tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

Stampen kan sälja OTW och Familjeliv – förhandlar med Aller

Publicerad: 19 maj 2016, 06:45

Foto: Collage: Andreas Elgstrand

Aller Media kan komma att köpa Stampenbolagen OTW och Modern Women Media. Förhandling ska pågå mellan mediehusen, enligt samstämmiga uppgifter till Resumé.

Ämnen i artikeln:

Aller MediaFamiljelivStampenOTWMediaMedier

LH


Aller förhandlar med Stampen om att köpa OTW och Modern Women Media. Stampen har klen likviditet och tvingas av bankerna att sälja.
– Vi ser över alla alternativ, säger Stampens vd Martin Alsander.
– Inga kommentarer, säger Aller Medias vd Bodil Ericsson Torp.

”Arbete pågår med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering med målet att detta ska vara klart under juni. Ett positivt utfall av detta arbete säkerställer bolagets fortsatta drift.”

Denna latenta dödsdom författades av Håkan Jarkvist och Magnus Götenfelt som i tio år har roat medieekonomer med fantasifulla värderingar och rysarbokslut. De jobbar på PWC och är Stampens revisorer.

Problemet är att de skrev raderna för ett år sedan och att det inte blev någon långsiktig finansiering. Stampen borde alltså enligt revisorerna inte drivas vidare.

Men Handelsbanken är domare i målet och har gång på gång benådat Stampen och låtit driften fortgå med lika korta som dyra krediter. Det kan tolkas som att bankerna bedömer skrotvärdet på Stampen som lägre än den halvmiljard som ägarfamiljerna Hjörne och Hörling är skyldiga.

Hela Stampen är pantsatt hos bankerna som har påtvingat bolaget en avbetalningsplan. Inför sommaren hotas Stampen av en likviditetskris som förvärras av de momsskulder företaget drar på. Därför tvingas Stampen försöka sälja allt som de kan få rimligt betalt för.

Men affärer kräver köpare och tidningar är svåra att ens skänka bort. Bonnier har i många år försökt bli av med Sydsvenskan och Schibsted försöker förgäves dumpa Svenskan.

Stampen har sålt merparten av det imperiebygge som startades 2005 av Peter Hjörne och Tomas Brunegård: Promedia, Mitt i-tidningarna, Sports Media, Appelberg, digitalbyråerna Mobiento och Adeprimo, e-handeln i Odla och Go Baby, TT-aktierna och fastigheterna.

Nysatsningarna i Stampen Media Partner (SMP) har aldrig gett vinst och nådde sitt toppvärde just när den avsuttne koncernchefen Tomas Brunegård tilläts lösa in optioner som gav honom 15 miljoner kronor.

Enligt Stampens kryptiska och ofullständiga årsrapport ”Året i korthet 2015” sjönk SMP:s omsättning till 339 miljoner och det operativa resultatet blev noll.

I SMP finns några av de få företag i Stampenkoncernen som går att få betalt för: eventföretaget Minnesota, utomhusbolaget Wallstreet och contentbolaget OTW.

Enligt samstämmiga källor försöker Stampen nu sälja OTW samt sajterna i Modern Women Media (Familjeliv, Bröllopstorget, Rodeo, Nouw och Devote) till Aller Media.
– Nej, jag kommenterar aldrig eventuella förvärv eller avyttringar, säger Aller Medias vd Bodil Ericsson Torp.

Hon har sannolikt ingen brådska, eftersom det är köparens marknad och ett tidigare försök att sälja OTW i vintras misslyckades. Säljaren pressas däremot av bankerna, som i praktiken styr Stampen.

Enligt Resumés källor vill Stampen ha omkring 150 miljoner kronor för OTW och sajterna, medan Aller Media vill betala högst hälften. Bankerna vill ha så mycket som möjligt för att minska sin risk, Stampen vill ha bra betalt för att inte behöva ta en goodwillnedskrivning som tär på det tynande egna kapitalet. Koncernen hade i fjol en soliditet på sju procent.

Stampen köpte OTW av Icaägda Forma 2012 för över 200 miljoner kronor. Då hade OTW just redovisat ett rekordår med 230 miljoner i omsättning och en vinst på 24 miljoner. Sedan dess har det gått utför med årsvinster på 10–15 miljoner och en omsättning kring 100 miljoner.

OTW bokfördes i fjol till 133 miljoner kronor i SMP:s årsredovisning. Hela SMP bokfördes där till 285 miljoner. I Stampens bokslut bokförs hela SMP till 135 miljoner. Godkänt av ovannämnda revisorer.

Resumé frågade koncernchefen Martin Alsander om Stampen har hittat en långsiktig finansieringslösning.
– De enskilda verksamheterna går bra i dag, men de skulder som har skapats historiskt är inte långsiktigt hållbara. Vi har under lång tid jobbat för att få en finansieringslösning på plats, men det har varit svårt att attrahera investerare med den historiskt uppbyggda skuldsättning som vi har. Vi har en pågående dialog med olika intressenter och våra banker, men det är diskussioner jag inte kan uttala mig om närmare i dagsläget.

Hur lång löptid har era bankkrediter?
– De förlängs löpande så det finns ingen formell deadline när de förfaller.

Har ser Stampens kassaflöde ut?
– Vi har gjort en operationell turn-around under de senaste två åren och i dag går de underliggande verksamheterna bra och utvecklas i rätt riktning. Tillsammans genererar verksamheterna ett positivt kassa­flöde på cirka 120 till 150 miljoner. Vår utmaning är inte operationell, utan finansiell, det handlar om att komma till rätta med skuldsättningen.

Diskuterar ni försäljning av några delar av koncernen?
– De senaste två åren har vi avyttrat ett tiotal bolag för att renodla verksamheten och stärka finanserna. Vi ser över alla alternativ för att få en långsiktig lösning på vår finansiella situation, så det är inget jag kan utesluta.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev