Dela sidan:

Vill du ha tips på bra sommarläsning?

Arbetar du med att optimera innehåll för bästa konvertering? Göra det så enkelt för kunden att köpa men har du reflekterat över att det enkla inte alltid är bäst för alla? Boken Digital Omtanke berör detta och är en ögonöppnare, iallafall för mig.

Det finns nog många som känner igen sig i att det är fullt fokus på försäljning och att allt ska gå väldigt fort. Så fort att vi ibland blir fartblinda och inte ser vad det blir för konsekvenser i andra och tredje ledet. Per Axbom skriver i boken Digital Omtanke att kärnan är:

Problemen uppstår när organisationer ägnar sig åt att skapa värde för företaget och dess ägare på bekostnad av människors välmående.

Det finns människor som far illa av digitala tjänster och gör att de kan i förlängningen påverka människors självbild, ekonomi, relationer och hälsa.

Vem kan bland annat påverkas?

 • Etnisk minoritet
 • Brotts- eller krisdrabbad
 • Funktionsdiskriminerad
 • Icke-medborgare
 • Klassdiskriminerad
 • Rasism-utsatt
 • Religionsdiskriminerad
 • Sexualitetsdiskriminerad
 • Sjukdomsdrabbad
 • Utseendediskriminerad
 • Åldersdiskriminerad

Vad kan påverkas hos dem?

 • Egenvärde
 • Ekonomi
 • Hälsa
 • Integritet
 • Relationer
 • Självförverkligande
 • Självkänsla
 • Social samhörighet
 • Säkerhet

Per belyser inte bara problemet utan har även flera lösningar bland annat den inkluderande pandan. Det är en modell som han har tagit fram för att illustrera och kartlägga alla människor som påverkas av din lösning, även de som är utanför din målgrupp.

Om du inte har något att läsa i sommar så tycker jag att du ska ta den här lilla handboken och lära dig lite mer om digital omtanke.

Trevlig sommarläsning! 🙂

Karin
@karinkomet
LinkedIn
karin.mt.eriksson@gmail.com