torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

Stampens haveri kan kosta Mittmedia 100 miljoner

Publicerad: 22 september 2016, 11:07

Per Bowallius, Mittmedias nytillträdde vd

Stampens haveri kostar Mittmedia och EK-gruppen minst 50 miljoner kronor, Resumés källor säger över 100 miljoner kronor.
– Vi har likviditet att hantera de primära effekterna, säger Mittmedias vd Per Bowallius, som är optimist och ogärna vill jämföras med Stampen.

Ämnen i artikeln:

MittmediaPer BowalliusPromediaMediaMedier

LH


Mittmedias och EK-gruppens (Eskils­tunakuriren) bekymmer började med Stampens expansion i Mellansverige 2007 genom ett fientligt övertagande av VLT, som slogs ihop med Nerikes Allehanda i Promedia. Promedias 14 tidningar ägdes fram till 2015 av Stampen, via PLMS som nu är i rekonstruktion, till 55 procent, Mitt­media till 25 procent och EK-gruppen till 20 procent. I fjol tog Stampen över Mittmedias och EK-gruppens minoritetsposter i tryckerikoncernen VTAB, nu under rekonstruktion, i utbyte mot att Mittmedia och EK-gruppen fick Promedia till 55 respektive 45 procent. I våras slogs Promedia och Mittmedia samman och EK-gruppen fick 8,5 procent av aktierna i koncernen.

Men uppdelningen av VTAB och Promedia var inte slutreglerad. Stampen hade inte råd att lösa ut hela affären kontant, utan fick en avbetalningsplan med reverslån som skulle lösas successivt till 2020. Mittmedia och EK-gruppen låg kvar som ägare till 4,1 respektive 3,3 procent av ­V-TAB. Enligt Resumés källor är Stampens skuld omkring 70 miljoner kronor, pengar som nu riskerar att gå förlorade. Dessutom drabbas de forna partnerbolagen av Stampens ekonomiska haveri genom tryckerimomsen. I uppgörelsen med Stampen förutsätts att VTAB betalar tillbaka den moms Mittmedias tidningar nu krävs på av Skatteverket. Men vid ett ackord betalar V-TAB bara 25 procent av skulden.

– Vi får en preliminär nettokostnad på 19 miljoner kronor, säger Per Bowallius.

Under den senaste månaden har Mittmedia i debatten fått symbolisera landsortspressens kris och den demokratiska katastrof som sägs hota om teknikdriven strukturomvandling kväver lokaljournalistiken. Det har låtit som att krisen står för dörren i Mellansverige och inte i Västsverige. Kulturministern offrade två timmar på Gefle Dagblads redaktion. Så hur är det egentligen med Mittmedia? Jovars, koncernen kämpar med sviter av "Stampensjukan" som yttrade sig i överdriven köplust med påföljande överpriser. Men i motsats till Stampen infann sig i Gävle sjukdomsinsikten i tid. Medicinen är besk, men den biter sakta.

Om vi lämnar sjukt dåliga allegorier för någorlunda friska siffror: Plus: Mittmedia omsatte i fjol nära 2,1 miljarder kronor. Rörelseresultatet var 136 miljoner kronor. Kassaflödet var 114 miljoner. Minus: Koncernen tvingades skriva ner goodwill med 92 miljoner. Totala av- och nedskrivningar var 155 miljoner. Då blir resultatet 19 miljoner back. Hotet mot Mittmedia är en goodwill, alltså överpris för förvärv, på 709 miljoner kronor. Det egna kapitalet är 658 miljoner. Om all luft skulle pressas ur balansräkningen i ett slag skulle kapitalet raderas ut. Positivt är att koncernen är i det närmaste skuldfri och soliditeten är 40 procent. De räntebärande skulderna är nere i 105 miljoner kronor, varav 20 miljoner hos Nordea till rörlig ränta.

Den sparkade vd:n Thomas Peterssohn har rationaliserat kraftfullt och det har koncernen glädje av när annonsintäkterna faller snabbare än budgeterat. I fjol försvann 60 miljoner i annonsintäkter och 22 miljoner i presstöd, mest för att Dagbladet lades ner. Däremot överskattade Thomas Peterssohn de digitala intäkterna, i fjol bara 130 miljoner eller drygt 6 procent. Hans satsningar på de egna plattformarna Reacher och Tweakit har hittills bara kostat pengar, framtida intäkter är osäkra.

– Vi diskuterar att lägga plattformarna i ett bolag utanför Mittmedia, säger Per Bowallius. Det kan underlätta extern försäljning, men samtidigt är de en förut­sättning för vår egen utveckling.

Han vill absolut inte dra paralleller med Stampens ekonomiska haveri, utan anser sig leda en tämligen stabil koncern. Så här listar han de främsta styrkorna och utmaningarna:

– Grunden är 80 procents räckvidd och att vi når en publik i alla åldersgrupper. Utmaningen är affärsmodellen, eftersom de yngre mellan 16 och 25 konsumerar oss via digitala medier.

På tidningsområdet är Mittmedia i stort sett fritt från konkurrens efter att ha köpt upp sina S-märkta konkurrenter.

– Vi är den mest effektiva kanalen för marknadskommunikation i vårt område. Utmaningen är att tydliggöra det när allt fler kanaler kommer in.
Mittmedias hårda digitala satsning ger en fördel, anser Per Bowallius:

– Vi har bra förutsättningar och har kommit långt i att kapa ledtider. Vi har också ett mycket lovande samarbete med Amedia (stor norsk lokaltidningskoncern, reds. anm.) sedan i våras. Utmaningen är att hitta mer digitala intäkter. Mittmedia ägs nu av tre liberala stiftelser och det är en styrka, anser Per Bowallius:

– Vi är ett värdedrivet företag kring en publicistisk idé. Det är en fördel att tvingas ta position. Vi kan inte bara kliva av den traditionen utan att skada hela vårt dna. Till och med de hårdföra nedskärningar som koncernens företag har tvingats till är en framtida styrka, anser han:

– Personalen har varit igenom ett antal förändringar och vet att det går. Jag tycker att vi i dag har den kompetens som krävs för framtiden.

Det stora molnet vid horisonten är de drygt 700 miljoner kronor i goodwill som Mittmedia har dragit på sig genom förvärv.

– Ja, vi måste klara att försvara goodwillen, medger Per Bowallius. Första steget för att klara det tas i den plan som vi lägger efter nyår. Den måste vara bra och konkret. Diskussionen efter DN:s tolkning av Mittmedias planer, som beskrevs som att tre fjärdedelar av personalen skulle sparkas och alla tidningar bli gratis, var inte enbart negativ.

– Kortsiktigt väckte DN:s inte särskilt välgrundade slutsatser irritation internt. Men vi har samtidigt sett ett ökat engagemang bland våra läsare. Och det har satt tryck på frågan om dagspressens situation. För egen del bemötte Per Bowallius debatten genom att åka runt till samtliga arbetsplatser i Mittmedia:

– Jag har dragit min presentation 27 gånger på en månad. Det är bra att få prövat att argumenten håller. Men framför allt ha jag fått mängder med bra input från våra anställda.

Nyckeltal Mittmedia 2015 i Mkr (2014)
Omsättning 2 090 (1 445)
Ebitda 136 (114)
Avskrivningar 155 (49)
Ebit –19 (65)
Upplageintäkter 831 (583)
Annonsintäkter 823 (582)
varav digitalt 130 (89)
Kassaflöde 113 (90)
Balansomslutning 1 632 (1 210)
Eget kapital 658 (554)
Goodwill 709 (485)
Soliditet 40% (46%)
Antal anställda 1771 974

Fotnot: Under 2015 gick Promedia samman med Mittmedia, vilket försvårar jämförelser mellan åren.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev