måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Stampen på bättringsvägen

Publicerad: 3 juni 2010, 12:30

Stampen klarade inte Handelsbankens kreditkrav vid årsskiftet. Skuldsättningen var för hög. Efter ett kvartals frist godkände banken koncernen. – Vi visste att det skulle bli så och inledde ett resonemang med banken, säger koncernchefen Tomas Brunegård. Nu är vi på väg mot ett kraftigt förbättrat resultat.

Ämnen i artikeln:

StampenTomas Brunegård

Leif Holmkvist

leif.holmkvist@resume.se


truefalse

Stampens koncernchef Tomas Brunegård

Stampen har ränte­bärande skulder på 1 655 miljoner kronor efter de ­senaste årens strukturaffärer med tryckerier och tidningar. Koncernen har dragit på sig en goodwill på 2 978 miljoner.

Fjolåret var tufft för Stampen: annonsintäkterna rasade med 360 miljoner, resultatet efter finansnetto landade på 173 miljoner och räddades av reavinster från försäljningen av SBS Radio på 91 miljoner och en återbetalning från TU på 59 miljoner.

Följden blev minskat ­kassaflöde och vid årsskiftet hade de likvida medlen hal­verats till 213 miljoner. Samtidigt hade Stampen ökat sin belåning vid köpet av Mitt i-tidningarna. Följden blev att nettoskulden (räntebärande skuld minus likvida medel) steg kraftigt och skuldsättningsgraden (nettoskuld i ­relation till eget kapital) ökade från 61 till 76 procent.

När bankerna lånar ut pengar för förvärv ställer de krav på räntetäckningsgrad, skuldsättning och kassaflöden. Om inte företaget klarar kraven ökar risken och banken vill ha bättre betalt i form av höjd ränta. Det hände Stampen vid årsskiftet och Handelsbanken sade ifrån på skarpen.
– Vi visste tidigt att årsskiftet skulle bli ett nålsöga och att vi inte skulle klara ett av måltalen, säger Tomas Brune­gård. Det är många bolag som har liknande problem. Därför tog vi ett resonemang med banken och det var inga problem.

Stampen fick en frist med ett kvartal och en förnyad prövning gjordes den 1 april.
– Då klarade vi kraven, ­säger Tomas Brunegård. Vi har också låtit revisorerna göra stresstest i enlighet med redovisningskraven och funnit att vi inte behöver skriva ned vår goodwill. Vi har hyfsat goda marginaler.

För Stampens landsortstidningar ökade annonsförsäljningen märkbart första kvartalet, påpekar Tomas Brunegård:
– Men GP hade inte samma goda annonsutveckling. Där­emot har den tioprocentiga prishöjningen på upplagan fungerat bra. Vi är på väg mot ett kraftigt förbättrat rörelseresultat i år.
– 2008 och 2009 var väldigt speciella år, jag ser det som ett styrkebesked att vi höll ihop koncernen så bra.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev