Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

Trond-affären: "Liljegren ville ha betalt för mörkläggning"

Publicerad: 30 oktober 2008, 09:08

Operation Domedag hade inget annat syfte än mörkläggning. Det uppgav TV4:s programdirektör Göran Ellung och faktachefen Fredrik Lundberg i onsdagens förhör i Stockholms Tingsrätt. De hade också fått uppgifter om att journalisten Dick Sundevall stödde mörkläggningen.


Göran Ellung, programdirektör på TV4.

TV4:s programdirektör Göran Ellung och faktachefen Fredrik Lundberg gav i onsdagens förhör i Stockholms Tingsrätt en enig bild av hur före detta polismannen Olle Liljegren presenterat innehållet i Operation Domedag.

Ingen av dem ville namnge Liljegren i förhöret eftersom han i samband med överlämnandet av uppgifter också presenterat ett publiceringsalternativ, som enligt dem gav honom källskyddad.

Liljegren kallades under förhöret istället omväxlande för privatspanare och uppgiftslämnare.

Mörkläggning av Trond-affären var enligt dem Liljegrens enda ”rationella alternativ” som han till en början ställde dem och TV4:s vd Jan Scherman inför.

– Det finns ingen tvekan om mörkläggningen. Han förklarade att han gjort samma sak för andra mediebolag, förklarade Fredrik Lundberg.

Dessutom skulle familjen till den knarkdömde kompenseras för utläggen de haft i samband med att de anlitade Trond Sefastsson.

Ett ytterligare villkor var, enligt dem, att Sefastsson skulle kallas in, konfronteras med uppgifterna och därefter fråntas passerkort och sedan tvingas lämna TV4.

Ellung vittnade om han uppfattade att tonen i förhandlingarna efter ett tag blev obehaglig. Han använde bland annat begrepp som ”utpressning” när han beskrev hur tonen i samtalen förändrats. Han berättade också att TV4 övervägt möjligheten att anmäla Liljegren för utpressning.

Lundberg vittnade också om att Liljegren verkat tro att TV4 skulle ”blåsa honom” på storyn.

Någon specifik summa för avslöjandet kunde inte Göran Ellung erinra sig, men väl 125 000   kronor för utlägg i samband med avslöjandet.

Men enligt honom hade Liljegren sagt att han ville ”kapitalisera” på materialet.

Lundberg berättade också att Liljegren i ett enskilt samtal med honom talat om Operation Domedags marknadsvärde.

Han berättade bland annat att Liljegren konsulterat en varumärkeskonsult som kommit fram till att avslöjandet skulle skada TV4 till ett värde av ett mångmiljonbelopp. Det tolkade Lundberg som ett förhandlingsutspel.

Liljegren var enligt både Lundberg och Ellung tydlig med att han tänkte vända sig andra medier som var beredda att betala för materialet, om inte TV4 var intresserat. Han redan nämnde vid stadiet Aftonbladet och Strix som alternativ för att hålla upp marknadsvärdet.

Men Lundberg bedömde att Liljegren vid det läget inte hade inlett några förhandlingar med konkurrenterna. Han stärktes i den uppfattningen när han senare såg inslaget i Insider, som han beskrev som ett snabbt   jobb.

Både Lundberg och Ellung underströk att en mörkläggning av materialet aldrig var ett alternativ och TV4 aldrig skulle betala för material under sådana omständigheter.

De tillbakavisade också Trond Sefastssons tidigare uppgifter om att det på TV4 skulle finnas ”svarta pengar” som användes för att köpa uppgifter.

Det vittnade också om att de inte känt till att Trond Sefastsson hade tagit andra granskningsuppdrag, liknade dem han utförde för den knarkdömdes familjs räkning.

Lundberg var särskilt tydlig med att han sin ”vildaste fantasi” inte kunnat föreställa sig Trond Sefastsson inblandad affärer, som lett fram till att han nu stod åtalad.

Han berättade också att han upplevt det som plågsam att lyssna på de bandade samtalen.

Både Ellung och Lundberg förklarade att uppdraget för familjen inte var förenligt med en parallell journalistroll. Lundberg var av åsikten ingen kan ha så ”täta skott” i sin hjärna. Det var en trovärdighetsfråga, enligt honom.   Han tog utredningen av den knarkdömde som exempel och ställde den hypotetiska frågan hur journalisten Trond Sefatsson publicistiskt skulle hantera läget om juristen Sefastsson kommit fram till något värt att publicera i utredningen.

Ellung var tydlig med att det ur betraktarens synvinkel aldrig fick finnas en risk för sammanblandning av journalistiska yrkesrollen.

Enligt Ellung hade också Trond Sefastsson bett om ursäkt i de samtal som föregick TV4:s avstängning av honom.

Ellung berättade också om rutinerna för sidouppdrag på TV4 ändrats som en följd av Trond-affären.

Upplägget med mörkläggningen går på tvärs mot den bild Dick Sundevall gav i gårdagens förhör, vilket bland annat påpekades av advokat Peter Althin när han förhörde Ellung.

Sundevall vittnade på tisdagen om att en mörkläggning skulle ha varit omöjlig, inte minst för att informationen var spridd på så många personer.

Både Fredrik Lundberg och Göran Ellung berättade att de under de inledande förhandlingarna uppfattat Sundevall som perifer i Operation Domedag. De upptäckte hans inblandning första gången när de hörde hans röst på en av bandinspelningarna.

Enligt Ellung och Lundberg hade Liljegren uppgett att han var den ende av som hade den samlade bilden Trond Sefastsson, de andra beskrev Liljegren som ”marionetter” i ett större spel.

Lundberg uppgav också att Liljegren framfört en hälsning från Sundevall och att han stödde idén med mörkläggning.

Den uppgiften förvånade Lundberg:

– Och att någon dag senare få se Dick Sundevall i tv ta åt sig äran för avslöjandet gjorde mig ännu mer förvirrad, förklarade han.

Åklagare Malin Palmgren ställde under förhören konsekvent frågor om Trond Sefastssons ställning på TV4, om kontraktsvillkor och vilken chef som han skulle rapportera till. Hon ställde också en rad frågor som jämförde Sefastssons villkor med fast anställda på TV4, inte minst när det gällde sidouppdrag och vem som godkände dem.

Den sammantagna bilden var att varianterna var många och väldigt varierade, beroende på vilken avdelning man jobbade.

Lundberg och Ellung förklarade också att de under den aktuella tiden haft liten eller ingen insyn i hur kontrakten varit utformade.

Lundberg hänvisade flera frågor till förra aktualitetschefen på TV4, Kinna Bellander.

Palmgren förklarade också efter dagen att hon skulle kalla Bellander till ett telefonförhör i samband med de kommande förhandlingarna.

Palmgren frågade också Ellung om TV4 någonsin planerat att polisanmäla Sefastsson. Ellung svarade att han inte såg det som praktiskt möjligt att anmäla någon för "oetiskt agerande." När sedan förundersökningen startade ansåg TV4 att det var tillräckligt för att ge svar på om något brott begåtts.

Ellung fick också frågor om han kontaktat övriga inblandade för att motkontrollera de uppgifter som han fått i sina egna förhör med Trond Sefastsson. Han svarade att han mött ett par av dem i samband med att han ställde upp i programmet Insider, när den Korrumperade reportern sändes.

Onsdagens sista vittne var en man som anlitat Sefastsson som jurist och betalat honom i storleksordningen 40000-50000 kronor för uppdraget.

Han inledde förhöret med att vägra svära vittneseden eftersom han ansåg att domstolen företrädde ett ”statligt våldsmonopol”.

Sedan domaren utfärdat sanktioner gick han med på att svära eden.

Mannen var kallad till förhöret av åklagaren eftersom han i ett tidigare förhör i förundersökningen uppgett att Trond Sefastsson presenterat två alternativ för honom, ett journalistisk och ett juridiskt. Enligt en utskrift från förhöret skulle första alternativet vara gratis medan det andra var förenat med kostnader.

Mannen förtydligade nu att han med uttalande inte menade att han ställts inför en valsituation. Han hade hela tiden efterfrågat Trond Sefastsson i rollen som jurist och ville inte alls ha publicitet, förklarade han.

Advokat Peter Althin nöjde sig inte med svaret och tryckte på att den utskrivna versionen inte gick att misstolka.

Peter Willebrand

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.