Dela sidan:

Välkommen till en kunskapsdag om kommunikationsutmaningar i pensionsbranschen.

  • Vad gör bolagen när de skruvar om i sina affärsmodeller och behöver en starkare interaktion med kunderna?
  • Vilken roll spelar kommunikationen för att människor ska agera?
  • Vilka är framgångsfaktorerna i kommunikationen med pensionsspararna?

UR PROGRAMMET:

9.00 Moderator inleder dagen.

9.05 Pensionsmyndighetens ansvar för pensionsspararna
Förutom att myndigheten betalar ut pensioner, vilar ett tungt ansvar för att hjälpa pensionsspararna att förstå , förutse och kunna påverka sin pension. Visionen är: Vi gör pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet. Vad är nyckeln för att lyckas med detta? Vilka utmaningar är störst inför framtiden?
Sten Eriksson, kommunikationschef, Pensionsmyndigheten

9.35 Hitta rätt byråpartner — då inget är som tidigare
Marknadens förändringar, nya konsumentbeteenden, ny teknik och nya kanaler. Det är många faktorer som gör byråvalet mer komplext än någonsin. Gunilla Bergh, nordisk byråvalskonsult med lång erfarenhet, delar med sig av råd och insikter om hur en strukturerad och kvalitetssäkrad upphandling går till.
Gunilla Bergh, vd, Engage Marketing

10.00 Kaffepaus

10.30 Hur skapar man egna kommunikationskanaler?
Alla företag har egna nyhetsbrev idag. PR kan köpas via content media. Det finns en uppsjö av olika kanaler att kommunicera på men hur når man fram i bruset och skapar en riktig relation med sina läsare?
Ingmar Rentzhog, vd, Laika Consulting

11.00 Kommunicera genom att agera
Skandias stiftelse Idéer för livet initierar forskning och driver utveckling inom förebyggande insatser för att uppnå både social effekt och ekonomiska värde. Utgångspunkten är försäkringslogikens insikter om att förebyggande investeringar är mer lönsamt, både mänskligt och ekonomiskt, än reaktivt hantera problem. Hur bidrar forskning och utvecklingsarbete kopplat till försäkringssystemen även till affärsutveckling, shared value och opinionsbildning?
Lena Hök, Hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet

11.30 Pensionsbranschens utmaningar i en transformerad omvärld
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef, Collectum
Claes Hemberg, sparkekonom, Avanza Bank
Cecilia Rosendahl-Lavén, Chef Marknad & Kommunikation, AMF

12.00-13.00 Lunch

13.00 Vad kostar dina pensionsförsäkringar?
Konsumenter har svårt att ta till sig vad en procentsiffra i avgift innebär i praktiken. Pensionsförsäkringar är produkter med lång livscykel och där procentbaserade avgifter gör stor skillnad över tiden om hur mycket pension du får i slutändan. Konsumenternas Försäkringsbyrå har i verktyget JämförPris gett konsumenten en unik möjlighet att snabbt och relativt enkelt visa vad din pensionsförsäkring kostar från nu och tills den är slututbetald. Det har redan givit effekter av verktyget där även ”icke-aktiva” konsumenter gynnas, då en del aktörer justerat sina avgifter.
Stefan Thelénius, pensionsspecialist, Konsumenternas försäkringsbyrå

13.30 Ny digital uttagsplan som ger kundnytta
Planen ska göra det enklare för blivande pensionärer att planera sina pensionsuttag.
Marie Evander, utvecklingschef, Pensionsmyndigheten
Patrik Malmquist, utvecklingschef, Min Pension

14.10 Kaffepaus

14.30 Konsumentverket har granskat miljöpåståenden i reklam för sparande - vad är det som gäller?
Konsumenterna påverkas av marknadsföringen och att miljöargument får en allt större betydelse för många, när de ska fatta beslut.”Grön”, ”hållbar” och ”miljövänlig” är vanliga ord i marknadsföringen av bland annat fonder och pensionssparande. Men reglerna för vad företagen får påstå är ganska strikta. Konsumentverket reder ut begreppen.
Malin Fors, jurist , Konsumentverket

15.00 Digital kunddialog – vägen till en bättre kundupplevelse
Digitaliseringen öppnar nya möjligheter till personligt anpassad dialog med kunderna, men ställer också nya krav på IT och kommunikation. Hur skapar man förutsättningarna för att kommunicera på ett personligt och relevant sätt med hundratusentals individer via både digitala- och postala kanaler, och varför är det så viktigt? Vi får lyssna till flera lösningar för digital kunddialog mot försäkringsbranschen och erfarenheter från automatiseringen av kommunikationsprocesserna, hos en lång rad andra verksamheter.
Johan Junge, vd och grundare, Metaforce

15.30 Innovationslabb för framtidens pensionsprodukter och informationslösningar - Lanserar 31 april!
Många kunder ser pensioner som obegripliga, tråkiga och föga transparent. För att skapa en beredskap och ta initiativ i digitaliseringen, har Danica skapat ett innovationslabb för att utforma framtidens pensionsprodukter och informationslösningar. Labbet kommer ha ett trettiotal anställda med bakgrund i kreation, beteendevetenskap, kodning och liknande. Hur går lanseringen, vilka lärdomar är gjorda hittills och vad blir nästa steg?
Claes Carlson, vd, Danica Pension

16.00 Seminariet avslutas

Anmäl dig till eventet

Information

  • Datum: 20 april 2017

Anmäl dig till eventet

Tid: 20 april 2017, Kl. 09.00-16.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Information: Johanna Andersson 
johanna.andersson@bbm.bonnier.se
Pris: 2995 kr + moms.
Arrangörer: Pensioner & Förmåner, Risk & Försäkring och Resumé
Partner: Laika Consulting och Metaforce