Dela sidan:

Minimal Viable Product – vad är det?

Det finns många idéer. Det är ofta inte ett problem. Nej, problem är alla de idéer som blir av men som inte borde bli av. Inte nödvändigtvis för att de är dåliga idéer, utan snarare pga att de aldrig testats. Steget från idé till verklighet är för kort.

Men vänta nu! Det är ju vad vi vill åt. Vi vill ha en snabb organsationen som kan respondera mot marknaden blixtsnabbt.

Ja, det vill vi såklart. Vägen dit är däremot inte att springa blint framåt och implementera varje idé som dyker upp. Nej, vägen dit är genom att testa idéerna, för att på så vis undvika de dåliga idéerna och skruva till de bra idéerna så de blir ännu bättre. Vi ska därför arbete med något som kallas MVP.

Minimal Viable Product, som förkortningen står för, myntades av Eris Reis och har trendat sedan 2013 är ett bra steg i alla kreativa processer. MVP kan definieras som den version av en ny produkt som ger tillbaka den maximala mängden validerade lärande om dina kunder med minsta möjliga ansträngning. Det handlar om att samla in så mycket information från marknaden på ett så effektivt sätt som möjligt.

Låter det krångligt?

Förenklat handlar det om att testa idéer. Att skala ner en idé till dess absoluta essens. Skala bort allt som inte behöver vara på plats. Det som då finns kvar blir en ”naken version” av vår idé, vår MVP. Denna MVP, i alla dess enkelhet, presenterar vi sedan för tilltänkta kunder. Vi låter kunderna ger oss feedback, kommentarer, spontana reaktioner och nya infallsvinklar. All denna information vi får tillbaka från kunderna låter vi ligga som beslutsunderlag för vidare arbete. Dvs vi låter våra kunder vara med att forma, och förfina, vår idé. Vi låter alltså kundens behov styra inriktningen och utformningen av idén. Målet är att ha en idé som vi på förhand har bevis för att kunder uppskattar och som kommer mottas positivt vid lansering.