Dela sidan:

Case: Att skapa inkluderande kommunikation för att locka tjejer och icke-binära att testa på kodning

Tech och IT-branschen är i stort behov av arbetskraft och kompetens. Det är en växande framtidsbransch som på många sätt är med och påverkar hur hela vår framtid kommer se ut. Samtidigt dras branschen med ett gigantiskt mångfalds- och jämställdhetsproblem.

Ingen kan göra allting men alla kan göra något. Jag driver en teknikblogg för personer som inte nödvändigtvis ser sig som intresserade av teknik. Där försöker jag skifta perspektiven och bredda bilden av vad tech är och vem som kan ägna sig åt det.

I förra veckan genomförde jag tillsammans med ABF och företaget Ninetech ytterligare en satsning för att försöka krossa stereotyper tidigt: kodlägret Tech Gäris! Ett tredagars läger på dagtid med grunderna i webbdesign: HTML, CSS och jQuery.

Målgruppen för lägret var tjejer, transpersoner och icke-binära i åldrarna 13-19 år i Örebro. Tanken var också att försöka locka personer som aldrig testat kodning innan. Marknadsföringen gjordes av mig genom sociala medier samt genom affischer som sattes upp på skolor och fritidsgårdar.

Så hur skapar man en inkluderande kommunikation för att nå ut till den här gruppen? Jag tänkte dela med mig av de val jag gjorde och hur jag resonerade, samt hur det gick.

Ordval och språk: varför gäris?

Det första kommunikativa valet skedde för själva namnet på lägret: Tech gäris. Jag valde ordet tech för att jag ville ha ett namn som kan etableras över tid och användas för en rad olika ämnen: youtube-läger, foto, programmering, maker-läger.

”Tech” är också ett ganska öppet ord i jämförelse med ”kod” som kan ge konnotationer om något krångligt och svårt som man inte kan.

Därefter valde jag det mer inkluderande ordet ”gäris”. Ett slangord med betydelsen ”tjej” som genom nätverket Street gäris kommit att få en betydelse som inkluderar även icke-binära och transpersoner

Vi fick en del feedback om att vissa vuxna tyckte ordet ”gäris” gjorde målgruppen otydligt. Vissa uppfattade som att det enbart vände sig till transpersoner och icke-binära. Jag resonerade istället så att det finns en poäng att använda ett nytt och lite mer otydligt ord.

Ordet ”tjej” har väldigt tydliga konnotationer och stereotypa bilder kopplade till sig. Vi har många tankar kring vem som är tjej och det finns många som inte känner sig hemma i det ordet. ”Gäris” är ett nyare ord som inte bär på lika starka kopplingar – vilket också möjliggör för fler att känna sig välkomna under det paraplyet.

Kanalval och visuell identitet

Gällande kanaler för kommunikationen så riktade jag in mig på Facebook och LinkedIn för att nå personer i mitt eget nätverk i Örebro. Där var tanken att nå lärare och föräldrar, för att dessa i sin tur skulle peppa sina barn att gå på lägret.

För att nå ut till ungdomarna själva fokuserade vi på affischer på skolor och fritidsgårdar samt Instagram och Instagram Stories. Instagram är en plattform som lockar merparten av tonåringar och särskilt tjejer (enligt statistik från Svenskarna och internet, andra kön en tjej har ej använts i mätningen).

Gällande det visuella uttrycket ville jag gå bort från stereotyper kring både tjejer och tech. Jag valde att använda färgen mörkgrön/mörk turkos. För att kommunicera en mer kreativ bild av tech och kodning hade jag en bakgrund med sax, pennor och kamera. Typsnittet för ”loggan” är ett brush lettering-typsnitt, vilket bryter konventionerna kring hur ”tech” kommuniceras (ofta raka, moderna typsnitt).

Jag har själv kommit in på tech-spåret genom mitt intresse för design och just gällande kodning så är det många gäris som lockas in på den banan genom webbdesign och andra kreativa uttryck. En vilja att skapa något. Så det fokuserade jag mycket på i kommunikationen.

Utöver detta använde jag även emojis för att uttrycka lekfullhet och skapa en association till den tech som många unga använder dagligen: chattappar och sociala medier.

Resultatet

Merparten av deltagarna på lägret var tjejer men vi lockade även personer som identifierar sig utanför den ramen. Den stora majoriteten av deltagarna hade aldrig testat kod tidigare.

De flesta hade hört talas om lägret genom sina föräldrar. Mina inlägg på Facebook och LinkedIn fick tack vare mitt nätverk stor spridning. Någon hade sett en affisch och anmält sig eftersom de var intresserade av just webbdesign.

Flera av deltagarna sa att de tyckte kodningen var lättare än de hade trott. Alla var väldigt kreativa med sina idéer för sina sidor och skapade helt unika webbsidor om egna intressen och ämnen. Det var kreativiteten som drev dem vidare i arbetet: ”Jag vill ha så här”, ”Hur gör man det här?”.

Atmosfären i gruppen var väldigt inkluderande och vänlig. Inga frågor eller diskussioner uppkom kring identitet eller kön. För deltagarna verkade det hela väldigt självklart.

Tack vare sponsring var lägret kostnadsfritt och det fanns datorer att låna. Det gjorde att ekonomisk situation inte behövde vara ett hinder för deltagarna

De område där mångfaldsarbetet för Tech gäris behöver utvecklas ytterligare är att locka ännu fler gäris med annan etnisk bakgrund en svensk.

The Social Few samarbetar med Women in Tech

Den 8 mars går den stora Women in Tech-konferensen av stapeln där platserna fullbokades på knappa 2 minuter.

Women in Tech samarbetar med oss på The Social Few genom att tillsammans med oss skicka ut en enkät till samtliga medlemmar med frågor om jämställdhet och mångfald i IT-branschen. Det blir en temperaturmätare på hur läget är just nu. Svaren kan också användas för att komma på nya lösningar framåt kring hur vi kan skapa en mer inkluderande IT-bransch.

/ Elin Häggberg, Innehållsstrateg på The Social Few

____________________________________________________________

Zena är en interdisciplinär pop-up-byrå som under tremånaders sprintar arbetar i skräddarsydda team med medlemmar både inom och utanför marknadsförings- och kommunikationsbranschen. Vi arbetar med normkreativ kommunikation och våra uppdragsgivare arbetar med inkludering.

The Social Few är nätverket som vet att lyckat inkluderingsarbete på företag också leder till en ökad tillväxt och lönsamhet.