Dela sidan:

Inkludering – den hållbara tillväxtens moder

Jag pratar om vad inkludering och mångfald innebär och mitt emot mig sitter en person från en ledningsgrupp på stort bolag som menar att företaget ger en massa pengar till välgörenhet som jobbar med sådant. Vi fortsätter diskussionen med att jag förklarar hur ett sånt arbete ser ut i bolag som den hen sitter på och personen har bråttom därifrån. Hen tar notan. ”Bolag som jobbar med inkludering och mångfald har i snitt en 35 procentig högre tillväxt än bolag i samma bransch som inte gör det”, säger jag i förbifarten. Vi sätter oss ner igen. 

Närhetsprincipen är inte ett främmande uttryck för oss inom kommunikation men används oftast ur geografiskt perspektiv. Ett annat och väldigt viktigt sådant är sett ur hur mycket det rör eller berör individens intressen. I diskussionen ovan var närhetsprincipen ett faktum.

Jag fascineras fortfarande av att så (relativt) få chefer inser vidden av lyckat inkluderingsarbete men jag ser samtidig många möjligheter till förändring. Det handlar inte om illvilja utan snarare om ovetskap och/eller prioritering kring ämnet. Det är någonting jag tror och vill tro. Oavsett är det viktigt för oss på The Social Few att alla förstår att inkluderingsarbete inte likställt med välgörenhet, det handlar snarare om överlevnad. Och för att avdramatisera lite: om hållbar tillväxt.

Hur?

”inkluderingsarbete inte likställt med välgörenhet, det handlar snarare om överlevnad.”

 

Företag behöver kunna attrahera ny talang för att växa

År 2020 kommer var fjärde person i ”väst” (ännu fler i andra delar av världen) kommer tillhöra generation Z. Det är även den generation som är minst tolerant för icke-transparenta organisationer som inte jobbar med inkludering. Eller företag som säger sig jobba med det men sett ur organisation inte riktigt levererar på den frågan. Vill man som bolag växa även efter 2020 så är det dags att rannsaka sig själv.

Visste du att om var fjärde jobbsökande (eller färre) är en kvinna är så är chansen att en kvinna får jobbet lika med noll procent? Ett sätt att komma över det är att ha anonyma ansökningsförfaranden. Börja med att se över era rekryteringspolicys och -processer. Gärna igår.

 

Företag behöver bredda sin målgrupp 

Var tredje person i vårt fantastiska land har minst en förälder som är född i ett annat land än i Sverige. 13-18 procent av befolkningen har någon form av funktionsvariation och ca. 10 procent använder någon form av hjälpmedel.  Frågan: hur jobbar ni med inkluderande kommunikation? – har aldrig varit så relevant som nu. Vill företag växa så är inte minst kommunikation avgörande i frågan. Hur många och vilka vill du nå egentligen? Och motsvarar det den andel du når idag? Vidga dina vyer och väx. Sverige består inte av en homogen grupp.

______________________________________________________________

Sidospår:

Därför har vi tagit fram Zena, vår popup-byrå som jobbar med att ta fram normkreativa och inkluderande kampanjer för bolag, organisationer, stiftelser m.fl. som jobbar med just inkludering, har uppnått fantastiska resultat i sitt arbete men som inte har ekonomin att gå till en etablerad byrå. Vi vet också om att vår bransch är full av kollegor som är intresserade av att lära sig mer om inkluderande kommunikation och hur en i praktiken implementerar detta i kampanjer. Tänk kampanjer som inte objektifierar, ratificerar osv och som leder till mer sälj.

Intresserad av att bli en i teamet omgång 1? Kika här! Psst! Det är ett sidoprojekt och inte ett heltidsjobb. Den ska berika både dig och din arbetsplats/skola och inte ta dig från dina commitments på dagtid.

______________________________________________________________

Företag behöver innovation för att växa

Det är aldrig kul med med meningar som börjar med ”Studier visar att…” men här kommer det mitt i en mening: Studier visar att bolag som jobbar med mångfald – i just detta fall sett ur kulturell och etniskt perspektiv bland sina ledare också utvecklar fler nya produkter än bolag med homogen grupp som ledare.

Företag med fler kvinnor än män är även snabbare på att ta fram mer avancerade och innovativa produkter till marknaden inom loppet om två år än på bolag med fler män än kvinnor. Intressant kuriosa, tänker jag. Framförallt när vi har Albright-rapporter som ämnar att vi har fler antal Johan(s) på VD-poster på börsnoterade bolag än kvinnor.

Vi på The Social Few får ibland frågan varför vi väljer att jobba med inkludering sett ur bolagsperspektiv. Jo, studier visar…