tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

PR

Svagt år för Hallvarsson & Halvarsson – så mår byråerna i H&H Group

Publicerad: 5 augusti 2019, 10:52

Anna Grönlund Krantz vd för Hallvarsson & Halvarsson och Martin Petersson H&H Groups koncernchef.

(UPPDATERAD) Halvarsson & Halvarsson tappade både på intäktssidan och i lönsamhet under 2018. H&H Group minskade lönsamheten, men växte med 23 procent. För Resumé berättar koncernchefen Martin Petersson och Hallvarsson & Halvarssons vd Anna Grönlund Krantz om vägen framåt.

Ämnen i artikeln:

KommunikationsbranschenPR-ByråerH&H GroupHallvarsson & Halvarsson

Andreas Rågsjö Thorell

andreas.thorell@resume.se


De senaste åren har byrågruppen H&H Group med Hallvarsson & Halvarsson i spetsen seglat upp som en av de ledande spelarna i den svenska kommunkationsbranshen. Koncernbygget har kantats av flera uppmärksammade förvärv Springtime (2014), Jung (2016), Intellecta-byråerna Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och UnReel (2017) BB Communications Group med bland andra byråerna Berntzon Bylund och Mindmakers PR förra hösten.

Med förvärven har byråintäkten i den växande koncernen gått från 150 miljoner kronor 2014 och till drygt 500 miljoner 2018. Fjolåret växte byråintäkten med 23 procent jämfört med 408 miljoner 2017.

De numera 15 byråerna lyckades samla ihop ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 12,9 miljoner kronor. Det ger en marginal på byråintäkten på 2,6 procent (EBITDA). Under 2017 landande byråernas sammanlagda EBITDA-resultat på 34,5 miljoner kronor vilket innebar en marginal på närmare nio procent.

I en skriftlig kommentar till Resumé säger byrågruppens koncernchef Martin Petersson att 2018 var ett konsolideringsår

"Vi är naturligtvis inte nöjda med resultatet och en betydande del förklaras av kostnader vi tagit i anslutning till de många förändringar och investeringar vi gjorde under året."

Bland kostnaderna nämner han bland annat samgåendet mellan Springtime och Intellecta, investeringen breddning och utveckling av digitalbyrån Creos bland annat i form av utvecklingen av det egenutvecklade videoverktyget Creo Video Manager. Samt förstärkningar av Berntzon Bylund med Hilanders medarbetare.

Om strategin framåt och lönsamheten i år ser han med tillförsikt:

"Vår strategi bygger på att just varje byrå ska ha en ledande position i sin nisch samtidigt som samverkan ska ske fritt för maximal effekt och enkelhet för kunden. de åtgärder och förändringar vi genomfört har börjat synas med en tydlig förbättring från försommaren underbyggd av en stark orderingång som ser ut att ge oss fortsatta förbättringar året ut. För helåret förväntar vi oss en återgång mot ett normaliserat resultat. Vi känner oss trygga med vår strategi och avgörande för vår fortsatta framgång är att vi hela tiden utvecklas och är noga med att ta väl hand om våra medarbetare så att de har frihet att nå sin fulla potential. Vi är ett partnerskap med många som är med och äger företaget och arbetar aktivt med våra kunder varje dag."

Ett av bakslagen för H&H Group var att Halvarsson & Halvarsson minskade såväl byråintäkt 110 (123) som rörelseresultat 1,5 miljoner kronor.

– Under våren påbörjades arbetet med att göra förändringar och omviktning av kompetenser för att ligga i framkant av vad kunderna efterfrågar. Det här arbetet har tagit tid. Jag kom in som ny vd i september och naturligtvis har det också tagit några månader för mig att landa min bild av hur jag vill utveckla firman. Även om nu 2018 blev ett ekonomiskt dåligt år som vi inte är nöjda med ser vi dock att de satsningar vi nu gjort och fortsätter att göra ger en bra effekt. Vår orderbok inför hösten är stark och jag ser tydligt att resultatet kommer förbättras 2019, säger byråns vd Anna Grönlund Krantz som tog över posten förra hösten efter Johan Ramsten.

Vad innefattande den interna omstruktureringen?
– Vi har en övervikt mot seniora specialister och det är en styrka. Vi ser dock att vi kan bli en bättre och mer effektiv partner för våra kunder med fler yngre konsulter som bidrar med andra infallsvinklar och andra bakgrunder. Vi har därför gjort omfattande rekryteringar under de senaste månaderna och fortsätter leta efter smarta människor som är i början av sin karriär och som vågar tänka utanför boxen.

Vad är hoten mot framtida tillväxt?
– Som jag ser det är en snabbt vikande konjunktur det största hotet. Även om konjunkturen avmattats lite så skyller jag inte ett svagt 2018 på en sämre marknad.

I årsredovisningen skriver ni också att ni lägger betydande resurser på rekrytering, vad innebär det konkret?
– Förutom det jag tidigare nämnt har vi också under de senaste månaderna stärkt upp vårt PA erbjudande vilket vi ser att våra kunder efterfrågar. Vi ser också en stark efterfrågan av hållbarhetsrådgivning och där är det viktigt för oss som är marknadsledande inom det området att fortsätta ligga på topp.

Vad är främsta utmaningen under 2019?
– Vi ser att våra kunder efterfrågar allt mer av samverkande kompetenser. Det gör att vi behöver arbeta än mer agilt och kunna vara ännu mer flexibla och snabba med att anpassa kundteamen utifrån kundens behov just i stunden. Fördelen med att vara del av en grupp som H&H Group gör att vi lättare kan göra detta utan att behöva ha all kompetens på samma ställe.

Hur ser det ut med lönsamheten i år?
Såhär långt ser lönsamheten bättre ut än i fjol och min bedömning är att vi nu har stärkt vårt erbjudande så att det kommer hålla i sig framöver, avslutar Anna Grönlund Krantz.

Resultat för byråerna i H&H Group 2018 (2017 inom parentes)*

Hallvarsson & Halvarsson
Omsättning: 131 MKR (146 MKR)
Byråintäkt 110 MKR (123)
Rörelseresultat (EBIT) 1,5 MKR (14,6)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,5
Byråmarginal EBIT: 1,5 procent (11,8)
Byråmarginal EBITDA: 1,5 procent (11,8)
Antalet anställda: 74 (73)*

Jung Relations
Omsättning: 75,1 MKR (76)
Byråintäkt: 53 MKR (50)
Rörelseresultat (EBIT): 6,1 MKR (5,8)
Rörelseresultat (EBITDA) 6,3 MKR (6)
Byråmarginal EBIT: 11,5 % (11,6 %)
Byråmarginal EBITDA: 11,8 % (12 %)
Antalet anställda: 47 (43)

Creo Media Group
Omsättning: 43,1 (44,7)
Byråintäkt: 35 MKR (45)
Rörelseresultat (EBIT): -1,1 (5,3)
Rörelseresultat (EBITDA): -882 TKR (5,5 MKR)
Byråmargonal (EBIT) -3,1 % (11,7)
Byråmarginal EBITDA: - 2,5 % (12 %)
Antal anställda: 9 (0)

Comprend (inkl Comprend UK)
Omsättning: 127 (82,5)
Byråintäkt: 115 (86)
Rörelseresultat (EBIT): 8,3 (4,7)
Rörelseresultat (EBITDA): 8,5 (4,7)
Byråmarginal EBIT: 7,2 (5,4)
Byråmarginal EBITDA: 7,3 (4,7)
Antal anställda: 72 (59)

Hillanders (numera integrerat i Berntzon Bylund)
Omsättning: 16 MKR (19,9 MKR)
Byråintäkt: 13 MKR (18,7 MKR)
Rörelseresultat EBIT: -4,8 MKR (-1 MKR)
Rörelseresultat EBITDA -4,7 MKR (-1 MKR)
Byråmarginal EBIT: -30 % (-5 %)
Byråmarginal EBITDA:-30 % (-5 %)
Antal anställda: 15 (15)

Springtime (numera del av Springtime-Intellecta)
Omsättning: 42 MKR (45,4)
Byråintäkt: 28,5 MKR (33 MKR)
Rörelseresultat EBIT: -3,6 MKR (240 TKR)
Rörelseresultat (EBITDA): -3,25 MKR (325 TKR)
Byråmarginal EBIT: -12,6 % (1 %)
Byråmarginal EBITDA: - 11,5 % (1 %)
Antal anställda: 27 (24)

Involve
Omsättning: 16,9 MKR (14,7)
Byråintäkt: 13 MKR (12)
Rörelseresultat EBIT: 625 TKR (1,2 MKR)
Rörelseresultat EBITDA: 643 TKR (1,2 MKR)
Byråmarginal EBIT: 0,5 % (8%)
Byråmarginal (EBITDA) 0,5 % (8%)
Antal anställda: 13 (13)

Bysted
Omsättning: 15,4 MKR (13,3 MKR)
Byråintäkt: 12 MKR (11 MKR)
Rörelseresultat EBIT: 1,1 MKR (450 TKR)
Rörelseresultat EBITDA: 1,1 MKR (490 TKR)
Byråmarginal EBIT: 9 % (4 %)
Byråmarginal EBITDA: 9 % (4,5 %)
Antal anställda: 10 (8)

Tomorrow China

Byråintäkt: 24 MKR (14,5 MKR)
Rörelseresultat EBIT: 3,6 MKR (2,3)

Intellecta (numera del av Springtime-Intellecta)

Byråintäkt: 62 MKR (57)
Rörelseresultat EBIT: 5,3 MKR (5,0)

Identx (förvärvad 2018)

Byråintäkt: 14,5 MKR (15,4 MKR)
Rörelseresultat EBIT: 1,9 MKR (2,4)

BB Comm Group (förvärvad 2018, inkl Berntzon Bylund, Socialminds, Mindmakers, Wonderland)

Byråintäkt: 39,5 MKR (46,1)
Rörelseresultat EBIT: 2,4 MKR (4,2)

Savvy (nystartad augusti 2018)

Byråintäkt: 1,7 MKR (-)
Rörelseresultat EBIT: -0,8 (-)

* I en första version av artikeln utelämnade Resumé resultaten för Savvy, byråerna inom BB Comm Group, Identx, Intellecta och Tomorrow China vilket gjorde att den sammanlagda intäktsmassan och den rapporterade tillväxten som redovisades blev mindre.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev