Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

PR

Svenska börsbolag har dålig koll på sina ägare

Publicerad: 27 november 2014, 10:29

Majoriteten svenska noterade bolagen har begränsad kunskap om sina aktieägare, är osäkra på investerarnas syn på sin egen aktie och väljer att inte ge tydliga marknadsutsikter i sin kommunikation till kapitalmarknaden. Det visar undersökning av samtliga 540 noterade bolag i Stockholm, från kommunikationsrådgivaren Fogel & Partners.

Ämnen i artikeln:

Fogel & PartnersNasdaq

Andreas Rågsjö Thorell

andreas.thorell@resume.se


Undersökningen är den största hittills i sitt slag och kartlägger hur samtliga 540 bolag på Nasdaq Stockholm, First North, NGM och Aktietorget, arbetar med sina investerarrelationer. Resultatet i studien bygger även på en enkät till bolagen.

Resultatet visar bland annat att endast 24 procent av bolagen har en fullständig bild av vilka deras aktieägare är i dag. Samtidigt är endast 39 procent av bolagen säkra på att de attraherat rätt typ aktieägare.

Vidare upplever bolagen att kunskapen bland investerarna om vad som driver bolagets affär och värdering brister. En tredjedel av bolagen i undersökningen anser att dess investerare förstår dem väl.   I dag finns inga tydliga riktlinjer för hur bolagen bör vägleda sina aktieägare och på frågan om hur bolagen gör, svarade bara en tredjedel att man väljer att ge tydliga marknadsutsikter.

Undersökningen av kvartalsrapporterna visar att hälften väljer att ge marknadsutsikter och då i mer kvalitativa termer. Endast ett bolag av fem väljer att tydligt guida om den egna utvecklingen, oftast i mer kvalitativa än kvantitativa termer.

Stora bolag tycks vägleda mer än mindre och vissa sektorer vägleder mer än andra. Detta kan vara ett tecken på att det ändå finns en viss praxis när det gäller vägledningsfrågorna.   En typisk handelsdag på Nasdaq OMX i Stockholm står 7 procent av bolagen för 80 procent av börsomsättningen. 60 procent av bolagen har samtidigt en dagsomsättning i aktien understigande 1 miljon kronor.

Det får konsekvensen att många bolag inte meriterar löpande analytikertäckning eftersom de inte klarar bankernas mininivå för marknadsvärde och likviditet. Parallellt krymper analysavdelningarna vilket försämrar förutsättningarna ytterligare för djupare aktieanalys av flertalet bolag. Dessa utmaningar ställer högre krav på bolagen att själva ligga nära sina aktieägare och arbeta mer proaktivt för att nå ut med sina budskap.

– Sämre analytikertäckning i kombination med att endast ett fåtal bolag har en fullständig bild av sina investerare är ett oroväckande tecken. Att en majoritet av bolagen samtidigt är osäkra på om man har rätt typ av investerare tyder på att bolagen borde lägga mer tid och resurser på proaktiva IR-aktiviteter som är mer välriktade, säger Anders Isakson senior advisor på Fogel & Partners.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev