Dela sidan:

Under Almedalsveckan arrangerar Resumé, Dagens Media och Medievärlden en stor mängd seminarier under måndag till torsdag.

Måndag 1 juli

Måndag 1 juli kl 8:15-8:45
Morgonsvepet LIVE: Dagens spaning inom media och kommunikation
Vilka är de mest intressanta seminarierna, de hetaste debatterna och dagens viktigaste händelser inom media och kommunikation?
Varje morgon samlas vi på en frukost för att köra Morgonsvepet LIVE och sätta dagens agenda. Vi diskuterar kommunikation och medier, varje morgon intervjuas en aktuell gäst och Netigate kör en spaning. Begränsat antal platser.
Arrangör: Resumé/Dagens Media/Medievärlden, Netigate

Program Almedalen >>

Måndag 1 juli kl 09:00-09:45
Är tv-sport en demokratisk rättighet?
Sändningsrättigheterna till vinteridrotter är den senaste i raden av rättigheter som har köpts upp av kommersiell aktör och flyttas från public service. Beloppen är svindlande. Hur påverkas tittarna, förbunden, mediebolagen och samhället av den här utvecklingen? Behöver rättighetsmarknaden regleras?
Arrangör: Dagens Media
Program Almedalen >>

Måndag 1 juli  kl 10:00-10:30
Heta Stolen
Vi kör ett samtal där vi bjuder in spännande personer som debatterar och diskuterar en aktuell samhällsfråga som berör kommunikationsbranschen. Det kommer vara olika teman under veckan, håll utkik på resume.se/almedalen för uppdaterat program.
Arrangör: Resumé/Dagens Media/Medievärlden

Måndag 1 juli kl 11:00-11:45
Smygreklamen exploderar i sociala medier - men vem bär ansvaret?
Influencers och Youtubers riktar sig ofta till en yngre målgrupp så vad händer när dessa både blir reklamskapare och reklambärare? Nordicoms undersökning visar att 88% av barnen inte kan se när det är ett reklaminlägg så hur kan det förändras? Är reglerna för otydliga? Vem har ansvaret?
Arrangör: Resumé, RO
Program Almedalen >>

Måndag 1 juli kl 13:00-13:45
Hur finansieras morgondagens journalistik?
I en digitaliserad värld måste medierna se över sina affärsmodeller. Hur ska medierna kunna ta betalt digitalt? Hur ser betalningsviljan ut i dag? Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med de olika modeller medierna använder i dag? Och hur kommer det påverka journalistiken?
Arrangör: Medievärlden
Program Almedalen >>

Måndag 1 juli kl 14:00-14:45
Hoten mot den lokala journalistiken
Dagens lokaltidningar konkurrerar om annonspengar med sociala nätverk, agerar på en marknad där skattereglerna snedvrider konkurrensen till de globala plattformarnas fördel och public service planerar att öka resurserna lokalt. Hur kan lokaltidningens förutsättningar stärkas och därmed stärka vår demokrati. Hur ser lokaljournalistikens framtid ut? Vad händer när den svenska mediekartan ritas om?
Arrangör: Dagens Media, TU – Medier i Sverige
Program Almedalen >>

Måndag 1 juli kl 15:00-15:45
Hat, hot och våld utan gränser – så skräms journalister till tystnad
Antalet länder där journalister kan arbeta i säkerhet blir allt färre, auktoritära regimer världen över stramar åt sitt grepp om media. Hur påverkas journalisterna av det allt hårdare klimatet? Och vad innebär det för de demokratiska processerna runtom i världen?
Arrangör: Reportrar utan gränser, Arkitektkopia, Resumé
Program Almedalen >>

Måndag 1 juli kl 16:30
Slutet mingel med inbjudningslista, begränsat antal platser.
Arrangör: Resumé tillsammans med Meltwater

Tisdag 2 juli

Tisdag 2 juli kl 8:15-8:45
Morgonsvepet LIVE: Dagens spaning inom media och kommunikation
Vilka är de mest intressanta seminarierna, de hetaste debatterna och dagens viktigaste händelser inom media och kommunikation? 
Varje morgon samlas vi på en frukost för att köra Morgonsvepet LIVE och sätta dagens agenda. Vi diskuterar kommunikation och medier, varje morgon intervjuas en aktuell gäst och Netigate kör en spaning. Begränsat antal platser.
Arrangör: Resumé/Dagens Media/Medievärlden, Netigate
Program Almedalen >>

Tisdag 2 juli kl 09:00-09:45
Vem tar ansvar för spelbolagens marknadsföring?
Sedan omregleringen vi årsskiftet visar nu mätningar att spelreklamen bara ökat. Vilken roll och ansvar har de olika aktörerna? Är det innehållet eller mängden av spelreklam som är problemet? Vad är egentligen måttfullhet och räcker det eller måste man skärpa lagstiftningen?
Arrangör: Resumé, RO, SPER
Program Almedalen >>

Tisdag 2 juli kl 10:00-10:30
Heta Stolen
Vi kör ett samtal där vi bjuder in spännande personer som debatterar och diskuterar en aktuell samhällsfråga som berör kommunikationsbranschen.
Det kommer vara olika teman under veckan, håll utkik på resume.se/almedalen för uppdaterat program.
Arrangör: Resumé/Dagens Media/Medievärlden

Tisdag 2 juli kl 11:00-11:45
Hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö i kommunikationsbranschen?
En rapport från DIK visar att sju av tio i byråbranschen jobbar trots att de är sjuka, hälften jobbar mer än de får betalt för och bara två av tio har kollektivavtal. #sistabriefen pekade på utbredda problem med sexism och trakasserier, och branschen har stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsmiljön i kommunikations- och byråbranschen behöver med andra ord bli bättre.
Arbetsgivare har mycket att vinna på bättre arbetsmiljö – personalen stannar längre, är mindre sjuka, presterar bättre och är mer kreativa. Ett bättre arbetsklimat är lönsamt. Men varför ser det då ut som det gör? Och hur kan byråerna jobba för bättre villkor och hållbar arbetsmiljö?
Arrangör: Resumé, DIK
Program Almedalen >>

Tisdagen 2 juli kl 13:00-13:45
Tar nätjättarna sitt ansvar?
Nätjättarna påverkar samhället, mediemarknaden och demokratin på nästan varje tänkbart plan. Samtalsklimatet inför allmänna val, påverkan från främmande makt, mediernas affärsmodeller, varumärkessäkerhet och våra medievanor. Allt påverkas av relationen till it-jättarna.
Arrangör: Dagens Media, TU – Medier i Sverige
Program Almedalen >>

Tisdag 2 juli kl 14:00-14:45
TV i en ny tid – håller branschen på att tappa greppet om tittarna?
Konsumtionen av onlinevideo ökar kraftigt samtidigt som tittandet på ”vanlig” linjär-tv minskar. Hur påverkas tv-utbudet, annonseringen, marknadens aktörer och demokratin av den snabba beteendeförändringen? Vem blir vinnare och förlorare i framtidens tv-landskap?
Arrangör: Dagens Media
Program Almedalen >>

Tisdag 2 juli 15.00-15.45
Vaska inte talang - lönsam och hållbar tillväxt
Vilken kompetens kommer leda tillväxten om fem år? Och vad gör de idag? Svenska företag behöver förändra sin syn på kompetensförsörjning, från kostnad till investering. Paneldiskussion och framtidsspaningar med fokus på hur man löser framtidens kompetensbrist.
Arrangör: Wise Professionals & KIMM, Resumé
Program Almedalen >>

Tisdag 2 juli kl 16:30-17:30
Slutet mingel med inbjudningslista, begränsat antal platser.
Arrangör: Resumé tillsammans med DIK och Regi 

Onsdag 3 juli

Onsdag 3 juli kl 8:15-8:45
Morgonsvepet LIVE: Dagens spaning inom media och kommunikation
Vilka är de mest intressanta seminarierna, de hetaste debatterna och dagens viktigaste händelser inom media och kommunikation? 
Varje morgon samlas vi på en frukost för att köra Morgonsvepet LIVE och sätta dagens agenda. Vi diskuterar kommunikation och medier, varje morgon intervjuas en aktuell gäst och Netigate kör en spaning. Begränsat antal platser.
Arrangör: Resumé/Dagens Media/Medievärlden, Netigate
Program Almedalen >>

Onsdag 3 juli kl 09:00-09:45
Vem drar högsta vinsten på den omreglerade spelmarknaden?
Nya regler kring marknadsföring av spel på den svenska marknaden fick spelaktörerna att trycka på gasen i sin marknadsföring. Resultatet blev att vi översköljts av hetsig spelreklam vilket fått regeringen att hota med reklamförbud. Är medierna de stora vinnarna på den nya spelmarknaden? Vilket ansvar har medierna när det gäller att bidra till att skapa en måttfull spelmarknad?
Arrangör: Dagens Media
Program Almedalen >>

Onsdag 3 juli kl 10:00-10:45
Vilka mekanismer ligger bakom ett mediedrev?
Vilka blir föremål för drev? Vad finns det för faror med mediedrev? Var går gränsen mellan vanlig journalistisk rapportering och ett ensidigt drev? Är PO:s tre månaders preskriptionsregel rimlig när drevet går?
Arrangör: Medievärlden
Program Almedalen >>

Onsdag 3 juli kl 11:00-11:45
Kris, mediedrev och troll – så navigerar du i kris 2019
Krishanteringen följer inte längre skolboken. Hur ska företag hantera risker, kriser och konflikter i det nya medialandskapet och hantera den växande skaran troll? Kan man bygga förtroende i en kris? Hur rustar man och leder organisationen i kris?
Arrangör: Resumé, Danske Bank
Program Almedalen >>

Onsdag 3 juli kl 12:00-12:45 

Vilka är det som hatar på nätet? Ny studie från FOI
Många avstår i dag från att uttrycka sin mening offentligt i rädsla för att utsättas för hot och hat. Dessa hot riskerar att utarma det demokratiska samtalet. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har undersökt vilka det är som hatar, hotar och trakasserar journalister och opinionsbildare på internet.
Arrangör: Dagens Media, TU – Medier i Sverige
Program Almedalen >>

Onsdag 3 juli kl 13:00–13:45
Ledig tid

Onsdag 3 juli kl 14:00–14:45
Ledig tid

Onsdag 3 juli kl 15:00–15:45
Hållbar kommunikation – är samhällsansvar också affärsnytta?
I takt med att företag vill få en mer meningsfull roll i människors liv och bidra till en bättre värld ökar också möjligheterna att påverka och förändra. Lyssna till lyckade case där näringslivets har tagit ett tydligt samhällsansvar. Vad är bra och mindre bra exempel på hållbar kommunikation?
Arrangör: Resumé
Program Almedalen >>

Onsdag 3 juli kl 16:00–17:00
Vem tar ansvar för en hållbar värld?
FN:s globala hållbarhetsmål ska verka hållbar utveckling, så vilka är dessa mål och vad innebär de för den enskilda individen? Talkshowen The Good Show blandar högt och lågt och gör hållbarhet lite enklare och där experter, forskare, artister, influencers, politiker och näringsliv har ett samtal kring hållbar konsumtion.
I säsongsavslutningen för The Good Show är fokus på FN-mål 17. Hur ska vi klara den snabba samhällsomställning vi behöver göra för en hållbar värld. Hur ser de samarbeten ut som behöver ske, och vem tar ansvar för att de sker?
Arrangör: The Good Show, Carlsberg, Resumé, Dagens Media
Program Almedalen >>

Onsdag 3 juli kl 17:00–18:30
Carlsberg HållBAr AW
Slutet mingel med inbjudningslista, begränsat antal platser.
Arrangör: Resumé och Dagens Media tillsammans med Carlsberg

Torsdag 4 juli

Torsdag 4 juli kl 8:15-8:45
Morgonsvepet LIVE: Dagens spaning inom media och kommunikation
Vilka är de mest intressanta seminarierna, de hetaste debatterna och dagens viktigaste händelser inom media och kommunikation? 
Varje morgon samlas vi på en frukost för att köra Morgonsvepet LIVE och sätta dagens agenda. Vi diskuterar kommunikation och medier, varje morgon intervjuas en aktuell gäst och Netigate kör en spaning. Begränsat antal platser.
Arrangör: Resumé/Dagens Media/Medievärlden, Netigate
Program Almedalen >>

Torsdag 4 juli kl 09:00-09:45
AI och robotisering – hur automatiserade kan och vill vi bli?
Artificiell intelligens, ny teknologi, robotisering och digitalisering är den fjärde industriella revolutionen och fördelarna som förenklar våra liv är många men hur automatiserade kan och vill vi bli? Och vilka krav kommer det att ställa på företag, arbetsmarknaden och samhället i övrigt.
Arrangör: Resumé
Program Almedalen >>

Torsdag 4 juli kl 10:00-10:30
Heta Stolen
Vi kör ett samtal där vi bjuder in spännande personer som debatterar och diskuterar en aktuell samhällsfråga som berör kommunikationsbranschen.
Det kommer vara olika teman under veckan, håll utkik på resume.se/almedalen för uppdaterat program.
Arrangör: Resumé/Dagens Media/Medievärlden

Torsdag 4 juli kl 11:00-11:45
Ledig tid

 

• Resumé är Nordens största affärsmedia för alla som jobbar inom marknad, kommunikation, design och reklam.

• Dagens Media är varumärket för alla som arbetar kommersiellt med media – medieköpare, medierådgivare, mediestrateger, kommersiella chefer på mediehusen samt alla konsulter och företag inom adtech och martech.

• Medievärlden bevakar publicistiken och affärerna i den svenska mediebranschen och täcker frågor som mediepolitik, juridik och etik.

Information

  • Datum: 1 juli - 4 juli 2019
  • Ort: Almedalen, Visby


Tid: 1 juli - 4 juli 
Plats: Resumés Trädgård, Mellangatan 22. 
Målgrupp: Alla med intresse av att följa och delta i debatten inom kommunikation, medier och marknadsföring.
Pris: Resumés seminarier i Almedalen är öppna för alla och kostnadsfria.
Kontakt: Josefin Ekman, 0722 38 97 97, josefin.ekman@resume.se

Arrangörer

 

Partners: