tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

Tv-jättarnas sågning av public service-utredningen

Publicerad: 14 november 2012, 13:39

Foto: Johan Eltes.

TV4-gruppen, MTG TV och SBS TV menar att public service-utredningen "haltar olyckligt". Det skriver de i ett brev till Kulturdepartementet där de menar att uppdraget att analysera public service i ljuset av hela marknadssituationen har åsidosatts.

Ämnen i artikeln:

Public ServiceMTG TVTV4

LF

Linus Fremin


Det är Jan Friedman som för Tevefolket, en gemensam industrigrupp  bestående av företagen TV4-gruppen, MTG TV och SBS TV, som har  undertecknat brevet som skickades in till Kulturdepartementet i dag och som Resumé har tagit del av.

Där skriver tv-jättarna: "Formella brister i public service-utredningen –  konkurrensanalysen haltar" och föreslår att utredningen snarast  kompletteras.

Bakgrunden är att det i direktiven till public service-utredningen framgår tydligt att utredningen gavs i uppdrag att analysera public  service-bolagens ställning och förhållningssätt i den nya  marknadssituation som råder inom mediebranschen.

Detta skulle inte enbart ske utifrån public service-bolagens perspektiv  utan även "beakta såväl publikens behov och efterfrågan samt den  påverkan SR:s, SVT:s och UR:s verksamhet har på konkurrensen på  mediemarknaden."

Man menar att bedömningen inte enbart skulle "ske i ljuset av hur public  service skulle kunna stärka sin ställning visavi konkurrenterna utan  kanske i lika hög grad bedöma konsekvenserna av ett public service utbud  som underminerar konkurrensförutsättningarna för de privata aktörerna."

Man radar sedan upp punkter där man tycker utredningen är ofullständig eller till och med felaktig.

"Mångfalden i hela det svenska programutbudet anses inte ha ökat. Men då  har granskningen begränsats till de fem största kanalerna vilket ju  enbart är en del av utbudet.

Tittarsifforna för linjär TV sjunker varje år men ingenstans i utredningen diskuteras eller analyseras detta."

Vidare skriver man att "SVT:s migration till nätet har skapat helt nya gränssnitt i  konkurrenshänseende" och att "det är fritt fram för public service-bolagen att breda ut sig  på alla plattformar med i princip vilket material som helst bara det har  funnits med i den egna programverksamheten."

Man menar att det gör att "varje försök till avgränsningar och/eller  preciseringar meningslösa" och frågar "var är konsekvensanalysen?"

De skriver vidare:

"Krisen medier på papper är strukturell inte konjunkturell. Den våg av  rationaliseringar inom tidningsvärlden, kanske t o m stora  nedläggningsbeslut av tidningar, förändrar ytterligare medielandskapet  och stärker public servicebolagens relativa genomslagskraft på ett sätt  som får konkurrenseffekter och som utredningen inte analyserat."

I sista punkten skriver man att utredningen konstaterar att intäkter från produktplaceringar och  indirekt sponsring kommer att bli en allt viktigare intäktskälla för  alla tv-bolag.

"Men med undantag från film, underhållning och sport är  detta olagligt. Hur en ökad sådan finansieringsform också ska bidra till  att säkra mångfalden i samhällsgranskande program och i  nyhetsverksamheten diskuteras inte."

Man avslutar brevet med att att skriva att uppdraget att analysera  public service i ljuset av hela marknadssituationen "inte minst inom tv-  branschen har åsidosatts" och att "avsaknaden av sådan konsekvensanalys  gör att utredningen haltar olyckligt."

Brevet ska inte ses som ett remissvar, utan de olika tv-aktörerna kommer även att ge sina egna svar på remissen om public service-utredningen.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev