av en affär som egentligen hade kunnat undvikas om Bonnessen och company hade lagt korten på och berättat vad de visste.

Anledningen till krisen är att Bonnessen flera gånger påstått att Swedbank inte har några problem med penningtvätt fast det funnits interna rapporter som påpekat motsatsen – att det snarare har tvättats för minst 80 miljarder i banken. Tidigare chefen för regelefterlevnad påpekade redan 2016 att det fanns problem med penningtvätt men fick sparken och en extern granskning som påvisade hård kritik kring penningtvätt offentliggjordes aldrig.

Det mest grundläggande i kriskommunikation – att snabbt ta reda på hur sakförhållandena ligger till, berätta det på ett öppet och transparent sätt och vilka åtgärder man ska sätta in – verkar Bonnesen och hennes styrelse inte ha en susning om. Jag tror varken marknaden, allmänheten eller kunderna skulle varit speciellt upprörda om Swedbank drabbats av penningtvättsproblem i sin estniska verksamhet – och öppet berättat om vad som hänt. De flesta skulle förstått att Baltikum varit hårt ansatt av rysk penningtvätt och att öppenhet och en vilja att komma tillrätta med problemen kombinerat med en handlingsplan hade vänt på det hela.

Bonnesen har till sitt försvar berättat flera gånger att hon har jobbat 30 år i banken och att det här sättet att jobba inte stämmer överens med Swedbanks interna riktlinjer något som ekar rätt tomt när rapporter påvisar motsatsen. Sådana resonemang ger i stället en känsla av att hon och den övriga ledningen och styrelsen befunnit sig i ett glastorn i 30 år och inte förstått hur man ska kommunicera – eller ta hjälp – vid en kris. Dessutom har de 15 000 anställda lämnats utan någon mer information än vad allmänheten fått via mediarapporteringen – förtroendet för ledningen är självklart i botten.

Det ärrade kommunikationsproffset Maria Rankka och Brunswick Group kopplades in på slutet men då var det för sent – att ljuga och undanhålla information samtidigt som den läcker ut från förbannade medarbetare är en ohållbar kommunikativ situation som till slut gör att banken är i stort sett i fritt fall.