Välkommen till en kunskapsdag om kommunikationsutmaningar i pensionsbranschen.

  • Vad gör bolagen när de skruvar om i sina affärsmodeller och behöver en starkare interaktion med kunderna?
  • Vilken roll spelar kommunikationen för att människor ska agera?
  • Vilka är framgångsfaktorerna i kommunikationen med pensionsspararna?

UR PROGRAMMET:

Hur skapar man egna kommunikationskanaler?
Ingmar Rentzhog, vd, Laika Consulting

Ny digital uttagsplan som ger kundnytta
Planen ska göra det enklare för blivande pensionärer att planera sina pensionsuttag.
Marie Evander, utvecklingschef, Pensionsmyndigheten 
Patrik Malmquist, utvecklingschef, Min Pension

Kommunicera genom att agera
Skandias stiftelse Idéer för livet initierar forskning och driver utveckling inom förebyggande insatser för att uppnå både social effekt och ekonomiska värde. Utgångspunkten är försäkringslogikens insikter om att förebyggande investeringar är mer lönsamt, både mänskligt och ekonomiskt, än reaktivt hantera problem. Hur bidrar forskning och utvecklingsarbete kopplat till försäkringssystemen även till affärsutveckling, shared value och opinionsbildning?
Lena Hök, Hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet

Hitta rätt byråpartner — då inget är som tidigare
Marknadens förändringar, nya konsumentbeteenden, ny teknik och nya kanaler. Det är många faktorer som gör byråvalet mer komplext än någonsin. Gunilla Bergh, nordisk byråvalskonsult med lång erfarenhet, delar med sig av råd och insikter om hur en strukturerad och kvalitetssäkrad upphandling går till.
Gunilla Bergh, vd, Engage Marketing

Pensionsmyndighetens ansvar för pensionsspararna. 
Förutom att myndigheten betalar ut pensioner, vilar ett tungt ansvar för att hjälpa pensionsspararna att förstå, förutse och kunna påverka sin pension. Visionen är: Vi gör pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet. Vad är nyckeln för att lyckas med detta? Vilka utmaningar är störst inför framtiden?
Sten Eriksson, kommunikationschef, Pensionsmyndigheten

Vad kostar dina pensionsförsäkringar?
Konsumenter har svårt att ta till sig vad en procentsiffra i avgift innebär i praktiken. Pensionsförsäkringar är produkter med lång livscykel och där procentbaserade avgifter gör stor skillnad över tiden om hur mycket pension du får i slutändan. Konsumenternas Försäkringsbyrå har i verktyget JämförPris gett konsumenten en unik möjlighet att snabbt och relativt enkelt visa vad din pensionsförsäkring kostar från nu och tills den är slututbetald. Det har redan givit effekter av verktyget där även ”icke-aktiva” konsumenter gynnas, då en del aktörer justerat sina avgifter.
Stefan Thelénius, pensionsspecialist, Konsumenternas försäkringsbyrå

Anmäl dig till eventet

Information

Tid: 20 april 2017, Kl. 09.00-16.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Information: Niklas Hargell 
niklas.hargell@bbm.bonnier.se
Pris: 2995 kr + moms.
Arrangörer: Pensioner & Förmåner, Risk & Försäkring och Resumé
Partner: Laika Consulting och Metaforce