söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

Skulder pressar Bonnier

Publicerad: 15 april 2009, 14:25

Bonnier AB kläms svårt mellan tunga banklån och fallande annonsintäkter. En ny prognos visar att resutatet i år hotar att halveras. Samtidigt tänjer Bonnier AB sina låneramar sedan koncernen i mars betalat tillbaka 800 miljoner kronor till Proventus för köpet av TV4 och finska MTV3.

Ämnen i artikeln:

Jonas BonnierBonnier

Leif Holmkvist

leif.holmkvist@resume.se


HÖGBELÅNAT. Eget kapital på 8,2 miljarder (grön stapel), skulder på 8,7 miljarder (röd stapel) och ett kassaflöde på uppskattningsvis 3,5 miljarder (blå stapel). Så såg det ekonomiska läget ut för Bonnier AB vid årsskiftet. Nu försämras situationen i takt med annonsras och ekonomisk kris.

De senaste tre åren har Bonnier AB handlat för tolv miljarder kronor. De tre största förvärven var köpet av Proventus hälftenägande i TV4 och MTV, det amerikanska tidskriftsförlaget Time 4 Media och betal-tv-koncernen Canal Plus.
Bonnier AB:s nettoskuld var därför vid årsskiftet hela 8,7 miljarder kronor och passerade koncernens egna kapital på 8,2 miljarder kronor.
Räntesatsen fastställs utifrån bankens risk, som bedöms utifrån låntagarens förmåga att betala räntor och amorteringar. Två av de vanligaste lånevillkoren är:
n räntebärande skulder i förhållande till eget kapital,
n kassaflödet, som mäts som kvoten mellan nettoskuld och intjäningsförmåga, (ebidta på ekonomengelska).
Ju högre skuldkvot, desto högre ränta. Om kvoten överstiger 3 börjar bankerna ofta dra öronen åt sig.

Men det senaste året har Bonnier AB varit mycket snåla med extern ekonomisk information. I bokslutsrapporten framgår att Bonnier AB 2008 drog in 2,7 miljarder efter avskrivningar. Ett rimligt antagande är att intjäningsförmågan, ebidta, i fjol var cirka 3,5 miljarder. Skuldkvoten landade då på 2,5.
Men det är inte fjolåret som nu bekymrar Bonniers fyra huvudbanker, utan intjäningsförmågan i år och nästa år. Och då blir bankirerna mer nervösa. Det räcker att bruttoresultatet faller med 600 miljoner för att skuldkvoten ska krypa över 3.
Det akuta problemet är att Proventus agerade både bulvan och finansiär när Bonnier AB våren 2007 snuvade Schibsted på TV4 och finska tv-kanalen MTV. Därför tvingades Bonniers betala en hög, enligt Resumés källor delvis resultatrelaterad, ränta i utbyte mot Proventus ägare Robert Weils och Daniel Sachs hjälp.
Villkoren för Proventusaffären har aldrig offentliggjorts. Men i Proventus bokslut för 2007 finns en räntebärande ”utestående fordran avseende ett avyttrat innehav”, som ska regleras inom två år. I mars var det två år sedan affären:
– Ungefär 800 miljoner har betalats tillbaks, säger en av Resumés källor.

Bonnier AB:s finanschef Tomas Winqvist bekräftar att Proventusskulden betalats tillbaka:
– Lånet från Proventus betalades den sista mars. I övrigt kommenterar vi inte bilaterala mellanhavanden.
För att klara räntebetalningarna har Bonnierledningen drivit på likviditeten i affärsområdena:
– Nu är det bara kassaflöde som gäller, berättar en av koncernens chefer. Förr såg man mer till långsiktigt resultat.
Men Bonnier AB har också tvingats utnyttja merparten av sina låneramar hos sina fyra huvudbanker, Nordea, Handelsbanken, SEB och Danske Bank.
– I dagsläget uppgår våra outnyttjade limiter till 1,5 miljarder kronor, säger Tomas Winqvist. De diskussioner vi för med bankerna är på vårt initiativ. Majoriteten av lånen förfaller 2010, därför tar vi upp en omförhandling. Vi talar med de nordiska bankerna och ett par internationella.
När Bonnier AB återbetalar lån till Proventus samtidigt som koncernens annonsintäkter faller drastiskt blir de vanliga bankerna oroliga. Därför har Bonnier AB den senaste månaden begärt in nya prognoser för året från sina affärsområden. Annonsintäkterna faller i år betydligt snabbare än tidigare prognoser visat. Enligt uppgift till Resumé riskerar koncernens resultat, som i fjol landade på en miljard, att halveras.
– Vår årsprognos är inget som vi kommenterar externt, säger Tomas Winqvist.
Det nya ekonomiska underlaget kan också användas för att genomdriva ytterligare sparåtgärder och rationaliseringar som är viktiga både för resultatet och bankernas fortsatta förtroende.

Bonniers tunga lånebörda innebär inte att koncernen är på fallrepet. Som koncernchefen Jonas Bonnier tidigare påpekat har koncernen stora tillgångar som kan säljas om bankerna så kräver. Där finns den färdigförpackade och snart slimmade tidningskoncernen Sydsvenskan, ett 30-procentigt innehav i Bisnode, tidigare Bonnier Business Information som såldes 2005 till Ratos, och ett stort fastighetsinnehav.
Men just nu är det köparens marknad. Och Jonas Bonniers ambition var ju att fördubbla koncernen genom förvärv, inte att banta den på vårrea för att klara räntorna.

truefalse

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev