Dela sidan:

Tre växande problem för Snapchat

 

Screen Shot 2017-04-10 at 09.44.14

I mars börsintroducerades Snap Inc, bolaget bakom snapchat. Sedan dess har börskursen varit minst sagt skakig.I grunden är börskursen en spegling av de två viktigaste faktorerna för framtiden; Hur många användare har Snapchat, och hur bra är de att kapitalisera på dessa användare.

snapchat-instagram-growth nils andersson wimby

Över de senaste kvartalen ser man att tillväxttakten för Snapchat mattats av något. Många kopplar denna utvecklingen till att Instagram lanserade Stories i Q3 2016, men i grunden är detta som jag ser det bara ett av hoten mot Snapchat. Det finns huvudsakligen 3:

 

1. De stora elefanterna dansar

Under den här kategorin kommer Instagram stories in, men även Facebooks uppdateringar Facebook Stories (eller Händelser på svenska) och Facebook Direct, samt Skype-varianten Vibers nya ”Secret Chat

Screen Shot 2017-04-10 at 12.09.17

Man skulle kunna säga att populariteten för ett socialt närverk beror på en kombination av två viktiga faktorer; Fräsig funktionalitet, och att mina vänner (eller åtminstone roliga människor) finns där. Genom att mer och mer av Snapchats funktionalitet kopieras tappar de uniktitet, och eftersom Insta och Facebook har fler användare är oddsen bättre för att det finns bra människor att interagera med.

 

2. Nischaktörer blir fler och fler

Snow

I andra änden av skalan är de som inte har jätteräckvidd, men kanske är mer specialiserade än snapchat för en viss målgrupp. Här finns lokal relevans som ett argument, exempevlis Snow i Sydkorea, som började med att bygga sig starka lokalt men nu börjar spridas över världen. Även Facebooks försök med Lifestage, en app exklusivt för tonåringar,  faller under denna kategori.

 

3. Hårdvaruleveantörerna

Screen Shot 2017-04-10 at 13.49.17

Som nämnt under första punkten kan man se sociala appar i två delar; Vilka är personerna inom det sociala nätverket, och vilken teknik finns i appen (filter, interaktivitet mm). Men just tekniken behöver ju inte ndvändigtvis ligga i det sociala nätverket. Här kommer nu hårdvaruleverantörerna in på banan. Apple har släppt Clips, en videoredigerings-app som egentligen innehåller det mesta av den funktionalitet som Snapchat erbjuder. Filter, färger, emojis, loopar – allt kan du skapa i din iPhone, och sedan dela via det närverk du gillar. Detta konkurrerar naturligtvis med den lojalitet som Snapchat bygger. Vill jag jobba med festliga filter, men orkar inte skapa samma post både i Snapchat och Insta, då är det potentiellt enklare att skapa allt i Clips och sen dela den över flera kanaler. (Även nya Samsung S8 är inne på samma sak).

 

Sammanfattningsvis finns det flera utmaningar för Snapchat framöver, och för att nå framgång behöver de utnyttja sina nya intäkter för börsintroduktionen för att vidare utveckla ett par saker;

  • Fortsätta utveckla produkten – se till att UX ovh funktionalitet fortsätter att ligga i framkant, fortsätta ligga före FB och Insta
  • Hitta en plats i medielandskapet – dels få till en mer etablerad annonsförsäljning och mätbarhet för att säkra intäkterna, men också bli ännu starkare på kopplingar till evenemang och andra mediekanaler, som exempelvis Twitter varit så starka på.
  • Balansera målgruppen – Snapchat måste växa sin bas ordentligt, men samtidigt vara försiktiga med att inte tappa sin identitet. Man har särskilt sig lite från FB och Insta genom att vara lite ungre och mer rebelliska, om far- och morföräldrarna hittar till Snap för att kolla vad barnbarnen håller på med (likt de gjort med FB och Insta) riskerar man att tappa mycket av det som särskiljer Snapchat.

2017 kommer bli ett mycket intressant år för Snapchat, där hotet från andra sociala medier men också från Apple kommer bli intressant att följa.

 

(Angående teknikleverantörer vs medier är det mycket intressant diskussion, läs gärna mer om den här)