Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

Resumé klandras för namnpublicering

Publicerad: 8 november 2018, 10:04

Pressens Opinionsnämnd klandrar Resumé för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen publicerade Fredrik Virtanens namn i nedsättande sammanhang utan att ge honom tillfälle till ett samtidigt bemötande av anklagelserna.


Den 24 november 2017 publicerade webbplatsen resume.se en artikel med rubriken XX [namn angivet]: Därför outade jag Fredrik Virtanen. I intervjun berättade XX om Instagraminlägget där hon namngav Aftonbladetprofilen som hon anklagade för våldtäkt och sa bland annat:

"... Jag kände en skyldighet gentemot andra kvinnor som utsatts av den här mannen, som inte har samma plattform som jag. För deras skull kunde jag inte motivera att hålla tyst."

"... jag har blivit hotad och tystad. Det har varit smutsiga metoder, som i ett filmmanus."

"... I mitt fall finns det ett systematiskt beteende som flera kvinnor, oberoende av varandra, vittnar om..."

"De borde också ha skickat Fredrik Virtanen på rehabilitering då han uppenbarligen hade alkoholproblem."

Senare uppdaterades artikeln med: "Fredrik Virtanen: Varken drogat eller våldtagit någon" samt ytterligare citat från en intervju med Fredrik Virtanen i Aftonbladet.

Anmälaren: Gjorts en polisutredning
Publiceringen anmäldes av Fredrik Virtanen. Han anklagades i intervjun för mycket grov brottslighet och vände sig även mot att han var namngiven i publiceringen samt avsaknaden av kommentar från honom. Att tidningen tog ställning i skuldfrågan innebar en verklig och konkret skada på hans anseende och därmed hans försörjningsmöjligheter.

Det hade gjorts en polisutredning som friat honom från anklagelsen. Det var han som, med hjälp av sin advokat Peter Althin, uppmanat XX att polisanmäla. Detta framgick inte av publiceringen. Tvärtom förvrängdes advokat Althins yrkesroll till att XX "blivit hotad och tystad" av advokaten.

Tidningen: Inte tagit ställning
Tidningen svarade via sin utgivare, Fredrik Svedjetun, att artikeln inte handlade om Fredrik Virtanens påstådda övergrepp mot XX. Idén var att berätta om vem XX var och hur hon resonerade när hon valde att namnge en av Sveriges mest kända mediemakthavare under #metoo-debatten, trots att fallet var nedlagt av rättsväsendet. Ingenstans påstods att hon skulle ha rätt i sak. Det var felaktigt att påstå att Resumé tagit ställning i skuldfrågan.
Resumé sökte före publiceringen kommentarer av Fredrik Virtanens juridiska ombud, dock utan framgång. När Virtanen hörde av sig till dåvarande utgivare Johan Såthe, gavs Virtanen möjlighet att skriva ett genmäle eller bli intervjuad om innehållet i artikeln, vilket han avstod ifrån. Artikeln uppdaterades då skyndsamt med kommentarer från en intervju i Aftonbladet där Fredrik Virtanen berättade om hur han såg på anklagelserna mot honom.

PO: Präglas av viss återhållsamhet
Sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor är en viktig samhällsfråga. Det finns inget att invända mot att tidningen valt att behandla ämnet.

En person har rätt att berätta sin historia. Detta innebär emellertid inte att vad som helst kan publiceras om enskilda människor, som har en koppling till händelserna. Att någon är namngiven är också en omständighet som normalt påkallar viss återhållsamhet från tidningens sida och ställer extra höga krav på korrekt rapportering. PO prövar inte vad som är sant eller falskt i en publicering, utan om det var försvarligt att publicera uppgifterna.

Artikeln präglas av viss återhållsamhet då några närmare detaljer om det påstådda övergreppet inte delges läsaren. Tidningen har angett att förundersökningen mot Fredrik Virtanen lagts ner, vilket innebär att anmälaren juridiskt är att betrakta som oskyldig till det brott han anklagats för. Det är emellertid tydligt att intervjupersonen inte delar synen på att Fredrik Virtanen är att anse som oskyldig. Hon säger exempelvis "det är inte prövat, det är en nedlagd förundersökning där ord står mot ord".

Oavsett vad som skett är den pressetiska utgångspunkten i detta fall att Fredrik Virtanen är oskyldig i och med att förundersökningen lagts ner.

Det förekommer även påståenden om att flera kvinnor ska ha blivit utsatta, utan att det närmare presenteras belägg för detta. Intervjupersonen berättar exempelvis att hon namngav Fredrik Virtanen på Instagram för att "stoppa ett beteende" och att i hennes fall "finns det ett systematiskt beteende som flera kvinnor, oberoende av varandra, vittnar om".

Därutöver uppger intervjupersonen i en kommentar om Aftonbladets hantering att Fredrik Virtanen borde ha skickats på rehabilitering då "han uppenbarligen hade alkoholproblem". Även detta är ett påstående som är misskrediterande för anmälaren.

Räcker inte
Särskilt anklagelsen om våldtäkt, men även uppgifterna om anmälarens alkoholproblem, är så nedsättande att möjligheten till ett samtidigt bemötande är av betydande pressetiskt värde. Tidningen har först någon dag senare, efter att Fredrik Virtanen själv tog kontakt med tidningen, erbjudit honom möjlighet till bemötande. Det är bra att tidningen uppdaterat artikeln med utdrag ur intervjun från Aftonbladet. Detta kan emellertid endast i begränsad omfattning lindra publicitetsskadan.

Publiceringen har skadat anmälaren på ett oförsvarligt sätt. Publicitetsskadan består i att Fredrik Virtanen exponeras i ett mycket nedsättande sammanhang, anklagad för ett brott som han är att betrakta som oskyldig till. Därtill får intervjupersonen, utan belägg, påstå att fler kvinnor blivit utsatta och att Fredrik Virtanen borde ha skickats på rehabiliterating för sina alkoholproblem. Även om ett samtidigt bemötande endast i begränsad omfattning skulle ha kunnat reparera skadan av publiceringen, borde Fredrik Virtanen ha erbjudits denna möjlighet. Det har inte varit tillräckligt att i efterhand uppdatera artikeln med intervjun från Aftonbladet.

Därför fäller PON artikeln
Frågor om sexuella kränkningar och trakasserier har ett uppenbart samhällsintresse och det är därför angeläget att frågorna behandlas i massmedia. Enskilda måste då kunna bli föremål för en närmare granskning.

När det gäller bedömningen av vilka personer som av olika skäl får tåla en sådan granskning vill nämnden särskilt framhålla att den måste göras på ett allsidigt sätt med utgångspunkt från förhållandena i det enskilda fallet. Några precisa avgränsningar av vilka kategorier av personer som i detta sammanhang kan betraktas som offentliga personer eller som av andra skäl får vara beredda på en hårdare granskning går inte att lägga fast.

Fredrik Virtanen är en profilerad reporter och opinionsbildare. Han får därför tåla att hans åsikter och handlingar, när de har beröring med hans yrkesroll och de frågor han bildar opinion i, granskas noga och ingående.

Resumé har publicerat Fredrik Virtanens namn.

När en namnpublicering sker och den utpekade kan drabbas negativt är det av stor betydelse att tidningen är återhållsam och ansvarsfull vid publiceringen. En grundläggande förutsättning för att en publicering ska vara förenlig med god publicistisk sed är att det finns belägg för uppgifterna.

Nämnden ansluter sig till PO:s bedömning att publiceringen har skadat Fredrik Virtanen på ett oförsvarligt sätt och finner därför att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

Fredrik Svedjetun

fredrik.svedjetun@resume.se

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.