Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag10.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Vi måste prata

Samhället förändras och strukturer håller på att luckras upp. Homogena organisationer och företag som saknar perspektiv missar vissa målgrupper. ThirdChapter är en datadriven interkulturell…kommunikationsbyrå. Brandon Sekitto, Sissi Rizko, Sandro Frennesson och gäster kommer att blogga med byråns ledord ”Prata med. Inte om."


Publicerad 27 Augusti 2019

Ortens civilsamhälle – underdogen vi behöver ta på allvar

Många aktörer har en utmaning i att nå Orten och särskilt de förorter med hög andel personer med utrikes bakgrund. De behöver nå ut i olika syften som till exempel samhällsservice, demokratifrågor, kommersiell etablering eller kompetensförsörjning. Men hur sjutton gör man?

Vi lever i segregerade silos och kontaktvägarna mellan olika samhällsgrupper upplevs som smala och dåligt upplysta. En resa på 15 minuter kan ta dig till en stadsdel som känns helt främmande från din egen vardag. Och du känner inte en själ. Både ekonomi och makt är koncentrerad till vissa typer av stadsdelar och bostadsområden. Kopplingarna till andra delar av samhället än de egna är för somliga helt obefintliga. Jag erfar dock att många som både har makt och resurser vill skapa kontakt, bidra till en positiv förändring och få nya insikter, men har svårt att veta var en ska börja.
Till exempel den tävlingsseglande VD:n, hur ska hen få en första bra kontakt med orten, och var börja? Om det är politikern – hur ska den kunna ta reda på vad som egentligen puttrar och är viktiga frågor när så många röster är ohörda? Och om det är en myndighet som t ex Valmyndigheten – hur ska den säkra att deras valinformation har blivit förstådd av alla medborgare?

En av nycklarna är ortens civilsamhälle och att lyssna till och skapa samarbeten med människorna bakom lokalföreningarna. Exempelvis med de nattvandrande mammorna, idrottsföreningarna samt tech och start-up-hubbarna. För att lyckas och inte undergräva förtroendet kring den egna organisationen eller varumärket, krävs långsiktighet, ett genuint engagemang och förmåga att lyssna.

Lokalföreningar drivs av specifika engagemang och möter befintliga behov. De har både aktuella kontaktnät och insikter om vilka frågor som är viktiga, behov och trender. De är avgörande för en hållbar utveckling både för näringsliv och demokrati. I samarbeten mellan civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor kan insikter växa, testas och ge nytta för både interna och externa satsningar och personalgrupper och tjänster kan utvecklas. Kommunikations- och innovationsinsatser kan skärpas och bli bättre.

Jag hörde på radion att SSU har 140 miljoner i aktiekapital, som bygger på bland annat lottförsäljning och kapital som vuxit över tid. Det här är långt från verklighetenför ortens lokalföreningar.

Lokalorganisationer och ideellt engagemang har i sin natur (i alla fall initialt) knappa ekonomiska resurser då de startar med ett engagemang där insatsen är tid och inte ekonomiskt kapital. Jag tror också att ortens organisationer har ett svagare kulturellt och socialt kapital kopplat till rätt nätverk och språk för att få tillgång till befintliga resurser. De verkar även i en större samhällelig kontext där personer med utrikes bakgrund diskrimineras i många olika sammanhang.

Ett viktigt starttips om du vill satsa på ett samarbete  med en lokalorganisation är; gör inte tankevurpan att en organisation som är resurssvag inte är nyttig eller kan tillföra stort värde till din organisation. Inte heller att den satsning som ni gör mot en resurssvag målgrupp inte kräver lika mycket resurser som för ett resursstarkt segment. Underskatta inte personerna som driver de lokala organisationerna. Loppet är inte rättvist.

Ett samarbete är inte perfektion – det är utveckling. Se samarbeten som en lärande resa.
Företag och organisationer behöver ta av sig korrekturglasögonen om man får en utsträckt hand. Alla har inte samma förutsättningar för marknadsföring, snygga presentationer eller att avkoda en sponsoransökan.
Alla har inte ens rätt namn för att gå igenom det finmaskiga filter vi tar snabba beslut med hjälp av. Näringsliv, organisationer och offentlig sektor behöver titta på nytta och potentiellt och förebyggande värde som lokalföreningen skapar över tid. Den som tar beslut behöver rannsaka sig själv (yes – ingen är fri från fördomar), läsa eller lyssna en gång till. Vi missar värdefulla möjligheter om vi inte tänker efter och det är i det osäkra utrymmet som förändringen sker.

Fler tips till aktörer och företag som vill samarbeta med lokalorganisationer:

 • Ett samarbete är inte perfektion – det är utveckling. Ta av dig korrekturglasögonen om du får en utsträckt hand.
 • Om inte ni själva har nätverket eller möjlighet till research kring vilka lokalföreningar ni kan samarbete med, ta hjälp av en aktör med kompetens och erfarenhet att hjälpa er.
 • Var varsamma med varandras tid.
  Lokalorganisationens resurser är knappa och likt mindre bolag verkar den bäst inom sin kärnidé och verksamhet. Välj partner och aktiviteter omsorgsfullt där organisationen kan fortsätta verka i sin kärna och använda sina resurser till rätt saker.
 • Fokusera på att ge i ett samarbete, samarbeten är liksom våra vänskapsrelationer inte alltid direkt transaktionella.
 • Hitta gemensamma utgångspunkter och samsyn som ni kan arbeta utifrån och som förstärker båda parters syften.
 • Hitta projekt där båda parter kan få konkreta benefits och skapa tydliga målsättningar.
 • Tänk långsiktigt. Det finns en stor projekt-trötthet i orten. Otaliga aktörer har kommit och gått och skapat tillfälliga insatser och projekt. För er trovärdighet och goda relation krävs ett långsiktigt tänk hur ett samarbete kan verka över tid. Har ni uthålligheten?
 • Fundera på hur ni kan bidra till att förbättra föreningens ekonomiska förutsättningar. Föreningar har ofta kortsiktiga behov att täcka till ytterst elementära saker som teknik, SL-biljetter, lokaler, kaffe, hemsida och marknadsföring. Vi vet alla att funkar datorn hyfsat bra är det enklare att göra ett bra jobb. I ett långsiktigt perspektiv finns det såklart många andra fördelar med en starkare ekonomi såsom större oberoende av bidragsregler, kontinuitet i verksamheten, att kunna göra gott för flera och hållbarhet för personal och rimlig arbetsbörda. Listan kan göras lång!
 • Gör en analys och omvärldskoll på organisationen så att ni ser att den över tid matchar era värderingar.

Om författaren till inlägget:
Lovisa Roupe är
verksam som kommunikationsstrateg. Hon grundade Feather 2014 och idag är hon engagerad som byråns styrelseordförande.

 Feather Agency är en byrå specialiserad på att ge sina kunder en större förståelse för de målgrupper de vill nå. Ni kommer kunna följa vad som pågår i huvudet på personerna bakom byrån –  Brandon, Sissi, Brian och Lovisa och läsa deras reflektioner över sin samtid i kommunikationsbranschen här på Resumé framöver. 

 

Dela blogginlägget:

Mer från Vi måste prata

Till bloggen >

Vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt hur vi skapar budskap som når alla

I kritiska lägen är det extra kritiskt att skapa budskap som når alla och är formad utifrån olika levnadsförhållanden så de landar i rätt kontext. Nu, mer än någonsin, behöver vi...

7 April 2020

Den mest segregerade tiden på året

Jag konstaterar efter senaste tidens läsning om tillsättning av jurymedlemmar för Årets byrå, Guldägget m fl tävlingar, samt vilka som närvarar på dessa prisutdelningar, att det som gör starkast intryck...

24 Februari 2020

Kära kollega, låt oss fortsätta prata under 2020!

Majoriteten reklamare och kommunikatörer är vita. Detta är fakta. Men jag upplever att vad många inte vet eller inte vill veta är att deras perspektiv påverkar deras arbete. Jag vill...

12 Januari 2020