lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

Kulturministern sätter ner foten

Publicerad: 28 december 2012, 09:33

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Foto: Stefan Borgius

I november krävde flera representanter från landets S-tidningar att staten skulle stödja mediekoncernerna ekonomiskt i den digitala omställningen. Nu stöter förlaget på motstånd av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på DN Debatt.

Ämnen i artikeln:

Lena Adelsohn LiljerothPresstödModeraterna

Andreas Rågsjö Thorell

andreas.thorell@resume.se


Hösten har präglats av svarta rubriker och stora varsel från mediekoncerner över hela Sverige. Hundratals journalister har blivit av med jobben och flera tidningar brottas med stora ekonomiska underskott.

Flera har pekat på den strukturomvandling, där annonsörerna rör sig från print till digitalt som nyckelfaktorn bakom intäktsraset. Den senaste tiden alltfler börjat föreslå att staten ska gå in och ge understöd till mediehusen i den digitala omställningen.

I november skrev flera företrädare för Sveriges socialdemokratiska tidningar en artikel på DN Debatt. Här formulerade de problemen med att det presstödssystemet kommer att gälla först om fyra år. De tryckte också på kravet att införa ett omställningsstöd till dagspressen.

Nu avisas förslagen av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som skriver i dagens DN Debatt:

"Dessa förslag skulle innebära att de innehållsmässiga kraven som ska bidra till en mångfald av åsikter, fördjupning och granskning, skulle inskränkas" skriver kulturministern.

Lena Adelsohn Liljeroth skriver vidare att hon haft en dialog presstödskommittén kring omställningsstödet och dess konsekvenser för den kommande presstödsutredningen. Den samlade bedömningen blev att ett tilläggsdirektiv skulle förhala utredningen och i förlängningen drabba tidningarna. Hon anger följande skäl i debattartikeln:

"Ett omställningsstöd kräver ett tilläggsdirektiv till utredningen, remittering av betänkandet, en lagrådsremiss och en proposition till riksdagen som därefter ska behandla frågan och godkänna förslaget. Därtill krävs att EU-kommissionen godkänner förändringar som föreslås i presstödssystemet. Rent praktiskt går det alltså inte att genomföra ett omställningsstöd, som kan träda i kraft tidigare än de förslag som utredningen redan nu arbetar med. Jag kommer därför inte att medverka till att fördröja nödvändiga förändringar för ett moderniserat presstöd som en följd av ett antal tidningars krav."

Kulturministern berör även tidningsbranschens förändring i debattartikeln. En utveckling där papperstidningsläsandet minskat från 74 till 62 procent under en sjuårsperiod. Samtidigt slår hon fast att att det inte är hennes uppgift som statsråd att ge tidningarna understöd i denna omstälningsprocess:

"Min uppgift som ansvarig minister är att arbeta för att medborgarna ska ha tillgång till en allsidig och oberoende nyhetsförmedling – inte att hålla mediekoncerner under armarna. Staten roll kan inte vara att skapa en marknad för dagstidningar."


FOTNOT: Presstödet i dess nuvarande form gäller enligt EU-kommissionens godkännande fram till slutet av 2016. Presstödskommitténs nya förslag ska presenteras den 31 augusti nästa år.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev