Trist att Schibsted lämnar KIA Index

Nyheten att Schibsted hoppar av Sveriges Annonsörers mätning KIA Index slår väl inte ner som någon bomb direkt. Man har tidigare i flera omgångar klargjort att man är missnöjd med metodiken i mätningarna. Samtidigt som jag helt håller med om att mätmetodik kan utvecklas, tycker jag det är tråkigt att Schibsted lämnar KIA Index.

metric-cm

Att det är svårt att komma fram till perfekta mätningar har många diskussioner i mätkommittén på KIA illustrerat. Har måttet ”Unika webbläsare” någon relevants? Mäter man bäst mobila besökare med IMEI eller med cookies? Är mängden personer som ser reklamvideo eller mängden som ser redaktionell video mest relevant? Var går gränsen mellan en mobilbesökare och en icke-mobil. I alla frågor har det funnits goda argument från olika håll, och lösningen har alltid blivit en kompromiss.

Men kompromisser till trots; I den blindes rike är den enögde konung. I en era av osäkerhet kring mätningar, valutor och jämförbarhet mellan plattformar har KIA varit ett ställe där man vet att en objektiv part granskat och jämfört data enligt en tydligt satt valuta. Det har också varit ett första ställe för mindre oberoende annonsörer, som kanske inte har en mediebyrå eller har givit sig in i det programmatiska, att börja nysta i det här med alternativen kring digital annonsering.

KIA Index mätkommitté är också ett – i min mening- riktigt bra forum för diskussioner kring digital mätning, där seniora representanter för publicister, annonsörer och byråer vridit och vänt på mätproblematik. Vilka möjligheter har tekniken? Vad är viktigast, jämförbarhet eller exakthet? För vem är datan till, visar vi en valuta som matchar användarens syfte med att titta på listan.

Visst, det finns ett Orvesto Internet, ett Ocast, ett ComScore. Men eftersom vi inte har hittat den heliga graalen av en mätmetodik och ett granskningsorgan som kan övervaka helheten, tycker jag det är bättre ju fler medier som mäts på alla ställen. På det sättet har annonsören bäst möjlighet att skapa sig en bild av helheten. Och därför tycker jag det är riktigt tråkigt att Schibsted lämnar KIA.