lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

MSB: Mediebolagen står under allvarliga hot

Publicerad: 20 mars 2017, 13:36

I en ny rapport beskriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) säkerhetsläget för de svenska mediebolagen. "Om medierna drabbas av avbrott kan det få allvarliga konsekvenser för människor liv och hälsa", säger Nilz Svartz på MSB.

Ämnen i artikeln:

MSB

Thomas Nilsson

thomas.nilsson@resume.se


I rapporten "Mediebranschen 2016 - hot, risker och sårbarhet" analyserar MSB säkerhetsläget för de svenska mediebolagen.

– Mediernas självständiga rapportering och möjligheter att ostört förmedla nyheter är centrala beståndsdelar i vår demokrati och viktiga för samhällets funktionalitet. Om medierna drabbas av avbrott eller på annat sätt påverkas vid en större samhällskris riskerar det få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa, säger Nils Svartz, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten anser att hot, trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetrisker utgör de allvarligaste hoten för mediebolagen. De skriver även att det försämrade säkerhetspolitiska läget ökat behovet av att mediebolagen stärker sitt arbete med säkerhet och beredskap.

– Mediernas verksamhet bedrivs i mycket stor utsträckning i digitala miljöer och utvecklas i takt med digitaliseringen. De kan därför störas genom allt ifrån driftfel till cyberattacker, och det gör medierna sårbara, säger Richard Oehme, chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB

MSB pekar även på att den nya typen av mediekonsumtion påverkar säkerheten:

"Människors förändrade konsumtion av medier ställer nya krav på aktörer som har till uppgift att förmedla budskap under olika typer av kriser"

Myndigheten ser även ett potentiellt problem för spridningen av samhällsinformation i att vissa områden hamnar i medieskugga från de traditionella mediebolagen.

Slutligen presenterar MSB förslag på vad som kan stärka mediernas, och samhällets skydd mot attacker.

-  
- MSB rekommenderar att mediebolagen arbetar mer systematiskt med informationssäkerhet.
- Mer resurser bör läggas på utbildning inom medie- och informationskunnighet hos befolkningen.
- Staten i samverkan med mediebolagen bör arbeta för att stärka skydden kopplat till civilt försvar.

Läs hela rapporten här.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev