torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Tävling

Guldägget lanserar effektkategori

Publicerad: 1 december 2020, 11:29

Effekt är den senaste kategorin i Guldägget.

Foto: Dennis Erixon

Inför nästa år lanserar Komm en effektkategori för guldägget som ett led i arbetet med att förbättra arbetet med kommunikationseffekter. Första året kommer det att vara gratis att tävla i kategorin.

Ämnen i artikeln:

Guldägget

Andreas Rågsjö Thorell

andreas.thorell@resume.se


Historiskt sett har Guldägget varit en tävling för kreativitet och 100-wattaren en tävling för effekt. Under den senaste tioårsperioden har hela kommunikationsbranschen präglats av olika rörelser som delvis har gjort gränserna mellan olika discipliner inom sektorn mindre tydliga. Parallellt har svenskarnas reklamtrötthet blir ett alltmer påtagligt problem.

I början av 2019 lanserade branschorganisationen Komm, Sveriges Kommunikationsbyråer, ”Effektprinciperna” i syfte att förenkla och förbättra arbetet med kommunikationseffekter. Nu kommer nästa steg när den helt nya effektkategorin lanseras inför Guldägget 2021. Kategorin rullas ut i samband med att tävlingen fyller 60 år. Inledningsvis kommer det att vara gratis att tävla i kategorin.

– Guldägget är i en ständig förändringsprocess där vi försöker spegla det landskap vi befinner oss i och på så sätt vara den mest relevanta kreativa kommunikationstävlingen i Sverige. Frågan om sambandet mellan kreativitet och affärsnytta har varit en prioritet hos oss de senaste åren. Diskussionen om att effekt ska vara en egen kategori i Guldägget har förts under några år och i vår senaste medlemsundersökning var en klar majoritet av medlemmar positiva till detta. Därför känner vi oss nu redo att inför en egen kategori för effekt, säger Linda Nilsson, vd på Komm i en kommentar.

Kategorin är också framtagen av Komm:s effektkommitté, i samråd med Tävlingsutskottet. Bidragen kvalificerar sig för kategorin genom att de enheter som lämnas in någon gång de senaste tre åren (under 2018, 2019, 2020) har varit nominerad i någon av Guldäggets övriga kategorier. Kategorin Effekt kommer att få en egen jurygrupp,

Liksom i övriga kategorier i Guldägget kommer det att delas ut guldägg, silverägg och diplom. Inlämningen av bidrag sker likt övriga bidrag via Guldäggets tävlingsplattform.

– Genom en effektkategori i Guldägget hoppas vi bidra till att ännu bättre synliggöra det värdeskapande kreativ reklam bidrar med och peka på hur avgörande vår bransch kommunikativa kärnkompetens är för att göra företag och organisationer konkurrenskraftiga och lönsamma. Genom att bevisa värdet vi bidrar med hoppas vi kunna påverka både betalningsviljan och efterfrågan på särskiljande och relevant kreativitet, säger Jerker Winther, head of strategy på Åkestam Holst/Bold NoA och medlem i Komm:s effektkommitté i en kommentar.  

I november offentliggjordes att Guldäggets jury kommer att ledas av Ingos executive creative director Björn Ståhl.

Kategoribeskrivning: Kategori Effekt

Kategori Effekt innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa arbetet. Bidraget behöver påvisa hur strategin, som är baserad på kreativitet, har genererat positiva resultat för kunden och varumärket. Det kan handla om både konkreta affärseffekter men också attityd- och/eller beteendeeffekter som spelat en avgörande roll för varumärkets utveckling.

För att bidrag ska få tävla i denna kategori krävs att de enheter som lämnas in har varit nominerade i någon av Guldäggets övriga kategorier någon gång de senaste tre (3) åren. Bidrag kan vara integrerade kampanjer eller enskilda uttag.

Inlämningen till Guldägget öppnar den 1 december 2020, med deadline den 3 februari 2021,

Att lämna in bidrag i kategori Effekt är kostnadsfritt.

 

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev